Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“, koji implementira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. 

Sastanku su, pored predstavnika/ca antikoruptivnih tijela i službenika/uposlenika koji pružaju podršku vladama u odnosima s javnošću ili radu s medijima, prisustvovali/e i predstavnici/e nevladinog sektora, među kojima su bili/e predstavnici/e UG “Zašto ne” te predstavnici/e medija. 

Učesnici/e su imali/e priliku da putem diskusije svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu definisanju opšteg cilja, specifičnih ciljeva, određenju ciljnih skupina te kreiranju pametno usmjerenih i planiranih aktivnosti iz polja PR-a za izradu strategija za odnose s javnošću, koje će biti namijenjene za predstavnike/ce antikoruptivnih tijela u BiH, a s ciljem povećanja stepena razumijevanja odnosa s javnošću.

Mislimetar predstavljen na sastanku MIP mreže

Predstavnici U.G. “Zašto ne” učestvovali su na sastanku neformalne mreže institucija i organizacija aktivnih u oblasti...

Sofija Tovarovic

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu 2024. ugostiti Global Fact 11, kako je jučer saopštio Poynter institut za...

Sofija Tovarovic

Članica UG “Zašto ne” na ljetnoj akademiji WEASA-e

Članica Udruženja građana i građanki “Zašto ne” Amina Izmirlić Ćatović bila je učesnica ovogodišnje Euroatlantske ljetne akademije u Varšavi (WEASA) koja je održana od 2. do 13. jula 2023. godine u...

Sofija Tovarovic