Portal www.razglasaj.ba objavio preglednik kandidatskih listi za sve nivoe vlasti!

Portal za informisanje građana/ki BiH o predstojećim opštim izborima www.razglasaj.ba je od 07.09. pokrenuo novi sadržaj na stranici koji će omogućiti građanima/kama bolju i kvalitetniju informaciju o kandidatima na predstojećim izborima. U ovu svrhu, napravljen je interaktivni preglednik svih kandidatskih listi sa imenima svih kandidata na listama na svim nivoima vlasti.

Korisnici portala će moći da pregledaju kandidate po nivou vlasti za koji se kandiduju, po partijama iz kojih se kandiduju, kao i po izbornim jedinicama, te će po prvi put moći vidjeti kako će izgledati zapravo njihovi glasački listići kada dođu na izbore.

Također, UG „Zašto ne“ je 08.09. uputio i poziv svim političkim subjektima, kao i pojedinačnim kandidatima, da u okviru preglednika otvore blogove ili prezentacione stranice kandidata, kako bi kandidati sami mogli da prezentiraju svoje učinke, programe, ciljeve, politike i sve ono što misle da bi moglo interesirati građane/ke kako bi im dali svoj glas.

Građani/ke moraju dobiti dovoljno informacija o kandidatima i njihovim programima da bi mogli kvalitetno da ispune svoju dužnost i glasaju. Mi smo po prvi put u BiH ponudili interaktivni preglednik gdje se može naći preko 8000 kandidata koji traže podršku građana/ki za svoje mandate, a građani/ke mogu zaista detaljno da se upoznaju sa listama i po partijama, izbornim jedinicama ili nivou vlasti. Isto tako, omogućili smo kandidatima i prostor na stranici da svoje programe, ciljeve i misli i predstave javnosti. Koliko će oni to koristiti, zavisit će isključivo od njihove ozbiljne želje da i na ovaj način pridobiju povjerenje potencijalnih glasača/ica“, poručuju iz radakcije portala Razglasaj.ba.

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Okrugli sto: Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH

Na okruglom stolu koji je 14. juna 2023. godine, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, organizirao Transparency International u BiH (TIBiH) predstavljeni su rezultati istraživanja objavljenih u...

Admin