Predstavnici/e UG “Zašto ne” doprinijeli/e izradi strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela

Na Jahorini je 28. juna 2022. godine održan konsultativni sastanak za pripremu strategija odnosa s javnošću antikorupcijskih tijela u okviru projekta „Informisani građani i učinkoviti mehanizmi u prevenciji i borbi protiv korupcije“, koji implementira Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini. 

Sastanku su, pored predstavnika/ca antikoruptivnih tijela i službenika/uposlenika koji pružaju podršku vladama u odnosima s javnošću ili radu s medijima, prisustvovali/e i predstavnici/e nevladinog sektora, među kojima su bili/e predstavnici/e UG “Zašto ne” te predstavnici/e medija. 

Učesnici/e su imali/e priliku da putem diskusije svojim prijedlozima i sugestijama doprinesu definisanju opšteg cilja, specifičnih ciljeva, određenju ciljnih skupina te kreiranju pametno usmjerenih i planiranih aktivnosti iz polja PR-a za izradu strategija za odnose s javnošću, koje će biti namijenjene za predstavnike/ce antikoruptivnih tijela u BiH, a s ciljem povećanja stepena razumijevanja odnosa s javnošću.

KONKURS ZA MLADE NOVINARE/KE

Regionalni konzorcijum „WeB Media Literacy“ raspisuje konkurs za najbolji omladinski medijski sadržaj.  Konkurs je...

Sofija Tovarovic

Istinomjer na ljetnoj školi Udruženja za jezik i kulturu Lingvisti

U okviru kulturnog programa koji je dio ljetne škole BHS jezika koju organizira Udruženje za jezik i kulturu Lingvisti, član Istinomjerovog tima Sanjin Mahmutović održao je radionicu na temu “Media...

Sofija Tovarovic

Zašto vlasti u Bosni i Hercegovini ignorišu legalizaciju kanabisa u medicinske svrhe?

Legalizacija kanabisa u medicinske svrhe tema je o kojoj se već nekoliko godina vode debate u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, stručnoj i drugoj javnosti, ali neki veći pomak u...

Sofija Tovarovic