Idi na sadržaj

Prezentacija i panel diskusija o održivosti nevladinih organizacija u BiH

prezentacija acipsAsocijacija Alumni centra za interdisciplinarne postdiplomske studije (ACIPS) jučer je u Sarajevu objavila Indeks održivosti koje je uradila uz pomoć Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), a koja je ove godine objavila 16. izdanje ovog ideksa.

Istraživanje je provedeno radi obuhvatanja i analiziranja širokog spektra neprofitnih organizacija civilnog društva koje djeluje u regionu.

Predsjednik ACIPS-a Anes Makul je tokom prezentacije rezultata kazao da je situacija u BiH, kad je u pitanju nevladin sektor, gotovo jednaka onoj od prije pet godina.

On kaže da djelovanje nevladinog sektora stagnira, a da je najveći problem, kao i do sada, finansiranje.

Prosječna ocjena kad je u pitanju održivost organizacija civilnog društva je 3.7, a najniža ocjena 4.8 je zabilježena kod finansiranja organizacija civilnog društva.

Makul navodi da je situacija pogoršana kod imidža nevladinog sektora.

“Vlasti nisu zainteresovane za saradnju s nevladinim sektorom”
 – kazao je Makul te dodao da nevladine organizacije mogu pozitivno utjecati na poboljšanje situacije u državi.

Istakao je da se većina nevladinih organizacija drži svoje ekspertize te da konstantno nadograđuje znanja u oblasti u kojoj djeluje, ali da vlasti rijetko prihvataju njihove prijedloge i rješenja.

Makul je kazao da je ACIPS prije dvije godine predložio rješenje za pitanje “Sejdić i Finci”, a koje je jedna od parlamentarnih stranaka uzela i iznijela u parlamentu. Međutim, nisu imali podršku.

Kaže da je situacija u zemljama regiona slična situaciji u BiH.

Ovogodišnje izdanje USAID-a se bavi dešavanjima u civilnom sektoru tokom 2012. godine.

Posljednjih 16 godina indeks prati napredak organizacija civilnog društva u 29 država i istražuje sveukupno stanje u kojem civilno društvo djeluje, s posebnim naglaskom na pravno okruženje, organizacijske kapacitete, finansijsku održivost, zagovaranje, pružanje usluga, infrastrukturu i javni imidž.

Nakon prezentacije održana je i panel diskusija na kojoj su učestvovali: Anes Makul (ACIPS), Darko Brkan (U.G. Zašto ne?) i Damir Banović (Centar za političke studije) i u sklopu koje vođena diskusiji o trendovima, uspjesima, preprekama i izazovima koji se nalaze pred civilnim društvom kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regionu.

(fena/zn)