Idi na sadržaj

Održana regionalna obuka za članove platforme R2G4P – Regionalna platforma za javno-privatno partnerstvo dobrog upravljanja

Sofija Tovarović

Od 29. do 31. maja ove godine u Beogradu je održana četvrta regionalna obuka za članove platforme R2G4P – Regionalna platforma za javno-privatno partnerstvo dobrog upravljanja, kojoj je prisustvovao i projektni koordinator UG „Zašto ne“ Haris Karabegović, koji vodi projekte borbe protiv korupcije.

Ova je obuka dio projekta „Implementacija zajedničkih rješenja za borbu protiv korupcije i dobrog upravljanja u jugoistočnoj Evropi: inovativne prakse i javno-privatna partnerstva“, kojeg su podržali European Economic Area (EEA) i norveškog granta Fonda za regionalnu saradnju, koji UG „Zašto ne“ implementira s partnerima iz Albanije (ACER), Bugarske (CSD), Srbije (CEP), Mađarske (GTI), Sjeverne Makedonije (Societas Civilis), Hrvatske (Institut za javne financije), RCC-a iz Bosne i Hercegovine, Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI), Rumunije (Rumunsko akademsko društvo) te partnerom iz Norveške – Christian Michelsen institutom.

Cilj je projekta da pruži zajednička antikorupcijska rješenja za povećanje odgovornosti državnih institucija i jačanje civilnog društva i vladavine prava u jugoistočnoj Evropi (JIE) kroz izgradnju kapaciteta za implementaciju najboljih praksi evropskih instrumenata za inovacije u društvenim istraživanjima. Inicijativa ima za cilj identifikovati i otkloniti nedostatke u provedbi antikorupcijske politike i javnih nabavki širom JIE, što će pojačati utjecaj planiranog povećanja infrastrukturne podrške Evropske unije do 2025. godine. Fokus je na devet zemalja korisnica (Bugarska, Hrvatska, Mađarska, Rumunija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija).

Pored navedenih projektnih partnera, ova je obuka okupila i regionalne eksperte u polju borbe protiv korupcije te tako omogućila razmjenu znanja i informacija o stanju u zemljama JIE.

„Umrežavanje, dijeljenje znanja i informacija, jačanje regionalnih napora i generalno ukrupnjavanje napora u borbi protiv korupcije esencijalni su za postizanje bilo kakvih, barem minimalnih, promjena u našim društvima. Korupciju je nemoguće potpuno iskorijeniti, ona će uvijek postojati, ali ono što možemo jeste obezbijediti uslove i mehanizme da se slučajevi korupcije otkriju, procesuiraju i adekvatno sankcionišu, paralelno radeći na prevenciji u svim sferama javnog života, i na taj način minimizirati njen negativan utjecaj na svakodnevni život građana i građanki“, rekao je Karabegović.

Ono što svaka diskusija i analiza pokazuju kao prvi problem koji omogućava korupciju jeste nedostatak transparentnosti u svim procesima koji spadaju u sferu javnog. Javni službenici u zemljama JIE maksimalno koriste floskule „tranzicija, razvoj, reforme“ i sl., iskorištavajući ih da ne obezbijede transparentnost adekvatno i na taj način omoguće građanima i građankama primjereno praćenje i borbu protiv negativnih pojava u javnom sistemu.