Partije na vlasti u RS na polovini mandata: 4 ispunjena obećanja

U prve dvije godine mandata Vlade Republike Srpske, partije koje su formirale vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj (SNSD, DNS i SP RS) započele su rad na 126 od 459 obećanja koje su dale u svojim izbornim programima, dok je značajniji progres zabilježen u ispunjavanju 43 obećanja, od čega su u potpunosti ispunjena tek 4. Obećanja u čijem ispunjavanju nema progresa i dalje su u većini i ima ih 290. U odnosu na prvu godinu mandata, Vlada RS bilježi porast obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti sa 5% na 9%; u kategoriji srednje vjerovatnoće sada se nalazi 28% u odnosu na prethodnih 23%; dok se u kategoriji obećanja za koja je slaba vjerovatnoća da će se ispuniti do kraja mandata nalazi 63% obećanja, nasuprot 72% koliko je bilo na kraju prve godine mandata.

U prethodnoj godini, najviše se popravio rezultat u ispunjavanju obećanja DNS-a (sa 2% na 8% obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata), dok je SPRS partija koja trenutno ima najviše obećanja u ovoj kategoriji (13%, nasuprot prošlogodišnjih 7%). SNSD je u sredini, sa 11% obećanja u ovoj kategoriji.

U oblasti ekonomije, u kojoj je dato najviše obećanja, zabilježen je najmanji napredak u odnosu na prošlu godinu, kada su obećanja sa dobrim šansama za ispunjenost činila 6%, dok na kraju druge godine mandata čine 8% ukupnog broja obećanja (223) u ovoj oblasti. Najviše obećanja iz oblasti ekonomije odnose se na poljoprivredu (99), u kojoj je zabilježeno nazadovanje u odnosu na prošlogodišnji rezultat, kako zbog zastoja u određenim projektima, tako i zbog dodatnog pogoršanja u dinamici isplate podsticaja poljoprivrednicima, koji su u protekloj godini kasnili više nego ikada ranije. Nasuprot obećanom povećanju podsticaja, do kog ne dolazi već godinama, budžetska sredstva za subvencije i dalje se planiraju u istom iznosu kao u prethodnom mandatu, što posebno zabrinjava udruženja poljoprivrednika koja smatraju da će time dodatno oslabiti konkurentnost poljoprivrede nakon stupanja na snagu SSP-a.

Određeni napredak zabilježen je u oblastima industrije, poslovne klime, te u okviru malobrojnih obećanja u oblasti infrastrukture – na šta je svakako uticalo “tempiranje” završetka infrastrukturnih radova prije lokalnih izbora. U oblasti energetike, jedino SNSD-ovo obećanje u ovoj oblasti, o održanju niske cijene električne energije, prekršeno je ovogodišnjim poskupljenjem struje u Republici Srpskoj. U suprotnom pravcu kreću se i obećanja o većem korištenju obnovljivih izvora energije, s obzirom da se, nakon puštanja u rad TE Stanari, očekuje povećanje učešća termoelektrana u ukupnom elektroenergetskom bilansu na čak 65%.

Prezentacija rezultata monitoringa 

U drugoj najvećoj oblasti (92 obećanja), socijalnoj politici, broj obećanja na kojima je postignut napredak u prethodnoj godini povećao se sa 5% na 10%, na šta je uglavnom uticao registrovani porast broja zaposlenih u protekloj godini. Sa druge strane, neka obećanja u ovoj oblasti prešla su ocjenu “započeto” zamijenila su ocjenom “zaustavljeno”.

Takva su obećanja o subvencioniranju kamatne stope na stambene kredite za mlade i mlade bračne parove, gdje su subvencije za 2015. godinu isplaćene tek u oktobru 2016, a novi konkurs još uvijek nije raspisan zbog nedostatka sredstava.

U oblasti obrazovanja, usvajanje zakonskih i strateških dokumenata (Prijedloga zakona o visokom obrazovanju, Omladinske politike 2016-2020, te Strategije i akcionog plana razvoja obrazovanja 2016-2021), kao i povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem (sa 37% u 2015. na 43,9% u 2016. godini) uticalo je na porast broja obećanja čije je ispunjavanje u progresu (sa 3% na 10%).

U oblasti zdravstva nije bilo značajnijih pomaka u proteklih godinu dana, kao ni u oblasti pravne države. Određeni pomaci zabilježeni su u usvajanju antikorupcijske legislative (Zakon o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, Nacrt zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju), te kroz usvajanje Godišnjeg operativnog plana za ravnopravnost spolova, u okviru sprovođenja Gender akcionog plana BiH 2013-2017.

Najveći “skok” zabilježen je u oblasti državnog uređenja, gdje je ocjenu “u progresu” dobilo 15% obećanja, nasuprot 2% na kraju prošle godine. To je rezultat usvajanja novog Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim je promijenjen status lokalnih samouprava, na šta se odnosilo 24 obećanja u ovoj oblasti. Sva obećanja koja se odnose na mijenjanje ustavnog uređenja i dalje su nezapočeta, te su još jedan pokazatelj da partije u predizbornoj kampanji često postavljaju nerealne ciljeve.

(istinomjer.ba)

Uživo: Praćenje dezinformacija tokom pandemije COVID-19

Ekipe "Raskrinkavanja" i "Istinomjera" svakodnevno prate i provjeravaju informacije koje se pojavljuju u medijima, na...

Admin

Od 425 kandidata za čelnike/ce opština i gradova, žena tek 29

Pitanje položaja žena u Bosni i Hercegovini, koje se pored ostalog ogleda i kroz njihovu nisku participaciju i uticaj u političkim procesima, sasvim sigurno bit će izazov sa kojim će se naše društvo...

Amina Izmirlić

Izbori u Mostaru: Ko će nakon 16 godina naslijediti Ljubu Bešlića?

Kad je Centralna izborna komisija (CIK) BiH raspisala izbore za Gradsko vijeće Grada Mostara 20. decembra ove godine, tek tada su građani Mostara mogli da povjeruju da će se izbori uistinu i održati...

Danira Karović