Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja će postati dio projekta Javna rasprava Lokal

Udruženje građana “Zašto ne” predstavilo novu web platformu Javna rasprava Lokal načelniku i predsjedavajućem Vijeća Općine Stari Grad.

U utorak, 9. februara 2021, predstavnici i predstavnice U.G. “Zašto ne” održali su sastanak sa načelnikom Općine Stari Grad mr. Ibrahimom Hadžibajrićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća dr. Mirzom Batalovićem. Tema sastanka bio je novi projekat U.G. “Zašto ne” pod nazivom Javna rasprava Lokal.

Foto: Općina Stari Grad Sarajevo

U pitanju je web platforma koja bi trebala zaživjeti u martu 2021, a koja će građanima i građankama omogućiti sveobuhvatan uvid u rad lokalne samouprave.

Javna rasprava Lokal je, zapravo, nastavak uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima/kama praćenje rada i aktivnosti zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima u Bosni i Hercegovini, kao i direktnu komunikaciju sa parlamentarcima/kama.

Na sastanku je dogovoreno da će prva općina sa kojom će se uspostaviti saradnja biti upravo Općina Stari Grad.

“Javna rasprava Lokal je pilot-projekat uspostave ovakve platforme na lokalnom nivou. Ranija istraživanja i analize nivoa transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u BiH, kao i monitorinzi predizbornih obećanja koje je provodilo U.G. “Zašto ne“, iz godine u godinu su pokazivali da je Općina Stari Grad Sarajevo primjer dobre prakse kada je u pitanju rad jedinica lokalne samouprave u BiH. Zbog toga smatramo da je posve opravdano i logično da i na ovaj način pomognemo unapređenju komunikacije načelnika i Općinskog vijeća sa građanima/kama općine Stari Grad, u ovom konkretnom slučaju uspostavljanjem direktne online komunikacije”, izjavila je koordinatorica projekta Selma Ašćerić.

Ona je, zajedno sa predsjednikom U.G. “Zašto ne” Darkom Brkanom, predstavila načelniku i predsjedavajućem Općinskog vijeća projekat Javna rasprava Lokal, planirani način komunikacije načelnika i vijećnika/ca sa građanima/kama, kao i analizu odluka načelnika i Vijeća, koje će nuditi platforma. Na sastanku je istaknuto da je cilj platforme Javna rasprava Lokal promovisanje transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave, te omogućavanje građanima i građankama da imaju uvid u inicijative, rasprave i odluke koje se donose na sjednicama općinskih vijeća. Dogovoreno je da se saradnja do kraja februara ozvaniči potpisivanjem Memoranduma o saradnji, kao i da se cijeli projekat predstavi Kolegiju Općinskog vijeća.

“Prethodnih godina aktivno smo učestvovali u projektima Udruženja “Zašto ne” – Lokalni indeks otvorenosti i praćenje ispunjenosti obećanja načelnika. Na osnovu svega što je bilo predmetom monitoringa, tri godine zaredom smo proglašeni najtransparentnijom općinom, a ja načelnikom sa najviše ispunjenih obećanja. Ovo će biti još jedan korak kojim ćemo procese unutar općine učiniti još dostupnijim javnosti, što će nas učiniti prvom općinom u projektu Javna rasprava Lokal”, istakao je načelnik Hadžibajrić.

Na sastanku je zaključeno da će nova web platforma biti predstavljena i Općinskom vijeću, a kako bi se definirali daljnji koraci u pogledu saradnje.

(javnarasprava.ba)

UG “Zašto ne” i SEE Check mreža među 500 učesnika/ca konferencije GlobalFact 9

GlobalFact je najveća i najutjecajnija konferencija o fact-checkingu na svijetu, čiji je organizator Poynter -...

Sofija Tovarovic

Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u...

Sofija Tovarovic

Inicijativa R2G4P održala prvi Policy forum i ljetnu školu s fokusom na borbu protiv korupcije u jugoistočnoj Evropi

U organizaciji Instituta za javne financije iz Zagreba i Centra za studiranje demokratije (CSD) iz Sofije, inicijativa R2G4P (Regional Good Governance Public-Private Partnership Platform) je 7. juna...

Haris Karabegović