Idi na sadržaj

Prvi OGP forum u Skoplju

unnamedPrvi nacionalni forum za otvoreno vladino partnerstvo organizovan je 26. novembara 2014. godine u Skoplju, Makedonija. Događaj je organizovan od strane Centra za istraživanje i kreiranje politika (CRPM) u saradnji sa Ministarstvom informatike i administracije u okviru projekta ”Zagovaranje za otvoreno vladino partnerstvo”, koji je finansiran od strane Europske unije i Britanske ambasade u Skoplju.

Forum je okupio internacionalne i domaće predstavnike/ce civilnog društva, vlade i poslovanja te je podstakao diskusiju na sljedeće teme:

  1. OGP inicijative na nacionalnoj i lokalnoj razini – komparativne perspektive
  2. OGP – Put ka povezivanju vlade i poslovne zajednice kroz otvorene podatke
  3. Inter-institucionalna komunikacija i suradnja sa organizacijama civilnog društva

U sklopu ovog događaja organizovana su tri panela. Veronica Creta, predsjednica Instituta Otvorene vlade Moldavije, je bila pozvana da učestvuje  tokom trećeg panela fokusirajući se na različite okvire inter-institucionalne saradnje, te se ovom skupu pridružila preko videa kojem možete pristupiti ovdje:

Projekat  ”Zagovaranje za otvorenu vlast: postavljanje agende za civilno društvo te monitoring provedbe nacionalnih akcijskih planova” je finansiran od strane EU i koordiniran kroz PASOS mrežu političkih ustanova. Do sada je obezbjeđena osnovna studija te je praćena promjena percepcije građana o OGP-u u regiji Zapadnog Balkana, podržana je  izgradnja koalicija između organizacija civilnog društva u sedam prioritetnih područja OGP-a, te je njegovana javna komunikacija sa Vladom s ciljem povećanja uticaja civilnog društva na dnevnim političkim redovima, sa usvajanjem novih državnih akcionih planova za Otvorenu Vladu.

 

(opengov.si.md)