Idi na sadržaj

Promocija platforme javnarasprava.ba u bh. gradovima

Admin

Udruženje građana „Zašto ne“ će u narednom periodu održati nekoliko uličnih akcija koje za cilj imaju promovisanje rada web stranice javnarasprava.ba, koja građanima i građankama BiH približava legislativne procese i rad parlamenata, sa naglaskom na zakone koji su bitni za EU integracije Bosne i Hercegovine, te poboljšava dvosmjernu komunikaciju između donosioca odluka i građana/ki.

 

Webstranica javnarasprava.ba funkcioniše kao alat za otvorenu komunikaciju između parlamentaraca/ki i građana/ki na državnom i entitetskim nivoima vlasti. Ova komunikacija se primarno odvija kroz diskusije sa parlamentarcima i parlamentarkama, prevashodno o zakonima koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri, a ulične akcije bi trebale da ohrabre građane i građanke na korištenje ove platforme.

Na portalu javnarasprava.ba  građani/ke mogu naći zakone koji su upućeni u parlamentarnu proceduru na državnom ili entitetskom nivou, uz objašnjenja i specifične pojedinačne politike kojima se pojedini zakonski akt bavi, a o kojima korisnici mogu raspravljati.

Platforma pruža i mogućnost postavljanja direktnih pitanja vezanih za pojedini zakon, svakom parlamentarcu ili parlamentarki iz parlamenta u kome se zakon razmatra. Pored zakona koji su u proceduri, korisnici na portalu javnarasprava.ba imaju priliku da diskutuju i o zakonima koji su već usvojeni.

Ulične akcije, s ciljem promocije web stranice javnarasprava.ba, u narednom periodu biti će održane u nekoliko bh. gradova i to:

26.02. Tuzla Korzo, Kod sata (od 11:00 – 15:00)

26.02. Zenica Trg Alije Izetbegovića (od 11:00 – 15:00)

Sarajevo

26.02. Ilidža Mala aleja  (od 11:00 – 15:00)

27.02. Socijalno Ispred Hoše komerc marketa (od 11:00 – 15:00)

28.02. i 29.02. Stari Grad Plato ispred katedrale “Srca Isusova” (od 11:00 – 15:00)

Podjela informativnih letka će biti provedena u sljedećim gradovima: Goražde, Gradačac, Visoko, Brčko, Bihać, Mostar, Travnik, Pale, Istočno Sarajevo, Banja Luka.UG Zašto ne, kao organizacija posvećena stvaranju odgovornog BiH društva kroz promociju i uspostavu mehanizama političke odgovornosti, jačanje i izgradnju građanskog aktivizma, te korištenje novih medija i tehnologija, odlučila je, vođena uspješnim primjerima iz drugih zemalja, implementirati alat za otvorenu komunikaciju između parlamentaraca/ki i građana/ki na državnom i entitetskim nivoima vlasti.

Ovaj projekat se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

 

(Javnarasprava.ba)