Idi na sadržaj
Sanjin Mahmutović

Sanjin Mahmutović

[email protected]
Istraživač/novinar

Sanjin je diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, na Odsjeku za sociologiju, u junu 2020. godine. Na istom odsjeku magistrirao je u julu 2022. godine. Tokom studija određeni je period volontirao u Institutu za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, a bio je i aktivan član studentskih organizacija.

Udruženju građana i građanki “Zašto ne” pridružio se u novembru 2020. godine kao intern te nedugo zatim nastavlja raditi kao istraživač. Trenutno je angažovan kao istraživač na projektu Istinomjer, a aktivno sudjeluje i u projektima Regionalni indeks otvorenosti, Lokalni indeks otvorenosti i Glasometar.

Autor je ili koautor više radova i publikacija, poput onih o temama upotrebe rodno osjetljivog jezika s fokusom na pravni okvir u Bosni i Hercegovini ili onih koje se tiču otvorenosti i transparentnosti zakonodavnih institucija i izvršne vlasti u zemlji.