Idi na sadržaj

Predstavnik UG “Zašto ne” učestvovao na OSCE radionici “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u praćenju i istraživanju korištenja javnih sredstava putem otvorenih podataka”

Sofija Tovarović
Tokom 24. i 25. novembra, u Tirani (Albanija), održana je radionica pod nazivom “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u praćenju i istraživanju korištenja javnih sredstava putem otvorenihpodataka” koju je priredila Organizacija za evropsku sigurnost i suradnju (OSCE), a na kojoj jeučestvovao i predstavnik UG “Zašto ne”.
Dobro ekonomsko upravljanje kroz snažnu transparentnost, politička odgovornost, korištenje
otvorenih podataka kao i efikasne ekonomske politike su od suštinskog značaja za ekonomski
rast, političku stabilnost i sigurnost svake zemlje.
Kako bi se pojačali regionalni napori u borbi protiv korupcije, promovisala pozitivna iskustva
među zemljama Jugo-istočne Europe i omogućilo kvalitetno umrežavanje nosioca borbe protiv
korupcije, OSCE je organizovao regionalnu radionicu za jačanje kapaciteta novinara,
predstavnika civilnog društva kao i relevantnih institucija.
Dostupnost i korištenje otvorenih javnih podataka je u posljednjoj deceniji prepoznato kao
ključno sredstvo u prevenciji i borbi protiv korupcije. Ako se pravilno koriste, otvoreni podaci su
instrumentalni u mehanizmima nadzora za vlade i građane/ke kako bi osigurali da se javna
sredstva koriste efikasno i prema postojećim planovima, garantujući visok kvalitet pružanja
usluga i štiteći javni interes. Platforme otvorenih javnih podataka i drugi digitalni alati pokazali
su se korisnim za organizacije civilnog društva i novinare/ke koji/e istražuju i analiziraju javnu
potrošnju.
Aktivnosti istraživanja i analize javne potrošnje igraju ključnu ulogu u osiguravanju
transparentnosti i efikasnosti u radu javnih institucija, promovirajući demokratske vrijednosti.
Vrlo je važno da se upravo predstavnici/e civilnog društva i novinari/ke kontinuirano obučavaju i
educiraju s ciljem nadogradnje njihovog znanja i vještina kako bi kvalitetno mogli/e
identifikovati, istraživati i analizirati odluke javnih institucija kao i potrošnju javnih sredstava.
Javne nabavke su oblast jako visokog rizika za korupciju s obzirom na njenu veličinu na
globalnom tržištu koje iznosi, prema procjeni Svjetske banke, 11 milijardi dolara. Procjene
govore da se u Bosni i Hercegovini iznos od tri milijarde konvertibilnih maraka troši kroz javne
nabavke na godišnjem nivou od čega jedna trećina ili jedna milijarda konvertibilnih maraka se
izgubi u ilegalnim procesima dodjeljivanja javnih nabavki.

Na radionici su podijeljene informacije o svakoj od zemalja JIE kroz prezentacije
predstavnika/ca civilnog društva, novinara/ki i predstavnika/ca javnih institucija koje se bave
prevencijom i borbom protiv korupcije. Pored predstavnika UG “Zašto ne”, radionici je
prisustvao i predstavnik Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona
Sarajevo.
“Vrlo je važna prilika za razmjenu informacija, umrežavanje i nadogradnja znanja i vještina svih
koji se bore protiv korupcije u našim zemljama. Uzmajući u obzir da procjene kažu da se u BiH
izgubi jedna trećina svih javnih nabavki, odnosno oko jedna milijarda konvertibilnih maraka, na
godišnjem nivou, očigledan je značaj uspostavljanja efikasnih mehanizama prevencije
koruptivnih djela a kroz korištenje tehnologija koje omogućavaju pravovremen pristup
kvalitetnim podacima o javnim nabavkama”, istakao je Haris Karabegović, predstavnik UG
“Zašto ne” sa radionice održane u Tirani.