Parlametar predstavljen studentima i studenticama Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Predstavnici/e Udruženja građana i građanki “Zašto ne” Aldin Karahasanović i Elma Datzer održali su 24.2.2023. godine radionicu pod nazivom “Parlametar: Upoznavanje s radom Parlamentarne skupštine BiH” na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.

Tom prilikom studenti i studentice upoznali su se s načinom korištenja Parlametra i prednostima korištenja ovog alata. Naime, uz pomoć Parlametra, studenti i studentice mogu pratiti sjednice, legislativu, prisutnost na glasanjima, zastupnička i delegatska pitanja i inicijative, govore na sjednicama, neslaganja parlamentaraca/ki s klubom, tzv. stranačke “preletače” i ostale vijesti u vezi s Parlamentarnom skupštinom BiH. Više podataka dostupno je ovdje.

Studentima/cama se izrazito dopalo to što je na Parlametru sve sažeto, što se svaka njegova kartica može izdvojiti i koristiti kao poseban podatak te što nudi pristup raznim statističkim podacima. Na ovaj su se način bolje upoznali/e s biografijama parlamentaraca/ki, njihovim aktivnostima te se dodatno zainteresirali/e za istraživanje svih podataka koji se nalaze na ovoj platformi.

Radionica je održana u okviru projekta Parlametar. Njegovu realizaciju omogućio je Google Digital News Initiative Innovation Fond, a razvili su ga slovenački institut “Danes je nov dan“ i Udruženje građana i građanki “Zašto ne” uz finansijsku podršku američke fondacije National Endowment for Democracy (NED).

 

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic