Idi na sadržaj

Pokrenuta mapa za prijavu i praćenje elementarnih nepogoda u BiH

S obzirom na alarmantnu situaciju u cijeloj BiH koja je nastala uslijed poplava koje se šire našom zemljom, UG Zašto ne je pokrenula interaktivnu mapu na kojoj građani i građanke mogu prijaviti šta se dešava u njihovoj neposrednoj okolini, da li postoji potreba za spašavanjem ugroženih građana, da li je došlo do pokretanja klizišta uslijed poplava itd. Na mapu je također moguće ucrtati lokacije na kojima se prikuplja pomoć za građane i građanke ugrožene elementarnim nepogodama. Problem se može prijaviti sa njegovom tačnom lokacijom, kao i pratećim podacima, tekstom, linkovima, te potencijalno fotografijama, video i audio snimcima.

mapa poplava

Mapa se nalazi na adresi http://mapapoplava.zastone.ba/ i sadrži više kategorija u kojima možete prijaviti probleme uzrokovane elementarnim nepogodama, uključujući prijave poplava, prijave klizišta, nestanak struje, prekid telekomunikacija, prekid saobraćaja, ugroženo stanovništvo, te mjesta za prikupljanje pomoći. Svrha mape je da okupi na jednom mjestu sve informacije o elementarnoj nepogodi koja je zahvatila našu zemlju, kao i da pomogne građanima i građankama u planiranju kretanja, putovanja ili dobijanju informacija o eventualnoj neposrednoj opasnosti.

Pored ovog linka, za prijave se može koristiti i e-mail adresa [email protected], kao i brojevi telefona 033618431, te 0603163864, kao i Facebook stranica https://www.facebook.com/pages/Mapa-poplava-BiH/289896631169937. Sve prijave ćemo postaviti na mapu, te proslijediti službama civilne zaštite koje su nadležne za područje na kojem je identificiran problem, kao i drugim službama nadležnim za reagiranje u ovakvim situacijama.

Molimo građane i građanke da svojim izvještajima pomognu uspostavljanju evidencije svih problema koji su prouzrokovani elementarnim nepogodama, te doprinesu njihovom što efikasnijem rješavanju.