Okrugli sto: Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH

Na okruglom stolu koji je 14. juna 2023. godine, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, organizirao Transparency International u BiH (TIBiH) predstavljeni su rezultati istraživanja objavljenih u sklopu analize pod nazivom “Pregled nivoa proaktivne transparentnosti procesa donošenja odluka”, kojom su obuhvaćene institucije izvršne i zakonodavne vlasti na kantonalnom, entitetskom i nivou BiH. Rezultati su ukazali na zabrinjavajući manjak transparentnosti javnih organa širom BiH.

Istraživanje je pokazalo da nijedna vlada u Bosni i Hercegovini ne objavljuje redovno materijale s održanih sjednica na svojim internet-prezentacijama, dok su Savjet ministara i Vlada Posavskog kantona jedne dvije institucije izvršne vlasti čiji su zapisnici s održanih sjednica blagovremeno objavljeni i dostupni građanima/kama.

Ovaj podatak, kao i činjenica da tek pet od 14 vlada u BiH redovno objavljuje odluke na svojim zvaničnim prezentacijama, ukazuje na to da građani/ke u Bosni i Hercegovini nisu adekvatno upoznati/e s odlukama izvršnih vlasti koje se na njih direktno odnose, što umanjuje stepen povjerenja javnosti u njihov rad. Ništa bolje stanje proaktivne transparentnosti ne pokazuju ni zakonodavna tijela širom BiH budući da je istraživanje ukazalo na to kako skupštine kantona, entiteta, kao ni oba doma Parlamenta BiH, ne objavljuju redovno planove ni izvještaje o provedenim javnim raspravama, odnosno saslušanja, dok izvještaje o radu redovno objavljuje tek pet od 16 zakonodavnih tijela na posmatranim nivoima vlasti u BiH.

Pregled nivoa proaktivne transparentnosti procesa donošenja odluka pokazuje da u BiH postoje vlade s čijim je djelovanjem javnost nedovoljno upoznata, dok su građanima/kama uskraćene informacije o ključnim fazama u radu parlamenata, što nepovoljno utječe na povjerenje građana/ki u institucije te im umanjuje mogućnost zaštite njihovih interesa. Sveukupno, to uvećava prostor za korupciju.

U tom cilju, TIBiH je iznio prijedloge za jačanje standarda proaktivne transparentnosti, koji uključuju unapređenje zakonskog okvira koji tretira oblast pristupa informacijama na svim nivoima u BiH, prepoznavanje primjera dobre prakse pri primjeni standarda proaktivne transparentnosti i njihovu implementaciju te uspostavljanje različitih elektronskih alata i standarda otvorenih podataka za sve nivoe vlasti u BiH.

Na okruglom stolu učestvovala je i programska menadžerica Udruženja građana i građanki “Zašto ne” Danira Karović, koja je govorila o iskustvima platformi Istinomjer, Indeks otvorenosti i Javna rasprava. Karović je naglasila da institucije moraju iskreno i odgovorno pristupiti jačanju transparentnosti, naročito kada je u pitanju dostupnost informacija. Kako je istakla, moguće je primijetiti pomake kod određenih institucija, ali i regresiju kod drugih, te da je potrebno realizirati strateške politike kako bi se proaktivno objavljivanje podataka zaista institucionaliziralo.

Preuzeto sa: TI BiH

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Collaboration done right: Sessions brought to you by Mixer

POINT and Mixer jointly curated this year’s conference agenda, thus bringing together many speakers to participate in the conference. As a result of this cooperation, part of the first day of the...

Sofija Tovarovic