Prvi OGP forum u Skoplju

unnamedPrvi nacionalni forum za otvoreno vladino partnerstvo organizovan je 26. novembara 2014. godine u Skoplju, Makedonija. Događaj je organizovan od strane Centra za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) u saradnji sa Ministarstvom informatike i administracije u okviru projekta ”Zagovaranje za otvoreno vladino partnerstvo”, koji je finansiran od strane Europske unije i Britanske ambasade u Skoplju.

Forum je okupio internacionalne i domaće predstavnike/ce civilnog društva, vlade i poslovanja te je podstakao diskusiju na sljedeće teme:

  1. OGP inicijative na nacionalnoj i lokalnoj razini – komparativne perspektive
  2. OGP – Put ka povezivanju vlade i poslovne zajednice kroz otvorene podatke
  3. Inter-institucionalna komunikacija i suradnja sa organizacijama civilnog društva

U sklopu ovog događaja organizovana su tri panela. Veronica Creta, predsjednica Instituta Otvorene vlade Moldavije, je bila pozvana da učestvuje  tokom trećeg panela fokusirajući se na različite okvire inter-institucionalne saradnje, te se ovom skupu pridružila preko videa kojem možete pristupiti ovdje:

Projekat  ”Zagovaranje za otvorenu vlast: postavljanje agende za civilno društvo te monitoring provedbe nacionalnih akcijskih planova” je finansiran od strane EU i koordiniran kroz PASOS mrežu političkih ustanova. Do sada je obezbjeđena osnovna studija te je praćena promjena percepcije građana o OGP-u u regiji Zapadnog Balkana, podržana je  izgradnja koalicija između organizacija civilnog društva u sedam prioritetnih područja OGP-a, te je njegovana javna komunikacija sa Vladom s ciljem povećanja uticaja civilnog društva na dnevnim političkim redovima, sa usvajanjem novih državnih akcionih planova za Otvorenu Vladu.

 

(opengov.si.md)

 

Sarajevo će biti domaćin najveće svjetske konferencije o provjeri činjenica

Global Fact, jedna od najvećih medijskih konferencija, idućeg ljeta održava se u Sarajevu.    Sarajevo će u junu...

Sofija Tovarovic

Uči i zabavi se – preuzmi novu Mislimetar aplikaciju

Nova interaktivna aplikacija za formalno i neformalno učenje potiče razvoj kritičkog mišljenja i medijske pismenosti kod učenika i učenica, a ujedno je i vrijedan alat nastavnicima i nastavnicama za...

Sofija Tovarovic

Održan sastanak ACTION SEE mreže u Sarajevu

ACTION SEE (Mreža odgovornosti, tehnologije i institucionalne otvorenosti u regiji jugoistočne Evrope) je mreža koju čine organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promicanju i osiguravanju...

Sofija Tovarovic