Parlametar BiH: Prva regionalna konferencija na temu otvorenosti zakonodavne vlasti u regionu

“Zašto ne” i “Javna rasprava”, u saradnji s partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Danes je nov dan i Gong, domaćini su Prve regionalne konferencije parlamentaraca/ki i stručnih službi zakonodavnih tijela na temu otvorenosti i učinkovitosti zakonodavne vlasti tokom pandemije COVID-19, koja će se održati  9. i 10. novembra  u Sarajevu, u Hotelu Europa (Sala Atrijum).

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje parlamentaraca/ki i predstavnika/ca stručnih službi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije, a posvećena je analizi i prezentaciji rezultata istraživanja Regionalni indeks otvorenosti zakonodavne vlasti.

Uvodni dio konferencije, odnosno diskusije stručnih službi parlamenata o najboljim praksama otvorenosti i transparentnosti zakonodavne vlasti u zemljama regiona, biće zatvorena za javnost. 

Rasprava o transparentnosti rada parlamenta u uvjetima pandemije COVID-19, čiji će sudionici/e biti državni parlamentarci/ke Parlamentarne skupštine BiH, Hrvatskog sabora i dr. bit će otvorena za javnost, odnosno svi zainteresovani moći će je pratiti putem Facebook live stream-a, 10.11.2021. godine, sa poečtkom u 11 časova, na Javna rasprava | Facebook. 

U okviru konferencije, sa zastupnicima/ama i poslanicima/ama iz parlamenata uključenih u istraživanje, održat će se i okrugli sto na temu transparentnosti rada parlamenata u kontekstu COVID-19. 

Glavni ciljevi ove regionalne konferencije jesu omogućiti debatu, razmjenu iskustava, kao i uspostavljanje regionalne saradnje između zakonodavnih institucija i stručnih službi. 

Konferencija će također pokušati uticati na povećanje senzibiliteta domaće i međunarodne javnosti za političke i ekonomske faktore koji otežavaju stručnim službama parlamenata preuzimanje aktivnije uloge u zakonodavnim tijelima. 

Ovaj skup predstavlja dio zajedničkog regionalnog projekta “Otvorenost institucija u regionu 2021”. Regionalna mreža nevladinih organizacija ACTION SEE sprovodi, između ostalog, i godišnja istraživanja o otvorenosti institucija zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu, u okviru projekta “Upotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti”, koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Istraživnje se sprovodi kroz Regionalni indeks otvorenosti, na osnovu kojeg se utvrđuje u kojoj mjeri vlasti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji čine javno dostupnim informacije iz oblasti svog rada.

Cilj naših aktivnosti je pružiti analizu stanja otvorenosti zakonodavne vlasti, doprinijeti implementaciji reformi, kao i uticati na jačanje principa dobrog upravljanja te, u konačnici, pomoći institucijama da principe otvorenosti i transparentnosti efikasnije primijene u svom radu. 

U prethodnih nekoliko godina, članice mreže ACTION SEE su putem različitih mehanizama pokušale uticati na unapređenje politika i praksi transparentnosti i otvorenosti vlada, ministarstava, organa uprave i parlamenata. 

Iako svaka zemlja regiona ima svoje specifične političke uslove u kojima razvija svoju otvorenost, može se primijetiti znatan prostor za zajedničko regionalno djelovanje na poboljšanju stanja.

Zahvaljujući saradnji mreže Action SEE s organizacijama civilnog društva Gong iz Hrvatske i Danes je nov dan iz Slovenije, otvorenost parlamenata u ovim zemljama mjerena je uz primjenu Regionalnog indeksa otvorenosti.

Na ovoj internet-stranici možete pronaći više detalja o metodologiji, rezultatima istraživanja otvorenosti po pojedinačnim institucijama u svim zemljama, kao i analizi stanja s preporukama za unapređenje. 

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic