Idi na sadržaj

Politička odgovornost u BiH: Teorijski i praktični pristupi

Udruženje građana  “Zašto ne” (tim  “Istinomjera”) i  “Udruženje za političke nauke u BiH” Vas pozivaju da medijski pratite rad jednodnevne konferencije na temu “Politička odgovornost u BiH: teorijski i praktični pristupi”, koja će se održati u četvrtak, 26.04.2012. godine, u prostorijama Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, sala 106/P, sa početkom u 10:00 sati.

Ova konferencija treba da  ukaže na važnost zajedničkog djelovanja akademske zajednice i civilnog društva u angažiranim istraživanjima, kao i da pokrene debatu o mogućnostima saradnje akademske zajednice i civilnog društva  u oblasti istraživanja, teoretiziranja, ali i promoviranja i jačanja političke odgovornosti, na način koji bi obje ove zajednice prepoznale kao obostrano koristan i podsticajan, ne samo za istraživačku praksu i političku teoriju, već i za bh. društvo u cjelini.

Konferencija će se realizirati kroz uvodna izlaganja predstavnika/ca civilnog društva i akademske zajednice koja će se bazirati na esejima koji u svom najširem fokusu tretiraju pojam političke odgovornosti u BiH, sa posebnim osvrtom na mogućnosti razvoja saradnje između akademske zajednice i civilnog sektora u istraživanju i tematiziranju političke odgovornosti.

Uvodna izlaganja na konferenciji će predstaviti:

  • Asim Mujkić, FPN Sarajevo

„Politička odgovornosti – teorijski aspekti“

  • Nermina Mujagić, FPN Sarajevo

„Spektakularizacija medijskog prostora u BiH“

  • Enes Osmančević, Filozofski fakultet Tuzla

„Komunikacijska situacija u BiH: Izazovi bez odgovora (i odgovornosti)“

  • Adis Arapović, Centri civilnih inicijativa

„Monitoring rada vlasti u BiH“

  • Davor Trlin, Centar za edukaciju sudija i tužilaca F BiH „Ustavnopravne pretpostavke političke odgovornosti i kontrole vlade: kontekst Aneksa IV“
  • Momir Dejanović, Centar za humanu politiku

„Kako intenzivirati učešće akademske javnosti u razmatranju političke odgovornosti u BiH“

  • Istinomjer tim/Udruženje za političke nauke u BiH

„Mjerenje političke odgovornosti kroz stepen implementacije predizbornih obećanja političkih partija na vlasti“

  • Kurt Bassuener, Democratization Policy Council

„Odgovornost međunarodne zajednice u BiH“

  • Jakov Bojović, Fakultet političkih nauka Beograd

„Politička neodgovornost: Slučaj Srbija“

Termin za izjave za medije je od 09:45 do 10:00 sati.

Unaprijed Vam se srdačno zahvaljujemo na praćenju rada konferencije.

Cijeli poziv možete preuzeti na linku ispod:

Poziv za medije – Politička odgovornost u BiH – teorijski i praktični pristupi