Općina Stari Grad je prva općina u Kantonu Sarajevo koja će postati dio projekta Javna rasprava Lokal

Udruženje građana “Zašto ne” predstavilo novu web platformu Javna rasprava Lokal načelniku i predsjedavajućem Vijeća Općine Stari Grad.

U utorak, 9. februara 2021, predstavnici i predstavnice U.G. “Zašto ne” održali su sastanak sa načelnikom Općine Stari Grad mr. Ibrahimom Hadžibajrićem i predsjedavajućim Općinskog vijeća dr. Mirzom Batalovićem. Tema sastanka bio je novi projekat U.G. “Zašto ne” pod nazivom Javna rasprava Lokal.

Foto: Općina Stari Grad Sarajevo

U pitanju je web platforma koja bi trebala zaživjeti u martu 2021, a koja će građanima i građankama omogućiti sveobuhvatan uvid u rad lokalne samouprave.

Javna rasprava Lokal je, zapravo, nastavak uspješne priče platforme javnarasprava.ba, koja od 2015. godine omogućava građanima/kama praćenje rada i aktivnosti zakonodavne vlasti na državnom i entitetskim nivoima u Bosni i Hercegovini, kao i direktnu komunikaciju sa parlamentarcima/kama.

Na sastanku je dogovoreno da će prva općina sa kojom će se uspostaviti saradnja biti upravo Općina Stari Grad.

“Javna rasprava Lokal je pilot-projekat uspostave ovakve platforme na lokalnom nivou. Ranija istraživanja i analize nivoa transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u BiH, kao i monitorinzi predizbornih obećanja koje je provodilo U.G. “Zašto ne“, iz godine u godinu su pokazivali da je Općina Stari Grad Sarajevo primjer dobre prakse kada je u pitanju rad jedinica lokalne samouprave u BiH. Zbog toga smatramo da je posve opravdano i logično da i na ovaj način pomognemo unapređenju komunikacije načelnika i Općinskog vijeća sa građanima/kama općine Stari Grad, u ovom konkretnom slučaju uspostavljanjem direktne online komunikacije”, izjavila je koordinatorica projekta Selma Ašćerić.

Ona je, zajedno sa predsjednikom U.G. “Zašto ne” Darkom Brkanom, predstavila načelniku i predsjedavajućem Općinskog vijeća projekat Javna rasprava Lokal, planirani način komunikacije načelnika i vijećnika/ca sa građanima/kama, kao i analizu odluka načelnika i Vijeća, koje će nuditi platforma. Na sastanku je istaknuto da je cilj platforme Javna rasprava Lokal promovisanje transparentnosti rada jedinica lokalne samouprave, te omogućavanje građanima i građankama da imaju uvid u inicijative, rasprave i odluke koje se donose na sjednicama općinskih vijeća. Dogovoreno je da se saradnja do kraja februara ozvaniči potpisivanjem Memoranduma o saradnji, kao i da se cijeli projekat predstavi Kolegiju Općinskog vijeća.

“Prethodnih godina aktivno smo učestvovali u projektima Udruženja “Zašto ne” – Lokalni indeks otvorenosti i praćenje ispunjenosti obećanja načelnika. Na osnovu svega što je bilo predmetom monitoringa, tri godine zaredom smo proglašeni najtransparentnijom općinom, a ja načelnikom sa najviše ispunjenih obećanja. Ovo će biti još jedan korak kojim ćemo procese unutar općine učiniti još dostupnijim javnosti, što će nas učiniti prvom općinom u projektu Javna rasprava Lokal”, istakao je načelnik Hadžibajrić.

Na sastanku je zaključeno da će nova web platforma biti predstavljena i Općinskom vijeću, a kako bi se definirali daljnji koraci u pogledu saradnje.

(javnarasprava.ba)

Rasprava o vakcinama kojih još uvijek nema

Osim što kasni za drugim zemljama kada je u pitanju vakcinacija, u BiH se ne zna sa sigurnošću kada će stići vakcine...

Amina Izmirlić

Voting during the pandemic: The case of Bosnia and Herzegovina

Point Talks would like to invite you to participate in the new live panel discussion dedicated to the Local elections in BiH held in November and December (elections in the City of Mostar) last year....

Admin

Organizacije civilnog društva pisale Ministarstvu pravde BiH, traže izmjene Zakona o slobodi pristupa informacijama

Javne institucije u Bosni i Hercegovini trenutno nemaju zakonsku obavezu da objavljuju informacije od javnog interesa a borba građana, nevladinih organizacija i medija za njihovo objavljivanje često...

Danira Karović