Okrugli sto o normativno-praktičnim aspektima zakona u upravnom postupku u Bosni i Hercegovini

Predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovale su okruglom stolu na temu normativno-praktičnih aspekata zakona u upravnom postupku u Bosni i Hercegovini.

Svrha okruglog stola je da se doprinese provedbi Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018 – 2022. godina, a fokusirajući se na funkcionisanje upravnih postupaka u entitetima Bosne i Hercegovine, Brčko distriktu BiH i na državnom nivou.

Raspravljalo se o dvije međusobno povezane teme, i to: otvorenim pitanjima u vezi s provođenjem upravnih postupaka u BiH, s akcentom na administrativno pojednostavljenje, te nadzoru i praćenju upravnih postupaka, a kako bi se identifikovali i prevazišli potencijalni izazovi.

Diskusijom se pokušao dati odgovor na pitanja kao što su: Kako dodatno unaprijediti administrativno ponašanje prilikom vođenja upravnih postupaka? Koje su prepreke? Da li bi bila korisna revizija posebnih zakona i kako organizovati reviziju? Koje su glavne prepreke za prikupljanje i analizu dodatnih informacija o funkcionisanju upravnih postupaka i kako prevazići te teškoće?

Cilj okruglog stola bio je da se zajedno s praktičarima i predstavnicima upravnih postupaka razgovara o mogućnostima za poboljšanja u ovim oblastima, te da se razmijene iskustva iz regiona

Učesnici/e okruglog stola bili/e su predstavnici/e ministarstava BiH nadležnih za zakone o upravnom postupku (Ministarstva pravde i javne uprave), izabrani/e predstavnici/e drugih organa uprave te OCD/poslovnih organizacija.

Čelnici osam jedinica lokalne samouprave odgovorili na skoro 500 pitanja građana i građanki

Platformu Javna rasprava Lokal pokrenulo je Udruženje građana i građanki “Zašto ne” u cilju poboljšanja dvosmjerne...

Sofija Tovarovic

Korištenje big data za praćenje strateške korupcije i kleptokracije. Jačanje uloge civilnog društva i medija

Regionalna platforma za dobro upravljanje javno-privatnim partnerstvom (R2G4P) nastavila je svoje napore na povećanju kapaciteta svog civilnog društva i državnih partnera u praćenju,...

Sofija Tovarovic

YouTHink- rekli smo ne korupciji

Nismo bespomoćni nego ljuti na okruženje u kojem vlada korupcija Da li možemo sigurno prijaviti korupciju, jesmo li zaštićeni? Kako da se postavimo u slučajevima kada su u pitanju naši najbliži...

Sofija Tovarovic