Idi na sadržaj

Poziv na promociju projekta “SOS4Democracy” programa Horizon Europe

Sofija Tovarović

Pozivamo vas na promociju projekta “SOS4Democracy” – Social Sciences for Democracy: a Training Program for Improving Research on Illiberal Systems and Finding Ways to Build More Robust Democracies u okviru programa Horizon Europe.

Promocija projekta održat će se u utorak, 5. 3. 2024. godine, u 14 sati na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (Adresa: Obala Kulina bana 7, soba broj 141 – prvi sprat, desno)

Agenda

Uvod u projekat: akademska perspektiva

Prof. dr. Iza Razija Mešević, institucionalna koordinatorica (UNSA – Pravni fakultet)

Prof. dr. Damir Banović, voditelj tima i istraživač (UNSA – Pravni fakultet)

Prof. dr. Midhat Izmirlija, istraživač (UNSA – Pravni fakultet)

Ass. mr. iur. Almina Selimbašić, istraživačica (UNSA – Pravni fakultet)

Civilno društvo: perspektiva, istraživanje i društveni aktivizam

Darko Brkan, voditelj tima i izvršni direktor (U.G. “Zašto ne”)

Lamija Haračić, istraživačica (U.G. “Zašto ne”)

Sanjin Mahmutović, istraživač (U.G. “Zašto ne”)

Projekat “SOS4democracy” iskorištava potencijal visokoškolskih i istraživačkih organizacija, udruženja civilnog društva i medija za stvaranje programa obuke za istraživače/ice, novinare/ke i aktiviste/ice uključene u prodemokratske borbe u Evropi. Projekt ima tri glavna cilja. Prvi je cilj poboljšati saradnju između akademskih i neakademskih organizacija razvijanjem programa obuke kroz istraživanje, kako bi se istraživači/ce, novinari/ke i aktivisti/ce civilnog društva opremili/e konceptualnim i metodološkim alatima potrebnim za istraživanje utjecaja neliberalnih mjera. Kako bi se osigurao prenos znanja između akademskog i neakademskog sektora, projekat razvija sljedeće programe osposobljavanja: osposobljavanje za napredne metode istraživanja i praktične vještine, medijsku obuku te obuku o mehanizmima građanskog praćenja i javnog zagovaranja, što predstavlja drugi cilj projekta. Treći cilj projekta podrazumijeva organizovanje programa obuke o upravljanju istraživanjem, posredovanju znanja, upravljanju podacima i prenosu znanja, kako bi se poboljšao ukupni kapacitet istraživanja i inovacija organizacija koje sudjeluju.

Ovaj projekt finansiran je iz programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon Europe prema ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101119678.

Više informacija o samom projektu:
https://www.sos4democracy.eu/
https://www.facebook.com/profile.php?id=61555720846901

Kontakt:
[email protected]