POINT konferencija – “Open government data – pomoć ili prijetnja vlastima?”

Udruženje građana “Zašto ne”, u saradnji sa CRTA-om iz Srbije i Fondacijom Metamorphosis iz Makedonije, od 16. do 18. februara u Sarajevu su organizirali POINT konferenciju o novim tehnologijama, političkoj odgovornosti, te korištenju ICT-a u radu javnih institucija i organizacija civilnog društva.
Kako je navedeno na konferenciji, Open Government Data , ili proaktivno objavljivanje javnih informacija u mašinski čitljivom formatu, je nova paradigma u svijetu javnih i javno dostupnih informacija. Širom svijeta se pojavljuju Open Government Data inicijative i vladini projekti proaktivnog objavljivanja informacija. Od objavljivanja informacija o radu institucija, preko informacija o javnoj potrošnji, nabavkama, pa sve do objave geografskih, infrastrukturnih ili meteoroloških podataka, Open Government Data postaje standard transparentnosti vlasti, kao i obavezan zahtjev sve većeg dijela javnosti.

U okviru toga, organizirana je panel diskusijia o temi “Open government Data – pomoć ili prijetnja vlastima?” na kojoj je učestvovao i predstavnik Ureda koordinatora za reformu javne uprave Dejan Buha, stručni savjetnik za reformu javne uprave. On je, između ostalog istakao da je  princip “open data” jedan od očekivanih rezultata reforme javne uprave.

 “U Bosni i Hercegovini je u toku proces reforme javne uprave. Upravo sa tog aspekta, princip “open government data” nije aktivnost niti incijativa, nego je jedan od rezultata odnosno outputa reforme. Ipak, da bi se došlo do takvog rezultata i punog smisla principa otvorenosti podataka, moramo u okviru državne službe izgraditi sistem koji će podržavati takve principe. U tom smislu, ono na čemu trenutno radimo je izgradnja i jačanje kapaciteta institucija uprave, dok se mora insistirati i na promociji načina i slobode pristupa informacijama”, rekao je Buha.

 U diskusiji su učestvovali i Ermin Zatega, istraživački reporter za “Journalism Development Group” u Centru za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, zatim Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava u BiH, Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International-a, Marko Rakar, direktor konsultantske kompanije “MRAK usluge” iz Hrvatske, Helen Darbshire iz organizacije Access info, te Martin Keegan iz “Open Knowledge Foundation” iz Velike Britanije.

Više o samoj konferenciji, programu i obrađivanim temama možete saznati ovdje .

(http://parco.gov.ba)

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic