Parlament BiH mora zakazati sjednicu na kojoj će se raspravljati o Prijedlogu zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH

Parlament BiH mora konačno raspravljati o Prijedlogu Zakona o sprečavanju sukoba interesa BiH i pokazati da je zaista opredijeljen za nastavak EU integracija, poručeno je sa Okruglog stola u organizaciji portala javnarasprava.ba i Transparency International BiH, koji je održan 18. jula u Sarajevu.

Kao uvodničari na događaju su sudjelovali Damir Dajanović (javnarasprava.ba), Ivana Korajlić (Transparency International BiH), Senad Šepić (Parlament BiH) i Joeri Maas (OSCE BiH), uz prisustvo domaćih institucija i nevladinih organizacija, te predstavnika stranih ambasada i Europske unije.

Ovaj zakon je u parlamentarnu proceduru upućen još krajem oktobra 2017. godine i to od strane predstavnika čak 8 političkih partija, ali Parlament još uvijek nije našao za shodno da raspravlja o njemu. Prema istraživanjima portala javnarasprava.ba, ovaj zakon podržava i preko 90% korisnika njihove platforme.

Također, novi Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa okarakterisan je i kao jedna od rijetkih pozitivnih stvari u posljednjem izvještaju GRECO-a, u kojem je navedeno kako ovaj zakon  adresira većinu nedostataka koje su identifikovani u dosadašnjoj primjeni, kao i izvejštajima i preporukama samog GRECO-a. Posebno je bitno naglasiti i da je Europska komisija u svom posljednjem izvještaju naglasila da je jako bitno da Bosna I Hercegovina usvoji zakonski okvir za sprečavanje sukoba interesa.

Osnovno unapređenje koje novi zakon nudi u odnosu na postojeće zakonsko rješenje ogleda se u uspostavljanju nezavisnog tijela, odnosno Komisije, za primjenu Zakona, koji se biraju putem javnog poziva i za čije članove postoje ograničenja u smislu prethodnog obnašanja javnih funkcija i članstva u političkim strankama. Imajući u vidu da prema trenutno važećem zakonskom rješenju imamo Komisiju sastavljenu većinom od zastupnika i delegata PSBiH, koji ne mogu biti objektivni i nezavisni i koji sami sebi i svojim stranačkim kolegama utvrđuju sukob interesa, jasno je da Komisija predviđena novim Nacrtom predstavlja osnov za veću objektivnost i nezavisnost u primjeni.

Nadalje, Nacrtom se detaljnje definišu i djelimično proširuje krug lica na koja se Zakon odnosi, a i ograničenja u smislu vršenja više funkcija, načina obavljanja funkcija i donošenja odluka su jasnije propisana.

Posebno je bitno da novo rješenje objedinjava propise o imovinskim kartonima i sukobu interesa, kao i da je predviđen postupak kontrole i objave imovinskih kartona, imajući u vidu da do sada postupak provjere za imovinske kartone nije postojao i da trenutno imamo raspršene i neusklađene propise – imovinske kartone podnose izabrani zvaničnici CIK-u, a finansijske izvještaje podnose izabrani i imenovani i savjetnici Komisiji za odlučivanje sukoba interesa. Prema novom rješenju, svi će imati iste obaveze, one se neće duplirati, a uvešće se i kontrola tačnosti, registar nosilaca funkcija i registar imovinskih kartona koji bi bio javan.

I na kraju svakako je bitno napomenuti i sankcije, koje su po novom Zakonu djelimično proširene, te se uvodi mehanizam poništenja djela nastalog u situaciji sukoba interesa, što je jako važno kako bi se spriječilo dodatno nanošenje štete institucijama i budžetu.

Zbog svega navedenog ne postoji nikakvo opravdanje za činjenicu da je ovaj zakon skoro 10 mjeseci u parlamentarnoj proceduri i da se o njemu još nije očitovao nijedan dom Parlamenta BiH.

Javnarasprava.ba i Transparency International BiH

Istinomjer analiza: Načelnici 12 općina i gradova u BiH za dvije godine ispunili 16% obećanja

Načelnici 12 općina i gradova koji su obuhvaćeni Istinomjerovim istraživanjem ispunjenosti predizbornih obećanja na...

Alisa Karović

Prvi rođendan Raskrinkavanja

“Raskrinkavanje” je počelo sa radom prije tačno godinu dana, 4. decembra 2017. godine. Do danas smo objavili ukupno 550 analiza, ocijenili 2.700 članaka, čime je u našu “bazu” ušlo 820 medija i web...

Alisa Karović

Stranke saglasne – Poresko i administrativno rasterećenje privrede prioritet u narednom mandatu

Na okruglom stolu „Fakat važno – koalicioni prioriteti“, održanom u organizaciji Centra za politike i upravljanje, Goran Riđić iz Demokratske fronte, Srđan Mandić iz Naše stranke, Zoran Latinović iz...

Alisa Karović