Idi na sadržaj

Povodom napada na Art kino Kriterion: Tužilaštvo mora hitno procesuirati homofobne napade

U petak, 4. marta 2016, desio se homofobni napad na osoblje i posjetitelje/ice Art kina Kriterion u Sarajevu. Četiri mlada momka upala su u kafanu, uzvikivali su pogrdne riječi, vrijeđali i prijetili nasiljem, gađali prisutne flašama, pepeljarama i čašama. Osoblju su prijetili da će spaliti kafanu i baciti bombu u slučaju da pozovu policiju.

cover

Jedan momak je teže povrijeđen, što je utvrđeno ljekarskim pregledom, a fizički su napali i jednu djevojku. Tridesetak osoba, prisutnih u Kriterionu u to vrijeme, preživjelo je teško psihološko maltretiranje.

Kako saznajemo iz medija, policija je navodno privela sve četvoricu, koji su nakon uzimanja izjava pušteni na slobodu. U medijskim izjavama ističe se da motiv ovog napada nije poznat, te da je incident okarakterisan kao nasilničko ponašanje.

Mi, dole potpisane organizacije civilnog društva, oštro protestujemo protiv ovog čina nasilja. Podsjećamo na homofobni napad koji se dogodio 1. februara 2014. I tada, kino Kriterion je bio napadnut od strane mladih muškaraca, zbog povezivanja sa LGBT zajednicom. Ističemo zabrinutost da i ovaj napad, kao i napad 2014, neće biti nikako procesuiran i da će se zbog nekažnjavanja nasilnicima poslati poruka da su napadi na slobodna i otvorena mjesta dobrodošla.

Policija i Tužilaštvo ovaj slučaj moraju jasno okarakterisati kao krivično djelo počinjeno iz mržnje na osnovu seksualne orijentacije. Nedopustivo je da policija daje izjave da se ovdje radi o slučaju kod kojeg motiv nije poznat, imajući na umu karakter napada i izjave koje je policija uzela od prisutnih i svjedoka.

Institucije na svim nivoima vlasti konačno moraju prepoznati zločine iz mržnje kao realnost našeg društva, te se sistemski moraju boriti protiv istih. Nasilje nad pripadnicima/ama manjinskih zajednica i objektima koji se povezuju sa istim ne targetira samo njih, nego meta ovih napada postaju svi građani i građanke. Napad u petak na Kriterion to najbolje potvrđuje.

 

Koalicije organizacija civilnog društva:

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH
Ženska mreža BiH
Koalicija za borbu protiv govora mržnja i zločina iz mržnje

Organizacije:

Sarajevski otvoreni centar
Zašto ne, Sarajevo
Vaša prava BiH, Sarajevo
Civil Rights Defenders, Sarajevo
Žene ženama, Sarajevo
Fondacija Cure, Sarajevo
Inicijativa mladih za ljudska prava BiH, Sarajevo
Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije UDIK, Sarajevo
Centar za političke studije, Sarajevo
UŽ Seka, Goražde
Tuzlanski otvoreni centar
Helsinški parlament građana Banja Luka
Centar za mlade Kvart Prijedor
LibertaMO, Mostar
Banjalučko udruženja kvir aktivista, Banja Luka

MEDIJSKE IZJAVE POVODOM OVOG NAPADA MOGU SE UZETI SUTRA, NEDJELJA, 06. MART 2016. u 15.15h NA PRESS KONFERENCIJI U KINU KRITERION, ul. OBALA KULINA BANA 2.