Okrugli stol “Provođenje javne uprave u Bosni i Hercegovini”

Predstavnice Udruženja građana i građanki “Zašto ne” prisustvovale su okruglom stolu na temu “Provođenje javne uprave u Bosni i Hercegovini”, kojeg je 22. marta u Hotelu Europe Sarajevo organizovao Transparency International Bosna i Hercegovina (TIBiH).

Predsjedavajući Upravnog odbora TIBiH Srđan Blagovčanin se u uvodnom izlaganju osvrnuo na provođenje reforme javne uprave, nakon čega je Aleksandar Karišik, saradnik TIBiH, predstavio dokument “Analitička procjena stanja provođenja reforme javne uprave u BiH.”

Kao što mu samo ime kaže, dokument je sastavljen kako bi se dobio uvid u trenutno stanje procesa reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini, te je okrugli sto organizovan s ciljem da se pruži presjek trenutnog stanja kada je u pitanju provođenje ovog procesa, kao i napretka u ključnim oblastima ove reforme. 

Učesnici i učesnice su nakon održane kratke prezentacije, u kojoj su predstavljeni statistički podaci o stanju reforme javne uprave, imali priliku diskutovati o trenutnom stanju javne uprave u BiH, sredstvima koja su do sada utrošena, stručnosti kadrova javne uprave te o tome da li trenutno postoji politička volja za nastavkom provođenja reforme.

Zaključak okruglog stola bio je da se potrebno fokusirati na već identifikovane reformske prioritete, implementaciju projekata sa konkretnim i vidljivim rezultatima na bazi strateškog okvira, aktivaciju sistema izvještavanja i monitoringa te što hitnije stavljanje u pogon struktura za koordinaciju reforme na političkom i operativnom nivou. 

Sve prethodno navedeno zadatak je koji je potrebno ispuniti na strani svih aktera koji su uključeni u proces reforme javne uprave.

Po završetku diskusije, svi učesnici i učesnice pozvani su da dostave svoje komentare i prijedloge na nacrt dokumenta “Analitička procjena stanja provođenja reforme javne uprave u BiH”.

 

UG “Zašto ne” i SEE Check mreža među 500 učesnika/ca konferencije GlobalFact 9

GlobalFact je najveća i najutjecajnija konferencija o fact-checkingu na svijetu, čiji je organizator Poynter -...

Sofija Tovarovic

Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u...

Sofija Tovarovic

Inicijativa R2G4P održala prvi Policy forum i ljetnu školu s fokusom na borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi

U organizaciji Instituta za javne financije iz Zagreba i Centra za studiranje demokratije (CSD) iz Sofije, inicijativa R2G4P (Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform) je 7. juna...

Haris Karabegović