Otvorenost pravosudnih institucija u BiH i u regionu, i dalje na nezadovoljavajućem nivou

Treće istraživanje koje je koje je U.G. Zašto ne? provelo za 2018. godinu, u okviru projekta Regionalni Indeks Otvorenosti, pokazuje da pravosudne institucije u BiH imaju nizak stepen otvorenosti prema građanima i zadovoljavaju oko 35% postavljenih indikatora u istraživanju.

Sudovi u regionu u prosjeku ispunjavaju 41.5% kriterijuma otvorenosti, a tužilaštva 31.26%. Kao što smo i ranije ukazivali – izazovi tekućih reformi ovih tijela širom regiona, kao i niska ocjena transparentnosti, ne ukazuju na to da se preduzimaju konkretni napori sa ciljem promovisanja otvorenosti i transparentnosti. Otvorenost nije samo cilj izvršne i zakonodavne grane vlasti, već i potreba pravosuđa, da bi steklo uvid u načine pomoću kojih se može unaprijediti vladavina prava i demokratija.

Tužilaštva u BiH

Ove godine istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 11 tužilaštava, i to: četiri kantonalna tužilaštava (FBiH), četiri okružna tužilaštva (RS), Tužilaštvo Federacije BiH, Tužilaštvo Brčko Distrikta te Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Kada je u pitanju ukupan skor, tužilaštva u BiH zadovoljavaju ukupno 40,00% indikatora i nalaze se na trećem mjestu u regionu, iza Crne Gore (54,21) i Kosova (50,79). Ukoliko gledamo prosječan rezultat u regionu, tužilaštva u BiH su značajno bolja od regionalnog prosjeka, koji iznosi 24,11%. U odnosu na istraživanje provedeno u 2017. godini tužilaštva u BiH su u 2018. godini zabilježila pad stepena otvorenosti za 1,08%. 

Pohvalno je istaći da su sva tužilaštva, osim Kantonalnog Tužilaštva Zapadno Hercegovačkog kantona, u ovom ciklusu istraživanja odgovorila na upitnik, što pokazuje da su ipak određene institucije spremne biti otvorene i dostaviti tražene informacije. 

Sudovi u BiH

Istraživanjem je obuhvaćeno ukupno 18 sudova sa svih nivoa vlasti i to: četiri osnovna suda u Republici Srpskoj, dva kantonalna suda u Federaciji BiH, osam opštinskih sudova u Federaciji BiH, dva privredni sud Banjaluka, Okružni sud iz Doboja, Vrhovni sud Federacije BiH, kao i Sud Bosne i Hercegovine.

Kada su u pitanju ukupni rezultati sudova u BiH, zadovoljeno je tek 25,66% indikatora otvorenosti što je gotovo isti rezultat kao i u prethodnom provedenom istraživanju (25,92%). Ovaj rezultat Bosnu i Hercegovinu stavlja na posljednje mjesto. Najbolja u ovoj oblasti je Crna Gora, čiji su sudovi zadovoljili 56,79% indikatora otvorenosti. Sudovi u BiH su takođe ispod prosjeka regiona, koji iznosi 37,24%. 

Najbolje rangiran sud obuhvaćen istraživanjem je Sud Bosne i Hercegovine koji zadovoljava 68,40% postavljenih indikatora, dok je najlošiji rezultat ostvario Opštinski sud u Kalesiji sa tek 10,19% zadovoljenih indikatora. 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH – Sudski indikatori

VSTV BiH zadovoljava 63,65% sudskih indikatora i po tome je na drugom mjestu među institucijama regiona, iza Crne Gore (79,72%). Kada je u pitanju regionalni prosjek, VSTV BiH je značajno bolji od prosjeka, koji iznosi 56,73%. Kada uporedimo rezultat VSTV-a (Sudski indikatori) sa prošlogodišnjim monitoringom, dolazimo do podatka da je VSTV zabilježio neznatno lošiji rezultat, obzirom da je prošle godine zadovoljio 65,43% postavljanih indikatora. 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH – Tužilački indikatori 

VSTV BiH zadovoljava 58,84% tužilačkih indikatora i po tome je na drugom mjestu među institucijama regiona, iza Crne Gore (64,00%). Kada je u pitanju regionalni prosjek, VSTV BiH je značajno bolji od prosjeka, koji iznosi 47,66%. U odnosu na prošlu godinu, zabilježen je pad od nekoliko procenata, obzirom da je prošle godine ispunjeno 62,08% zadatih indikatora.

Po pitanju integriteta, VSTV je ispunilo 67,86% indikatora. Nedostaci su primijećeni u kontekstu da je potrebno uspostaviti mehanizme monitoringa implementacije Etičkog koda, kao i procedure za slučajeve kršenja Koda. Plan integriteta, kao ni prošle godine, nije uspostavljen. 

Detaljna analiza se može u cjelosti preuzeti na linkovima ispod:

Otvorenost pravosudnih institucija u BiH i regionu

Openness of Institutions of Judicary in BiH and the Region

Ovaj projekat sprovodi ACTION SEE (Mreža za odgovornost, tehnologiju i institucionalnu otvorenost) na teritoriji JIE, a koju čine Fondacija Metamorphosis u partnerstvu sa Westminster fondacijom za demokratiju iz Velike Britanije, CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost iz Srbije, Udruženje građana Zašto ne? iz Bosne i Hercegovine, Centar za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, Open Data Kosovo – ODK i Levizja Mjaft! iz Albanije, uz finansijsku podršku Evropske unije i Nacionalne zaklade za demokratiju (National Endowment for Democracy)

Da li je 100 respiratora upotrebljivo ili ne?

Dilema oko upotrebljivosti 100 spornih respiratora koje je Federalna uprava civilne zaštite (FUCZ) nabavila posredstvom...

Amina Izmirlić

Uživo: Praćenje dezinformacija tokom pandemije COVID-19

Ekipe "Raskrinkavanja" i "Istinomjera" svakodnevno prate i provjeravaju informacije koje se pojavljuju u medijima, na društvenim mrežama, te kroz izjave zvaničnika/ca. Tokom trajanja vanrednog stanja...

Admin

Online okrugli sto: “Da li je i na koji način ispunjavanje 14 prioriteta iz Mišljenja EK, zaista prioritetno za nadležne institucije u BiH?”

U.G Zašto ne organizuje online okrugli sto 30. 7. 2020. godine, sa početkom u 11:00 pod nazivom Ispunjavanje političkih kriterijuma na putu ka EU, na kojem ćemo razgovarati o temama Izbori i Reforma...

Danira Karović