Parlametar BiH: Prva regionalna konferencija na temu otvorenosti zakonodavne vlasti u regionu

“Zašto ne” i “Javna rasprava”, u saradnji s partnerskim organizacijama civilnog društva iz regiona Danes je nov dan i Gong, domaćini su Prve regionalne konferencije parlamentaraca/ki i stručnih službi zakonodavnih tijela na temu otvorenosti i učinkovitosti zakonodavne vlasti tokom pandemije COVID-19, koja će se održati  9. i 10. novembra  u Sarajevu, u Hotelu Europa (Sala Atrijum).

Na konferenciji se očekuje sudjelovanje parlamentaraca/ki i predstavnika/ca stručnih službi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Srbije, a posvećena je analizi i prezentaciji rezultata istraživanja Regionalni indeks otvorenosti zakonodavne vlasti.

Uvodni dio konferencije, odnosno diskusije stručnih službi parlamenata o najboljim praksama otvorenosti i transparentnosti zakonodavne vlasti u zemljama regiona, biće zatvorena za javnost. 

Rasprava o transparentnosti rada parlamenta u uvjetima pandemije COVID-19, čiji će sudionici/e biti državni parlamentarci/ke Parlamentarne skupštine BiH, Hrvatskog sabora i dr. bit će otvorena za javnost, odnosno svi zainteresovani moći će je pratiti putem Facebook live stream-a, 10.11.2021. godine, sa poečtkom u 11 časova, na Javna rasprava | Facebook. 

U okviru konferencije, sa zastupnicima/ama i poslanicima/ama iz parlamenata uključenih u istraživanje, održat će se i okrugli sto na temu transparentnosti rada parlamenata u kontekstu COVID-19. 

Glavni ciljevi ove regionalne konferencije jesu omogućiti debatu, razmjenu iskustava, kao i uspostavljanje regionalne saradnje između zakonodavnih institucija i stručnih službi. 

Konferencija će također pokušati uticati na povećanje senzibiliteta domaće i međunarodne javnosti za političke i ekonomske faktore koji otežavaju stručnim službama parlamenata preuzimanje aktivnije uloge u zakonodavnim tijelima. 

Ovaj skup predstavlja dio zajedničkog regionalnog projekta “Otvorenost institucija u regionu 2021”. Regionalna mreža nevladinih organizacija ACTION SEE sprovodi, između ostalog, i godišnja istraživanja o otvorenosti institucija zakonodavne vlasti na Zapadnom Balkanu, u okviru projekta “Upotreba novih medija za promociju transparentnosti vlasti”, koji podržava Nacionalna zadužbina za demokratiju (NED).

Istraživnje se sprovodi kroz Regionalni indeks otvorenosti, na osnovu kojeg se utvrđuje u kojoj mjeri vlasti u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji čine javno dostupnim informacije iz oblasti svog rada.

Cilj naših aktivnosti je pružiti analizu stanja otvorenosti zakonodavne vlasti, doprinijeti implementaciji reformi, kao i uticati na jačanje principa dobrog upravljanja te, u konačnici, pomoći institucijama da principe otvorenosti i transparentnosti efikasnije primijene u svom radu. 

U prethodnih nekoliko godina, članice mreže ACTION SEE su putem različitih mehanizama pokušale uticati na unapređenje politika i praksi transparentnosti i otvorenosti vlada, ministarstava, organa uprave i parlamenata. 

Iako svaka zemlja regiona ima svoje specifične političke uslove u kojima razvija svoju otvorenost, može se primijetiti znatan prostor za zajedničko regionalno djelovanje na poboljšanju stanja.

Zahvaljujući saradnji mreže Action SEE s organizacijama civilnog društva Gong iz Hrvatske i Danes je nov dan iz Slovenije, otvorenost parlamenata u ovim zemljama mjerena je uz primjenu Regionalnog indeksa otvorenosti.

Na ovoj internet-stranici možete pronaći više detalja o metodologiji, rezultatima istraživanja otvorenosti po pojedinačnim institucijama u svim zemljama, kao i analizi stanja s preporukama za unapređenje. 

Pregled sedmice: Fantazije o “medu i mlijeku” u Bjelorusiji, izmišljanje izjava i stari/novi lažni lijekovi protiv raka

Različite medijske manipulacije, te stare i nove netačne tvrdnje vezane za pandemiju Covid-19 i vakcine, obilježile su...

Marija Cosic

Pregled sedmice: Manipulativni naslovi i lažne nagradne igre

Tokom protekle sedmice, Raskrinkavanje je analiziralo različite primjere senzacionalističkih naslova kojima pojedini portali opremaju svoje članke kako bi privukli što više čitatelja/ki. Pored toga,...

Marija Cosic

Novo izdanje POINT konferencije 11. i 12. novembra u Sarajevu

Novo izdanje POINT konferencije, pod nazivom „Coming home (Povratak kući)“, tokom dva dana bavit će se brojnim aspektima pandemije COVID-19 i otvoriti prostor za učesnike/ce da se na ovaj period...

Biljana Livančić-Milić