Poslani upiti partijama za konkretizaciju obećanja

Istraživači tim UG “Zašto ne” je krajem 8. mjeseca poslao svim partijama na vlasti na entitetskom nivou, kao i Vladi FBiH za dokumenat “Platforma…”, upitnik na obećanja iz programskih dokumenata ovih partija/koalicija.

Upitnik sadži pitanja o svakom obećanju sa namjerom da za svako obećanje identificiramo konkretne ciljeve tog obećanja, konkretne mjere koje treba poduzeti, rokove i za obećanja i za mjere, budžetske implikacije obećanja, odgovorne institucije, a u slučaju nekih obećanja i mehanizme kontrole i praćenja ispunjenja istih.

Na ovaj način bi 1492 obećanja, koliko su partije obećale, mogli uspješno pratiti i mi i građani/ke BiH, jer su putem njih predstavnici partija dobili povjerenje građana/ki za svoj mandat.

Odgovore očekujemo do kraja 9. mjeseca, a prve izvještaje o napretku za RS i FBiH za 6-mjesečni rad vlada u oba entiteta, možemo očekivati do kraja mjeseca, tj. do druge polovine 10. mjeseca, respektivno.

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Poziv za dostavljanje ponuda za izradu komunikacijske strategije za regionalnu SEE Check mrežu

SEE Check mreža sastoji se od šest organizacija za provjeru činjenica iz pet zemalja jugoistočne Evrope, koje se fokusiraju na identifikaciju i razotkrivanje dezinformacija i promoviranje medijske...

Sofija Tovarovic