Idi na sadržaj

OSLOBOĐENJE: Već prvog dana Glasometar ispunilo više od 3.000 ljudi

glasoPredsjednik Udruženja “Zašto ne” Darko Brkan u intervjuu za dnevni list “Oslobođenje” govorio je o kampanji Razglasaj 2010. te Glasometru i portalu Razglasaj.ba kao njenim sastavnim dijelovima.

Šta je glasometar?

Glasometar je, u najkraćem, online upitnik kojim se testiraju glasačke preferencije građana/ki. Glasometar nudi građanima/kama mogućnost da se upoznaju sa stavovima i orijentacijama političkih srranaka na zanimljiv, jednostavan i zabavan način i da istovremeno uporede sopstvene stavove i mišljenja sa stavovima stranaka. Kada odgovore na upitnik, građani/ke potencijalni glasači/ice saznat će koliko se, u procentima, slažu sa stavovima različrđh srranaka u odgovorima na aktuelna društvena i polftička pitanja. Pitanja su grupisana u osam oblasti, koje smo identrfikovali kao najvažnije polftičke iideološke razdjelnice u BiH politici u ovom trenutku. Sastavila ih je radna grupa, sačinjena od eksperata iz akademske zajednice, civilnog društva, kao i od nezavisnih eksperata sa dugogodišnjim iskustvom u pojedinim oblastima. Nakon toga, stranke su dobile priliku da odgovore na upitnik i tako prezentiraju svoje stavove javnosri. U stvaranju Glasometra korištene su napredne informacione tehnologije i on u potpunosri odgovara modernim internet standardima. Sada je red na sve nas da ovaj alat iskoristimo i izvučemo one zaključke i informacije koje nam trebaju, a Glasometar nudi mnogo mogućnosti za to.

Šta znači Vaše istraživanje i kako može pomoći budućim izborima?

Prije svega, ovakvo istraživanje se radi prvi put u BiH, a novost je i u regionu. Sama činjenica da je velika većina političkih partija dala oficijelne odgovore na ovaj upimik daje nam mogućnost da napravimo analizu ideoloških i vrijednosnih pozicija na kojima se nalazi trenutna politička scena, kao i da damo osnovne podatke oko toga kakve stavove o određenim ključnim pitanjima imaju pojedine stranke. Osim toga, građanima/kama se otvara velika mogućnost istraživanja uoči izbora na Glasometru mogu analizirati odgovore svih stranaka, i, naravno, utvrditi koliko se sa pojedinim strankama slažu generalno, po pojedinim oblastima ili konkretnim pojedinačnim pitanjima. Budući da očekujemo da na Glasometar odgovori preko 100.000 građana/ki, to će otvoriti i mogućnosti za detaljnije analize o ideološkim profilima glasača/ica ili stranaka, o tome koje su najvažnije teme za građane/ke, o tome gdje se građani/ke i stranke slažu ili ne slažu, pa čak i koja su to pitanja po kojima se stranke slažu međusobno, tj. koje teme bi mogle biti osnova za formiranje potencijalnih koalicija. Potencijal Glasometra je zaista veliki, o čemu dovoljno govori već i podatak da je u prvom danu rada aplikaciju ispunilo preko 3.000 korisnika, te da su korisnici odgovorili na preko 60.000 pojedinačnih pitanja.

Da li navijate za neku stranku u svom istraživanju?

To je nemoguće iz više razloga. Prvo, aplikacija koristi oficijelne odgovore stranaka, onako kako su ih same s ranke dostavile. Drugo, algoritam računanja je vrlojednostavan i lako provjerljiv, a programski kod je na raspolaganju svakome ko pokaže želju da se upozna s njim. Treće, pitanja su nastala kao rezultat višemjesečnog rada, baziraju se na ekspertskim mišljenjima i smatramo da su vrlo objektivna i nesugestivna. Konačno, rezultati i svi drugi podaci se čuvaju u bazi podataka, tako da je bilo kakva manipulacija nemoguća. Naravno, u upitnik nije bilo moguće uključiti sve stranke, pa smo izabrali 19 stranaka koje po istraživanjima javnog mnijenja imaju šanse da participiraju u parlamentarnom životu na entitetskom i državnom nivou, što ne znači da ostale stranke ne mogu da se uključe tako što će nas kontakrirati ili poslari svoje odgovore. Od stranaka kojima smo poslali upitnik, nisu odgovorile samo četiri: SNSD, HDZ, DP i HSP Za SNSD i HDZ smo, da ne bismo uskratili građane/ke, ponudili odgovore bazirane na analizama njihovog prethodnog političkog djelovanja, političkim programima, izjavama stranačkih ličnosti itd. Samo za ove dvije partije, dakle, rezultati upitnika nisu bazirani na oficijelnim odgovorima stranaka, dok za DP i HSP nismo imali dovoljno podataka da bi ponudili odgovore.

Kako građani mogu pronaći svoju pravu vrijednost kroz vaše istraživanje?

Odgovor na to pitanje moraju pronaći sami/e građani/ke. Ono što im mi možemo ponuditi su informacije koje im u tome mogu pomoći i smjernice o tome kako do njih doći. U tom pogledu, naša je preporuka da pri ispunjavanju upitnika iskoristite ponuđenu opcija vrednovanja oblasti po važnosti, kako bi došli do najtačnijih i najpotpunijih rezultata. Isto tako, preporučujemo da odgovorite na ona pitanja koja smatrate najznačajnijim za donošenje odluke o tome za koga ćete glasati, jer će se rezultati generirati samo za ona pitanja na koja su korisnici/e odgovorili/e. Na kraju, kada dobijete rezultate, treba ih pažljivo proučiti, a korisno je pogledati i pojedinačne odgovore stranaka, kako biste mogli uporediti odgovore stranaka sa njihovim realnim politikama i ocijeniti koliko u svojim odgovorima bile iskrene i dosljedne svom dosadašnjem radu. Korisnici/ce mogu posjetiti i portal na adresi www.razglasaj.ba koji je dio naše internet platforme i u cjelini je posvećen izborima, gdje mogu dobiti dodatne informacije. Naravno, ostajemo na raspolaganju za bilo kakva pitanja koja korisnici/e u bilo kojem trenutku mogu imati.

Mogu li se građani zaista odrediti glede Glasometra?

Definitivno mogu. Ovo je potpuna novost na našoj političkoj sceni, pa će građanima/kama možda trebati vremena da otkriju koje sve mogućnosti dobijaju sa Glasometrom, ali neosporno će svako ko ispuni upitnik otići bogatiji za bar neku informaciju koja će definitivno uticati na odluku kome dati glas u oktobru.

Šta uraditi sa građanima koji nemaju internet, a koji bi voljeli da glasaju i da se testiraju?

Naravno, razmišljali smo i o tome. Dio populacije koji nema pristup intemetu će imati priliku da se tesrira na mobilnim akcijama koje organiziramo u periodu od danas pa sve do izbora. Sa ovim akcijama posjetićemo više od 20 gradova u BiH, gdje će građani/ke moći na ulicama, na računarima koje smo obezbijedili za ovu priliku, ispunfti upitnik, te dobiti odgovore na licu mjesta. U junu smo posjetili Banju Luku (14.6.) i Tuzlu (15.6.), a posjetićemo Mostar (16.6.), Stolac (18.6.), Zenicu (19.6.), Konjic (25.6.), Žepče (28.6.) i Travnik (29.6.).

(Razgovarao: Faruk Borić, Oslobođenje)