Podržavamo tužbu CIK-a i zahtijevamo da imovinski kartoni budu dostupni javnosti

UG „Zašto ne“ podržava tužbu Centralne Izborne Komisije protiv rješenja Agencije za zaštitu ličnih podataka kojim se CIK-u zabranjuje objava ličnih podataka zvaničnika. UG „Zašto ne“ smatra da je ovakva praksa u potpunoj suprotnosti sa modernim demokratskim principima, te da je činjenica da javnost trenutno nema mogućnost uvida u imovinske kartone zvaničnika neprihvatljiva.

Ovim putem pozivamo predstavnike nadležnih institucija u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti, prije svega Parlament BiH, da učine sve kako bi se ispravile sve nedosljednosti u zakonima u korist građana/ki BiH i njihovog prava da imaju uvid u ove informacije. Osim toga, pozivamo Sud BiH da ovom bitnom pitanju da prioritet i da u što je moguće skorijem roku riješi ovaj predmet. Na kraju, pozivamo i CIK da u najskorijem mogućem roku, u koordinaciji sa Agencijom za zaštitu ličnih podataka, ponovno omogući uvid u imovinske kartone zvaničnika tako što će sa kartona izbaciti sve lične podatke o pojedincima/kama koji su u sukobu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, te na taj način smanji negativne efekte ove prakse do konačnog rješenja.

„UG Zašto ne” će, zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva i građanima/kama, insistirati na jačanju demokratskih principa u našem društvu, a onemogućavanje informacije građanima/kama o imovinskom stanju izabranih zvaničnika je jedan od postulata moderne demokratije. Stoga, pozivamo sve nadležne da što je moguće brže i bezbolnije riješe ovaj problem i omoguće javnosti pravo na informaciju“, poručili su iz UG Zašto ne.

Mislimetar predstavljen na sastanku MIP mreže

Predstavnici U.G. “Zašto ne” učestvovali su na sastanku neformalne mreže institucija i organizacija aktivnih u oblasti...

Sofija Tovarovic

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu 2024. ugostiti Global Fact 11, kako je jučer saopštio Poynter institut za...

Sofija Tovarovic

Članica UG “Zašto ne” na ljetnoj akademiji WEASA-e

Članica Udruženja građana i građanki “Zašto ne” Amina Izmirlić Ćatović bila je učesnica ovogodišnje Euroatlantske ljetne akademije u Varšavi (WEASA) koja je održana od 2. do 13. jula 2023. godine u...

Sofija Tovarovic