Idi na sadržaj

Prijedlog dva HDZ-a ne može biti kredibilan napor na putu u EU

Koalicija organizacija civilnog društva osuđuje neodgovornost predstavnika političkih partija u BiH, prije svega HDZ i HDZ 1990, koji su, uprkos oštrom protivljenju organizacija civilnog društva, uputile u parlamentarnu proceduru prijedlog koji je identičan onom koji su ranije dogovorili SDP i HDZ. Smatramo da bi ovaj prijedlog, ukoliko bude usvojen, produbio diskriminaciju i značajno umanjio ljudska prava, te doveo do konačne podjele BiH društva i ozakonio etnički ekskluzivitet kao princip funkcionisanja društva, što je apsolutno neprihvatljivo.

Kao što smo ranije naglašavali, ovaj prijedlog stavlja građane/ke BiH koji se ne izjašnjavaju kao pripadnici jednog od tri konstitutivna etniciteta u trajno diskriminiran položaj, uvodeći tzv. „vrijednost glasa“ umanjuje im pasivno biračko pravo kroz smanjenu mogućnost kandidiranja u kantonalnim skupštinama, faktički onemogućuje svaku mogućnost njihovog ulaska u Predsjedništvo BiH, te potpuno minimizira učešće izabranih predstavnika/ca iz ove grupacije u procesu predlaganja i donošenja odluka.

Bosanskohercegovačka javnost bi morala biti svjesna da najdiskriminatornije odredbe u ovom prijedlogu zapravo ni na kakav način nisu u vezi sa rješavanjem presude „Sejdić-Finci“, te kao takve ne bi smjele biti dio ovog paketa, jer dodatno komplikuju i zloupotrebljavaju provedbu presude suda u Strazburu.

Pozivamo izabrane predstavnike građana/ki BiH u Parlamentarnoj skupštini BiH i Parlamentu Federacije BiH da onemoguće da ovaj prijedlog dobije potrebnu većinu u parlamentima. Svaki izabrani predstavnik u parlamentima koji bi glasao za ovakav prijedlog bi time dao glas za diskriminaciju i ograničavanje ljudskih prava, te bi trajno bio odgovoran za konačan kraj građanskog društva u BiH i ustavnu legitimizaciju rezultata etničkog čišćenja u BiH.

Na kraju, Koalicija organizacija civilnog društva poziva predstavnike Evropske Unije da ostanu dosljedni osnovnim vrijednostima na kojima EU počiva – a to su antidiskriminacija, jednakost i ljudska prava – i ni u kojem slučaju ne uvaže ovaj prijedlog kao kredibilan napor predstavnika/ca vladajućih partija u BiH u kontekstu rješavanja presude „Sejdić-Finci“. Imajući u vidu da su organizacije civilnog društva uputile ka parlamentu BiH nekoliko veoma kredibilnih i stručnih prijedloga koji tretiraju ovu problematiku, predstavnici Evropske Unije bi, prihvatanjem ovog prijedloga kao kredibilnog, potpuno diskreditovali i napore civilnog društva i pokazali da se, u tom pogledu, nimalo ne razlikuju od predstavnika BiH političkih partija, te da su spremni diskriminaciju i ograničavanje ljudskih prava priznati kao “legitiman korak” u evropskim integracijama.

U ime Koalicije organizacija civilnog društva,

Potpisnici/e:

Dervo Sejdić
Jakob Finci
UG Zašto ne (Sarajevo)
Kali Sara – Romski informativni centar (Sarajevo)
ACIPS (Sarajevo)
Forum građana Tuzla
Sarajevski otvoreni centar
OKC Abrašević (Mostar)
Antifašistička akcija BiH
Pravni institut u BiH (Sarajevo)
Euro Rom (Tuzla)
Inicijativa mladih za ljudska prava (Sarajevo)
Udruženje za kulturu i umjetnost CRVENA (Sarajevo)
Akcija građana (Sarajevo)
UNSA GETO (Banja Luka)
REVOLT (Tuzla)
Fondacija Ekipa (Sarajevo)
Evropski istraživački centar (Sarajevo)
Fondacija CURE (Sarajevo)
Fondacija za kreativni razvoj (Sarajevo)

Cijelo saopštenje možete preuzeti na linku ispod:

Saopštenje za javnost – Koalicija organizacija civilnog društva: Prijedlog dva HDZ-a ne može biti kredibilan napor na putu u EU!