Idi na sadržaj

Prezentacija FOI portala za asistenciju zahtjevima za pristup informacijama

Darko


U sklopu okruglog stola organiziranog od strane Transparency Internationala, a povodom Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, predsjednik UG Zašto ne Darko Brkan je održao prezentaciju projekta portala za asistenciju zahtjevima za slobodan pristup informacijama i Alaveteli projekta.

Prezentaciji su prisustvovali predstavnici drugih nevladinih organizacija, medija, kao i predstavnici nadležnih institucija. Prezentirani su osnovni ciljevi projekta, buduće funkcionalnosti portala, kao i detaljan pregled koristi koje bi od portala trebali imati građani/ke, predstavnici institucija, kao i predstavnici civilnog društva i medija. Portal se radi u sklopu međunarodnog developer projekta za izgradnji skalabilne platforme koja će se moći koristiti u drugim državama. Rad portala će biti baziran na praksi i željama korisnika, kao i na aktualnoj legislativi u BiH, te će posjedovati i baze podataka institucija, kao i svih upućenih zahtjeva i dobijenih/nedobijenih odgovora. Rad portala će prije svega biti baziran na izgradnji online zajednice koja će voditi projekat i graditi njegov imidž, ali i unaprijeđivati funkcionalnosti.