Organizacije civilnog društva zahtijevaju da se zaustavi politička represija lokalnih vlasti u Prijedoru

Organizacije potpisnice najoštrije osuđuju protivustavno postupanje prijedorske policije, koja je, bez zakonskog osnova ili bilo kakvog obrazloženja svojih postupaka, zabranila mirno okupljanje u organizaciji Odbora za obilježavanje 20. godišnjice stradanja nedužnih ljudi Prijedora.

Odbor za obilježavanje 20. godišnjice stradanja nedužnih ljudi Prijedora najavio je za ponedjeljak, 10.12.2012, mirno okupljanje koje ne predstavlja nikakav rizik za javnu bezbjednost. Protestna šetnja, najavljena na Dan ljudskih prava, imala je za cilj da skrene pažnju na diskriminaciju sa kojom se u Prijedoru suočavaju organizacije članice Odbora, koje se nalaze pod stalnim pritiscima lokalnih vlasti i policije, čije se aktivnosti iznova zabranjuju bez ikakve zakonske osnove, kojima se u više navrata prijetilo krivičnim prijavama i koje su izložene kontinuiranoj represiji od strane lokalnih vlasti.

Pravo na mirno i slobodno okupljanje zagarantovano je kako ustavom države Bosne i Hercegovine, tako i ustavom entiteta Republike Srpske, koji navodi da se sloboda okupljanja može ograničiti samo radi zaštite bezbjednosti ljudi i imovine. Jasno je da ovakve, kao ni bilo koje zakonske razloge za zabranu ovog okupljanja prijedorska policija nije mogla pronaći ni u jednom Ustavu i zakonu, te da se sistematska represija nad organizacijama koje okupljaju civilne žrtve rata i njihove porodice temelji isključivo na političkim razlozima i da se, ovakvim postupanjem, vrši direktna diskriminacija građana i građanki na osnovu njihove nacionalne pripadnosti, što je nedopustivo u jednom demokratskom društvu.

Ovom zabranom još jednom je direktno prekršeno Ustavom zagarantovano pravo na slobodno i mirno okupljanje, a prijedorske organizacije civilnog društva ponovo su onemogućene da u svojoj zajednici javno progovore o diskriminaciji  sa kojom se suočavaju. Ovo pravo im je prekršeno od strane lokalnih vlasti i policije – istih onih čija je dužnost da garantuju poštivanje ljudskih prava; i to na Dan ljudskih prava – istih onih koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala kroz sve relevantne međunarodne dokumente i konvencije u svom Ustavu.

Potpisnice ovog saopštenja zahtijevaju od sudskih i izvršnih vlasti u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj da se javno očituju o protivzakonitom postupanju prijedorske policije i da javnosti predoče konkretne korake koje namjeravaju poduzeti da se ovakva praksa zaustavi i sankcioniše. Obraćamo se naročito Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Tužilaštvu Republike Srpske i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine i pozivamo ih da na ovako grubo kršenje Ustava i zakona, koje se u Prijedoru ponavlja iz dana u dan, konačno reaguju u skladu sa svojim dužnostima i zakonskim ovlastima.

UG Zašto ne (Sarajevo)

Centar za zastupanje građanskih interesa (Sarajevo)

Centar za mlade KVART (Prijedor)

UNSA GETO (Banja Luka)

Akcija civilnog društva (Sarajevo)

Oštra Nula (Banja Luka)

Sarajevski otvoreni centar

Fondacija za kreativni razvoj (Sarajevo)

REVOLT (Tuzla)

 

Cijelo saopštenje možete preuzeti na linku ispod:

Organizacije civilnog društva zahtijevaju da se zaustavi politička represija lokalnih vlasti u Prijedoru

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic