Idi na sadržaj
Darko Brkan

Darko Brkan

[email protected]
Izvršni direktor

Darko Brkan je izvršni direktor Udruženja građana i građanki „Zašto ne“, organizacije koja je pionir promocije građanskog aktivizma, političke, medijske i društvene odgovornosti, kao i korištenja novih tehnologija i digitalnih medija u jačanju demokratije u BiH. Također je i predsjednik upravnog odbora regionalne mreže ACTION SEE (Mreže za odgovornost, tehnologije i institucionalnu otvorenost u regionu jugoistočne Evrope), član upravnog odbora TransparenCEE mreže za srednju i istočnu Evropu, kao i član međunarodnog savjetodavnog odbora ePanstwo fondacije iz Poljske.

Član je savjetodavnog odbora Partnerstva za otvorenu vlast u BiH, kao i upravnog odbora Centra za izborne studije BiH. Studirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, odsjek za Računarstvo i informatiku, kao i na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na programu Strateški menadžment informacija. Njegovi profesionalni interesi su uglavnom vezani za teme novih tehnologija, digitalnih komunikacija, društvenih medija, izbora i drugih političkih procesa, političkih partija i platformi, građanskog aktivizma i participacije, međunarodnih odnosa, demilitarizacije i sl.

Bio je Marshal Memorial fellow German Marshal fonda za godinu 2018/2019, Facebook International fellow na Personal Democracy Forum-u 2018. godine, Draper-Hills Summer fellow na Centru za demokratiju, razvoj i vladavinu prava (CCDRL) na Stanford univerzitetu, kao i Reagan-Fascell fellow 2012. godine na Forumu za Međunarodne Demokratske Studije u Washingtonu. Bio je i član upravnog odbora US Alumni asocijacije u BiH u periodu 2011-2014, Centra za politike i upravljanje u periodu 2012-2016, te političkog savjeta ACIPS-a za period 2010-2011.

Autor je nekolicine publikacija iz raznih domena njegovog interesovanja, te je redovan govornik na međunarodnim konferencijama i institucijama i sagovornik brojnih međunarodnih i lokalnih medija.