Okrugli sto o normativno-praktičnim aspektima zakona u upravnom postupku u Bosni i Hercegovini

Predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovale su okruglom stolu na temu normativno-praktičnih aspekata zakona u upravnom postupku u Bosni i Hercegovini.

Svrha okruglog stola je da se doprinese provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018 – 2022. godina, a fokusirajući se na funkcionisanje upravnih postupaka u entitetima Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu BiH i na državnom nivou.

Raspravljalo se o dvije međusobno povezane teme, i to: otvorenim pitanjima u vezi s provođenjem upravnih postupaka u BiH, s akcentom na administrativno pojednostavljenje, te nadzoru i praćenju upravnih postupaka, a kako bi se identifikovali i prevazišli potencijalni izazovi.

Diskusijom se pokušao dati odgovor na pitanja kao što su: Kako dodatno unaprijediti administrativno ponašanje prilikom vođenja upravnih postupaka? Koje su prepreke? Da li bi bila korisna revizija posebnih zakona i kako organizovati reviziju? Koje su glavne prepreke za prikupljanje i analizu dodatnih informacija o funkcionisanju upravnih postupaka i kako prevazići te teškoće?

Cilj okruglog stola bio je da se zajedno s praktičarima i predstavnicima upravnih postupaka razgovara o mogućnostima za poboljšanja u ovim oblastima, te da se razmijene iskustva iz regiona

Učesnici/e okruglog stola bili/e su predstavnici/e ministarstava BiH nadležnih za zakone o upravnom postupku (Ministarstva pravde i javne uprave), izabrani/e predstavnici/e drugih organa uprave te OCD/poslovnih organizacija.

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic