Idi na sadržaj

Parlamentarne prakse i pandemija COVID-19: Prva regionalna konferencija parlamentaraca/ki i stručnih službi zakonodavnih tijela

Admin

Udruženje građana/ki “Zašto ne” i Javna rasprava, u saradnji s regionalnim i partnerskim organizacijama civilnog društva Danes je nov dan i Gong, organizovali su Prvu regionalnu konferenciju parlamentaraca/ki i stručnih službi zakonodavnih tijela na temu otvorenosti i učinkovitosti zakonodavne vlasti tokom pandemije COVID-19.

Konferencija je održana 9. i 10. novembra 2021. godine u Sarajevu, a posvećena je analizi i prezentaciji rezultata istraživanja Regionalni indeks otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti i transparentnosti rada parlamenata u uvjetima pandemije COVID- 19.

Uvodni dio konferencije, odnosno diskusije stručnih službi parlamenata o najboljim praksama otvorenosti i transparentnosti zakonodavne vlasti u zemljama regiona, bio je zatvoren za javnost. U diskusiji stručnih službi učestvovali su Gordan Bosanac, tajnik Kluba zastupnika Zeleno-lijevog bloka Hrvatskog sabora, Borut Peršolja, šef Sektora za istraživanje i dokumentaciju Narodne skupštine Republike Slovenije te Zoran Brkić, voditelj Odjela za javnost i medije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ispred organizacija civilnog društva govorili/e su i Oriana Ivković Novokmet (Gong), Nejc Horvat (Danes je nov dan) te Selma Ašćerić (U.G. “Zašto ne”).

Zoran Brkić istakao je da Služba za javnost i medije Parlamentarne skupštine BiH građanima/kama omogućava stupanje u komunikaciju s nositeljima zakonodavne vlasti, u smislu da su naznačeni kontakt-podaci imenovanih i izabranih zvaničnika, ali i da se ne može uticati na njihov odnos prema građanima/kama, medijima i nevladinom sektoru, jer je to stvar ličnog stava i odgovornosti svakog pojedinca. U toku pandemije COVID-19, naveo je, rad PSBiH susreo se i s problemima tehničke prirode, no ipak live prenos sjednica Parlamentarne skupštine BiH bio je omogućen.

Šef Sektora za istraživanje i dokumentaciju Narodne skupštine Republike Slovenije Borut Peršolja kazao je da je Ustavom Slovenije, potpisanim prije 30 godina, određeno da Državni zbor, to jeste, Dom NS Republike Slovenije, mora biti transparentan i otvoren, ali i da se još uvijek radi na pronalaženju rješenja kako bi se to postiglo. Naveo je da su, tek u pandemiji COVID-19, javni prenosi svih sjednica koje se održavaju u Narodnoj skupštini Slovenije građanima/kama bili dostupni u online formatu, na web stranici Radio-televizije Slovenije.

Gordan Bosanac, tajnik Kluba zeleno-lijeve bloka Hrvatskog sabora, istakao je da stručne službe imaju veliki potencijal. Kazao je da i vlade i parlamenti trebaju postići veći nivo transparentnosti i otvorenosti jer jednostran fokus može naštetiti radu ovih institucija. Iz perspektive tajnika Saborskog kluba, naveo je da na službenoj stranici Sabora Klub nema autonomiju, ali jedna od pozitivnih praksi prikazuje se u postavljanju informacija na službene stranice političkih partija/stranaka. Podržao je ideju registra sastanaka unutar Sabora, ali naveo da on treba da važi za sve parlamentarne stranke.

Raspravu o transparentnosti rada parlamenata u uvjetima pandemije COVID-19 moderirao je kourednik Istinomjera i magistar evropskih integracija Denis Čarkadžić, koji je u inicijalnom obraćanju dao analitički osvrt na učinkovitost rada PSBiH u toku pandemije COVID-19. Istakao je da PSBiH nije pokazala efektivan i otvoren rad tokom pandemije, osporavajući usvajanje ključnih izmjena zakona poput Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, što je usporilo proces nabavke vakcina protiv SARS-CoV-2 virusa.

Ističemo, Kolegij Doma naroda PSBiH odbio je dati saglasnost za usvajanje ovog zakona 1.7.2021. godine, na 17. redovnoj sjednici Doma naroda.

Projektna menadžerica projekta Regionalni indeks otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti Danira Karović (Zašto ne), Nejc Horvat (Danes je nov dan) i Oriana Ivković Novokmet (Gong) učesnicima/cama predstavili su ovaj projekat te istakli njegovu važnost, koja se ogleda u mjerenju transparentnog rada zakonodavnih institucija.

Karović je navela da su rezultati Regionalnog indeksa otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti u BiH ove godine pokazali bolje rezultate nego što je to bio slučaj u 2019. godini. Međutim, ovo poboljšanje je isključivo zasluga određenih institucija koje su uložile dodatne napore kako bi slijedile dobre prakse kada je u pitanju transparentnost rada. PSBiH posjeduje najlošiji rezultat u ovom istraživanju, to jeste 53,64%, a sveukupni rezultat parlamentarnih institucija u BiH je 44,13%, s obzirom na to da BiH posjeduje tri parlamentarna tijela.

Nejc Horvat, predstavnik slovenačkog udruženja Danes je nov dan, kazao je da je Državni zbor ispunio 38% svih pokazatelja, dok je direktorica hrvatskog udruženja Gong Oriana Ivković Novokmet istakla da je u Hrvatskom saboru ozbiljno narušen osnovni demokratski standard zbog netransparentnosti glasanja i nedonošenje etičkog kodeksa zastupnika i zastupnica, čime se smanjuje građansko povjerenje u Sabor.

Opširnije o rezultatima istraživanja čitajte ovdje. 

Učesnici/e ispred PSBiH, Zoran Brkić i Ljubica Miljanović (zastupnica Stranke nezavisnih socijaldemokrata u Predstavničkom domu),  govorili su o nedostatku uticaja stručnih službi u PSBiH, posebno u sferi transparentnog objavljivanja relevantnih dokumenata (Ugovora o javnim nabavkama, budžeta i sl.), kao i transkripta komisijskih sjednica, ali i naporima civilnog sektora kada je u pitanju povezivanje stručnih službi i nosioca zakonodavne vlasti na državnom nivou. Zastupnica Miljanović također je kazala da se rezultati otvorenosti i transparentnosti mogu podići na viši nivo zajedničkim djelovanjem.

Predstavnica Udruženja Gong Melisa Skender kazala je da je pandemija COVID-19 i pozitivno i negativno uticala na rad Sabora, pri čemu se sjednice jesu prikazivale online, ali da rezultati glasanja s ovih sjednica više nisu dostupni široj javnosti.

Saborski zastupnik Socijaldemokratske partije Hrvatske Arsen Bauk istakao je da je transparentnost institucija korak ka smanjenju korupcije te da zbog uvjeta rada u pandemiji dolazi do manipulacije glasovima u Saboru. Bojan Glavašević, nezavisni zastupnik u Hrvatskom saboru, smatra da je pandemija dovela do proizvoljne interpretacije Poslovnika Hrvatskog sabora te da Klub zastupnika Zeleno-lijevog bloka Hrvatskog sabora ne pristaje na “TikTok” format parlamentarizma, gdje se zastupnicima/cama (od početka pandemije) ograničava vrijeme rasprave o važnim temama.

Erik Fabrijanić, nezavisni zastupnik u Saboru, javio se iz Zagreba te se dotakao nedostatka pri demokratskom procesu u Saboru.

Zastupnik stranke Levica u Državnom zboru Slovenije Primož Siter javio se iz Ljubljane i naveo da DZ još uvijek treba da radi na poteškoćama u direktnoj, otvorenoj i transparentnoj komunikaciji zastupnika/ca sa slovenačkim građanima/kama te da je u posljednje vrijeme došlo do degradacije transparentnog rada slovenačkih institucija vlasti.

Denis Čarkadžić, nakon diskusije, istakao je da, iz perspektive bh. građana/ki, problemi zemalja Evropske unije jesu veliki, ali u poređenju s onim u BiH bivaju mizerni.

Ovaj skup predstavlja dio zajedničkog regionalnog projekta “Otvorenost institucija u regionu 2021”. Regionalna mreža nevladinih organizacija ACTION SEE sprovodi, između ostalog, i godišnja istraživanja o otvorenosti institucija zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu, u okviru projekta “Upotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti”, koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Istraživanje se sprovodi kroz Regionalni indeks otvorenosti, na osnovu kojeg se utvrđuje u kojoj mjeri vlasti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji čine javno dostupnim informacije iz oblasti svog rada.

Cilj naših aktivnosti je pružiti analizu stanja otvorenosti zakonodavne vlasti, doprinijeti implementaciji reformi, kao i uticati na jačanje principa dobrog upravljanja te, u konačnici, pomoći institucijama da principe otvorenosti i transparentnosti efikasnije primijene u svom radu.

U prethodnih nekoliko godina, članice mreže ACTION SEE su putem različitih mehanizama pokušale uticati na unapređenje politika i praksi transparentnosti i otvorenosti vlada, ministarstava, organa uprave i parlamenata.

Iako svaka zemlja regiona ima svoje specifične političke uslove u kojima razvija svoju otvorenost, može se primijetiti znatan prostor za zajedničko regionalno djelovanje na poboljšanju stanja.

Zahvaljujući saradnji mreže Action SEE s organizacijama civilnog društva Gong iz Hrvatske i Danes je nov dan iz Slovenije, otvorenost parlamenata u ovim zemljama mjerena je uz primjenu Regionalnog indeksa otvorenosti.

Na ovoj internet-stranici možete pronaći više detalja o metodologiji, rezultatima istraživanja otvorenosti po pojedinačnim institucijama u svim zemljama, kao i analizi stanja s preporukama za unapređenje.