Poziv kantonalnim službenicima/ama za učešće na treningu iz oblasti otvorenosti institucija

Nakon što je monitoring otvorenosti kantonalnih vlada i skupština u BiH za 2021. godinu, koji je obuhvatio svih deset kantona, pokazao da tek jedna institucija zadovoljava nešto više od 50% indikatora, evidentno je da bi se rezultati, kako vlada tako i skupština, mogli unaprijediti.

S tim u vezi, Udruženje građana i građanki Zašto ne i Transparency International u BiH organizuju trening u cilju upoznavanja službenika/ca sa OGP inicijativom i principima proaktivne transparentnosti i otvorenosti podataka, kao i promocijom dobrih praksi objavljivanja podataka i podsticanja službenika/ca za primjenu istih.

Ovaj događaj će biti organizovan u sklopu Sedmice otvorene vlasti (OpenGov Week), tokom koje države članice inicijative OGP provode aktivnosti koje promoviraju transparentnost, odgovornost, učešće građana/ki u javnim politikama i saradnju civilnog društva i vlasti. Partnerstvo za otvorenu vlast (Open Government Partnership – OGP) je globalna multilateralna inicijativa za transparentnost i otvorenost rada tijela javne vlasti, a njene učesnice su države koje se članstvom u Partnerstvu obavezuju na konkretne mjere i djelovanje u oblastima transparentnosti, osnaživanja učešća građana/ki u vlasti, borbe protiv korupcije i uvođenja novih tehnologija koje čine javnu upravu što efikasnijom.

Trening će biti sastavljen iz sljedećih modula:
1. Open Government partnership inicijative i učešće BiH u OGP Inicijativi (Transparency International, Emsad Dizdarević);
2. Prezentacija Nacrta Akcionog plana za implementaciju OGP Inicijative u BiH (Savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za implementaciju OGP Inicijative);
3. Proaktivna transparentnost i otvorenost podataka: Standardi i dobre prakse (UG “Zašto ne”, Amina Izmirlić Ćatović i Danira Karović).

Prijave je moguće izvršiti putem e-maila [email protected].

Register to participate in the POINT 11 Conference

We’re thrilled to invite local activists, representatives of non-governmental organisations, media, students and all...

Sofija Tovarovic

Održan 1. regionalni projektni sastanak SeeCheck mreže u sklopu projekta: Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera

Udruženje građana i građanki “Zašto ne” je početkom 2023. godine započelo implementaciju projekta “Suprotstavljanje dezinformacijama kroz (regionalnu) mrežu fact-checkera”, koji je finansijski...

Sofija Tovarovic

Rast fact-checking pokreta: Osigurati da se istina čuje na Zapadnom Balkanu

Dezinformacije ugrožavaju povjerenje u institucije i medije te štete demokratijama ometajući sposobnost građana/ki da donose odluke na osnovu informacija. Rad fact-checkera i istraživača/ica značajno...

Sofija Tovarovic