Idi na sadržaj

Predstavnik UG “Zašto ne” učestvovao na radnom sastanku i radionici “Razmjena iskustava, pristup i metodologija pri izradi Strategije za borbu protiv korupcije”

Sofija Tovarović

U organizaciji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) BiH u Konjicu su od 20. do 22. decembra održani sastanak radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv korupcije 2024–2028. i Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije 2024–2028. te radionica pod nazivom “Razmjena iskustava, pristup i metodologija pri izradi Strategije za borbu protiv korupcije”.

Ilustracija: Istinomjer.Foto: Zašto ne.

Na spomenutoj radionici su, osim članova radne grupe, učestvovali i predstavnici relevantnih nevladinih organizacija koje se bave prevencijom i borbom protiv korupcije u Bosni i Hercegovini, među kojima je i UG “Zašto ne”, kojeg je predstavljao projekt-koordinator Haris Karabegović, koji je bio učesnik i same konferencije.

Trodnevni sastanak organizovan je u skladu s međunarodnim preporukama koje se odnose na transparentnost u procesu kreiranja i razvoja strategija i akcionih planova za borbu protiv korupcije.

Pored predstavnika APIK-a BiH, radionicu su vodili i međunarodni eksperti dr. sci. Darko Datzer, Drago Kos, Zorana Marković, Artens Lazaj, Vladimir Georgiev, Milica Božanić, Bojana Smartek, Dalibor Saban i Branko Krivokapić.

Na radionici je izvršen pregled regionalnih i međunarodnih dobrih praksi i smjernica u oblasti strateškog planiranja borbe protiv korupcije, te osvrt predstavnika civilnog društva, a donesene su i preporuke u pogledu strukture Strategije borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine 2024–2028. i njenog akcionog plana.

“Iznimno nam je važno, kao predstavnicima civilnog društva, da je UG ‘Zašto ne’ prepoznat kao adekvatan partner javnim institucijama i kao neko čiji je rad prepoznat kao društveno koristan. Jedini ispravan način razvoja i usvajanja važnih dokumenata kao što je Strategija za prevenciju i borbu protiv korupcije 2024–2028 i Akcionog plana za njenu implementaciju jeste uključivanje predstavnika civilnog društva, koji bi na osnovu svog rada i iskustva dali doprinos u razvoju što kvalitetnijih strateških dokumenata”, istakao je Karabegović.

UG “Zašto ne” već godinama aktivno radi na prevenciji, identifikaciji i sprečavanju korupcije u bosanskohercegovačkim javnim institucijama, te je prepoznata kao jedna od organizacija koja doprinosi smanjenju korupcije u našoj zemlji.