Idi na sadržaj

Parlamentarcima predat izvještaj o mišljenju građana o Prijedlogu zakona o državnoj službi FBiH

potvrda da je predatoS obzirom da je Vlada Federacije BiH nastavila sa praksom puštanja prijedloga zakona u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku i bez javne rasprave, tim portala Javnarasprava.ba predao je danas na protokol oba doma Parlamenta FBiH izvještaj o kratkoj javnoj raspravi koja je provedena na portalu Javnarasprava.ba. Ovaj izvještaj ima za cilj da pomogne parlamentarcima da donesu odluke, osjete kako i šta građani misle o zakonu i određenim odredbama, te odluče da li će prihvatiti izjašnjavanje po hitnoj proceduri po ovom zakonu ili će ipak kroz redovnu proceduru uključiti i javnost.

Pošto se i ovaj zakon našao u hitnoj proceduri, te da građanima i građankama BiH nije omogućeno da na bilo koji način utiču na tekst prijedloga ovog zakona, rasprava na stranici je bila dostupna samo nešto preko 2 dana, ali je u ovom periodu veliki broj građana izrazio zainteresiranost za ovo pitanje.

Izvještaj koji je upućen parlamentarcima u oba doma Parlamenta FBiH sadrži listu pitanja koja su građani postavili u vezi sa prijedlogom Zakona o državnoj službi Federacije BiH, kao i izvještaj koliko se korisnici portala slažu ili ne slažu sa prijedlogom zakona i njegovim najvažnijim odredbama. Tako, recimo, 24% (75) korisnika platforme podržava Izmjene i dopune Zakona o državnoj službi FBiH, dok je 76% (241) protiv.

U proteklim danima korisnici portala postavili su ukupno 353 pitanja parlamentarcima i parlamentarkama u vezi sa Zakonom o državnoj službi od kojih izdvajamo samo neka poput:

  • Da li smatrate da će se ovim izmjenama i dopunama zakona na rukovodeće pozicije imenovati samo politički podobne osobe?
  • Da li smatrate da će nova zakonska rješenja rezultirati modernijom, kompetentnijom, transparentnijom, efikasnijom i odgovornijom upravom?
  • Da li podržavate izmjene i dopune Zakona o državnoj službi u FBiH kojima se daje ogromna diskreciona moć Vladi i ministrima prilikom imenovanja kompletnog rukovodećeg kadra u državnoj službi?

Čak 74% (156) korisnika platforme Javnarasprava.ba u protekla dva dana su protiv toga da Vlada i ministarstva, a ne Agencija za državnu službu, imenuju osobe na rukovodeće funkcije u institucijama Federacije, dok ih je 27% (54) za ovakvo rješenje. .

Također, 37% (48) građana smatra da osobe koje su izuzete iz ovog zakona mogu biti razriješene dužnosti u svakom trenutku, dok ih je 63% (82) protiv.

Kada govorimo o dužini trajanja mandata, 65% (100) građana/ki podržava prijedlog izmjena po kojem mandat osoba koje su izuzete iz ovog zakona ne može biti duži od mandata onoga ko ih imenuje, dok ih je 34% (54) protiv.

Izmjenu Zakona o državnoj službi FBiH po kojima će rukovodeći državni službenici, koji će stupanjem na snagu izmjena i dopuna Zakona biti izuzeti od njegove primjene, biti raspoređeni na druga mjesta u državnoj službi, podržava 24% (34) građana/ki, a 76% (105) ih je protiv.

Većina građana, njih 84% (116) se ne slaže sa odredbama novog Zakona u kojima stoji da prilikom postavljanja ili razrješenja državnog službenika, rukovoditelj organa državne službe ne mora prethodno tražiti mišljenje Agencije za državnu službu.

Sa odredbom Zakona po kojoj direktora Agencije za državnu službu imenuje i razrješava Vlada FBiH, na mandat od 4 godine slaže se 44% (52) korisnika platforme javnarasprava.ba, dok ih je 56% (66) protiv.

Ono što je evidentno čak i nakon ovako kratkog eksperimenta na stranici Javnarasprava.ba, jeste da je veliki broj građana i građanki zainteresiran za ovo pitanje i da jako veliki broj njih želi da se uključi i pomogne Parlamentu FBiH da donese odluku o ovom pitanju u interesu svih građana i građanki FBiH. Stoga, kako bi bolje osjetili volju glasača, a i poštovali procedure prilikom donošenja zakona, mislimo da bi Parlament FBiH definitivno trebao ovaj prijedlog razmatrati po redovnoj proceduri, te tako omogućiti očito zainteresiranoj javnosti da se uključi u raspravu o donošenju ovog zakona.