Idi na sadržaj

Popisivač iz općine Domaljevac-Šamac: U popisnoj komisiji su rekli da će sami popisati domaćinstva na osnovu podataka iz policije!

Domaljevac-Samac-400x300Pred sam kraj popisa stanovništva, tokom posljednjih nekoliko dana, dobili smo mnogo prijava popisivača koji su se žalili na neregularnu proceduru i nekorektan odnos institucija prema njima. Među ovim prijavama, izdvojila se jedna koju nam je poslao popisivač Mirnes Hodžić iz općine Domaljevac-Šamac.

essays writing services

Hodžić je, naime, uložio prigovor na rad općinske popisne komisije i popisnog instruktora, koji je do sada ostao bez ikakve reakcije nadležnih institucija, iako svjedoči o organiziranom kršenju zakona i procedure u provođenju popisa u ovoj općini. PopisMonitor je dobio kopiju ovog dokumenta, u kom se, između ostalog, navodi:

“Odnos instruktora prema meni kao popisivaču nije bio u skladu sa Uputstvom; na moj zahtjev isti nije izlazio na teren gdje sam ukazao na probleme. Nadalje, tražio je u nekim spornim slučajevima da navodim osobe da se lažno predstavljaju i da istim omogućim krađu identiteta, što, prema mom ličnom mišljenju, predstavlja kršenje Zakona i Uputstva o popisu stanovništva.

Prema Uputstvu o popisu stanovništva, stanova i domaćinstava, moj instruktor je bio dužan da izađe sa mnom tri puta na teren i prati moj rad, međutim i nakon pet dana isti nije izašao na teren, pa čak i na moje lično traženje.

Popisna komisija je bila upoznata sa ponašanjem općinskog instruktora i pružala mu podršku. Prvog dana rada, po zahtjevu koji sam uputio instruktoru da izađe na teren za popis domaćinstva koja su prethodno odbila popis, od strane instruktora i komisije sam dobio objašnjenja da će podatke za domaćinstvo uzeti od policije i isto (sami) popisati, a što je u suprotnosti sa Uputstvom o popisu.

Nadalje, navodim uplitanje popisivača iz drugih popisnih krugova (…) Naime, instruktor je komentarisao podatke koje sam dobio od domaćinstava sa popisivačem iz drugog popisnog kruga.”

Pored ovakvog ponašanja instruktora i popisne komisije, Hodžić nam je prijavio i to da mu je potpisivanje ugovora o djelu ponuđeno tek nakon što je završio cijeli posao, samo dva dana pred kraj popisa. Na samom ugovoru bio je odštampan datum 1.10.2013. i popisna komisija je insistirala na tome da ugovor potpiše retroaktivno. Izjavu o povjerljivosti također je potpisao retroaktivno. Hodžiću je popisivački “rad na crno” naročito teško pao jer ima zdravstvenih problema koji su se pogoršali dok je radio kao popisivač, a nije imao zdravstveno osiguranje za vrijeme trajanja popisa, jer nije potpisao nikakav ugovor sa nadležnim institucijama. Pored toga, Hodžić kaže da se u svom radu susreo i sa brojnim drugim nepravilnostima, koje zbog dužine teksta ne možemo navesti.

U svom prigovoru, Hodžić je napisao i to da je popisna komisija u Domaljevcu izjavila “da je njihova popisna komisija jedna od najboljih u BiH u ispravnom provođenju popisa”, te se upitao kako su onda radile komisije koje su imale niže ocjene.

U svjetlu današnjeg medijskog istupa direktora Agencije za statistiku, koji je bh. javnosti saopćio da je Agencija zabilježila svega tri slučaja kršenja zakona i procedura na popisu i da je u potpunosti osigurala zaštitu ličnih podataka, možemo samo ponoviti isto pitanje, mada bez nade da ćemo na njega dobiti iole istinit odgovor od nadležnih institucija.