Okrugli stol “Provođenje javne uprave u Bosni i Hercegovini”

Predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovale su okruglom stolu na temu “Provođenje javne uprave u Bosni i Hercegovini”, kojeg je 22. marta u Hotelu Europe Sarajevo organizovao Transparency International Bosna i Hercegovina (TIBiH).

Predsjedavajući Upravnog odbora TIBiH Srđan Blagovčanin se u uvodnom izlaganju osvrnuo na provođenje reforme javne uprave, nakon čega je Aleksandar Karišik, saradnik TIBiH, predstavio dokument “Analitička procjena stanja provođenja reforme javne uprave u BiH.”

Kao što mu samo ime kaže, dokument je sastavljen kako bi se dobio uvid u trenutno stanje procesa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, te je okrugli sto organizovan s ciljem da se pruži presjek trenutnog stanja kada je u pitanju provođenje ovog procesa, kao i napretka u ključnim oblastima ove reforme. 

Učesnici i učesnice su nakon održane kratke prezentacije, u kojoj su predstavljeni statistički podaci o stanju reforme javne uprave, imali priliku diskutovati o trenutnom stanju javne uprave u BiH, sredstvima koja su do sada utrošena, stručnosti kadrova javne uprave te o tome da li trenutno postoji politička volja za nastavkom provođenja reforme.

Zaključak okruglog stola bio je da se potrebno fokusirati na već identifikovane reformske prioritete, implementaciju projekata sa konkretnim i vidljivim rezultatima na bazi strateškog okvira, aktivaciju sistema izvještavanja i monitoringa te što hitnije stavljanje u pogon struktura za koordinaciju reforme na političkom i operativnom nivou. 

Sve prethodno navedeno zadatak je koji je potrebno ispuniti na strani svih aktera koji su uključeni u proces reforme javne uprave.

Po završetku diskusije, svi učesnici i učesnice pozvani su da dostave svoje komentare i prijedloge na nacrt dokumenta “Analitička procjena stanja provođenja reforme javne uprave u BiH”.

 

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic