Organizacije civilnog društva pisale Ministarstvu pravde BiH, traže izmjene Zakona o slobodi pristupa informacijama

Javne institucije u Bosni i Hercegovini trenutno nemaju zakonsku obavezu da objavljuju informacije od javnog interesa a borba građana, nevladinih organizacija i medija za njihovo objavljivanje često traje godinama. Zbog toga su organizacije civilnog društva u BiH uputile inicijativu nadležnim institucijama sa zahtjevom da se što prije pristupi izmjenama Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH.

Osnovni cilj inicijative jeste da se u zakon uvede princip proaktivne transparentnosti gdje bi se uspostavili jasni standardi koji uključuju i katalog informacija koje će sve javne institucije morati objavljivati na svojim internet stranicama. Pored toga, ovaj princip predviđa i dosljednu primjenu zakona kroz jačanje kapaciteta državnih službenika koji postupaju po zakonu, ali i uspostavljenje djelotvornog nadzora nad poštovanjem zakona i uvođenjem sankcija za njegovo kršenje.

U BiH trenutno javne institucije ne objavljuju brojne informacije o trošenju budžetskog novca, javna preduzeća kriju podatke o poslovanju, a pravosudne institucije informacije o završenim sudskim procesima. Većina ovih informacija trebale bi biti javno objavljene jer dugogodišnji sudski procesi za njihovo dostavljanje onemogućavaju pravovremenu reakciju javnosti zbog čega često nastaje šteta po interes građana.

Zato organizacije civilnog društva podsjećaju da se jedna od predviđenih mjera Strateškog okvira za reformu javne uprave za period 2018-2022 odnosi upravo na povećanje dostupnosti informacija gdje bi se trebao uvažavati princip maksimalne transparentnosti. Takođe, BiH je 2014. godine pristupila Inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast (OGP Inicijativa) koja se zasniva na ideji da je otvorena vlast dostupnija i odgovornija prema građanima. BiH je još 2012. godine ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima koja ohrabruje javne vlast da na sopstvenu inicijativu objave službene dokumente kad je god to moguće promovišući tako transparentan i efikasan rad javne uprave.

Zato organizacije civilnog društva iz BiH pozivaju ovlaštene predlagače na svim nivoima vlasti, a u prvom redu Ministarstvo pravde BiH, da pripreme prijedlog novog Zakona o slobodi pristupa informacijama uvažavajući SIGMA-ine principe za javnu upravu koji se odnose upravo na proaktivnu transparentnost, kao i Konvenciju Savjeta Evrope o pristupu službenim dokumentima, te strateška opredjeljenja iz reforme javne uprave i OGP Inicijative.

U zakonu bi trebalo definisati obavezu proaktivnog objavljivanja operativnih informacija, zatim informacija o organizacionoj strukturi, budžetske i druge informacije o radu javnih vlasti. Takođe trebalo bi jasno definisati uzak krug izuzetaka kod pristupa informacijama uz obavezno sprovođenje testa javnog interesa. Organizacije civilnog društva takođe predlažu uvođenje inspekcijskog nadzora i sankcija u slučaju nepoštovanja zakonskih odredbi jer trenutni zakon ne djeluje destimulativno na javne institucije koje skrivaju informacije od javnog značaja.

Inicijativu su potpisali: Transparency International u BiH, Savjetodavno vijeće Inicijative „Partnerstvo za otvorenu vlast“, Udruženje/udruga BH novinari, Centar za istraživačko novinarstvo, Centar za zastupanje građanskih interesa, Sarajevski otvoreni centar, UG „Zašto Ne“, Vanjskopolitička inicijativa BH, Centar za promociju civilnog društva i Fondacija Udružene žene Banja Luka.

Press rls_9_2_2021 – Inicijativa za izmjenu ZOSPI

(Preuzeto sa: TI BiH)

 

Rasprava o vakcinama kojih još uvijek nema

Osim što kasni za drugim zemljama kada je u pitanju vakcinacija, u BiH se ne zna sa sigurnošću kada će stići vakcine...

Amina Izmirlić

Voting during the pandemic: The case of Bosnia and Herzegovina

Point Talks would like to invite you to participate in the new live panel discussion dedicated to the Local elections in BiH held in November and December (elections in the City of Mostar) last year....

Admin

Nove inicijative za ukidanje “bijelog hljeba”- predstava za javnost ili ozbiljna namjera

U posljednjih nekoliko dana, tzv. “bijeli hljeb” tema je koja je nakon dužeg vremena ponovo aktuelna u bosanskohercegovačkoj javnosti. Povod tome bile su odluke jednog broja, sada već bivših nosioca...

Denis Čarkadžić