Idi na sadržaj

Javna Rasprava – Poštivanje odluka ustavnih sudova mora biti imperativ

Alisa Karović

Izvršavanje presuda ustavnih sudova mora biti kvalitetnije uređeno, te je potrebno uvesti sankcije za one koji ih ne izvršavaju, kako bi se u Federaciji BiH uspostavila vladavina prava, poručeno je sa okruglog stola koji je jučer održan u Sarajevu u organizaciji portala javnarasprava.ba.

Okrugli sto je održan na temu Nacrta Zakona o provođenju odluka sudova FBiH, a uvodničari su bili Elvir Karajbić (Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH), Vehid Šehić (Forum građana Tuzle), Harun Išerić (Pravni fakultet Sarajevo) i Rasim Ibrahimagić (Inicijativa za monitoring europskih integracija). Pored pomenutih, na okruglom stolu su učestvovali zastupnici i zastupnice u Parlamentu FBiH, predstavnici stranih ambasada i institucija, te domaćih institucija.

Zakonsko rješenje o kojem se raspravljalo stvara pretpostavke za uspostavu jasnog mehanizma u procesu izvršenja odluka kroz zakonodavni i administrativni okvir, što vodi daljem jačanju institucija vlasti i promicanju načela vladavine prava.

Prema Nacrtu zakona, organi vlasti FBiH kojima su dostavljene sudske odluke dužni su ih provoditi u skladu sa Ustavom FBiH i zakonom utvrđenim nadležnostima, te na način propisan ovim zakonom. Također su dužni odluke iz svoje nadležnosti izvršavati brzo i efikasno, uz poštovanje zadatih rokova i u slučaju neizvršenja podliježu odgovornosti.

Odluke Ustavnog suda BiH za čije je izvršenje nadležna Vlada FBiH dostavljaju se putem Ureda za saradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom BiH organu koji je obavezan da poduzme mjere s ciljem izvršenja odluke. Zaduženi organi dužni su podatke o poduzetim mjerama dostaviti Uredu, radi pripreme obavijesti koju Vlada FBiH dostavlja Ustavnom sudu BiH.

Sudionici okruglog stola su pozdravili namjeru da se ova oblast dodatno zakonski uredi, te je zaključeno da je dobro da se ovakav zakon našao u proceduri, ali su u samom zakonu uočene i neke problematičnosti, posebno u smislu odgovornosti Ureda sa suradnju i zastupanje pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine za provođenje odluka Europskog suda za ljudska prava. Zbog toga je potrebno da Vlada FBiH o ovom zakonu provede šire konsultacije, kako bi se u konačnici dobilo kvalitetno zakonsko rješenje.

Ovaj okrugli sto je organizovan uz podršku Ambasade Kraljevine Holandije u BiH, a portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te relevantnim državnim institucijama u narednom periodu planira da uradi niz kampanja kojima bismo promovisali zakone koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine.

(javnarasprava.ba)