Idi na sadržaj

Reakcija na filofašističke pojave u našem društvu

Alisa Karović

Nećemo mirno gledati fašizaciju društva i promociju mržnje, nacionalizma i netrpeljivosti. Smrt fašizmu – sloboda narodu.
NO PASARAN.

antifa

Mi dole potpisani i potpisane,

Osjećamo građansku odgovornost reagirati na i osuditi sve učestalije nacionalističke pojave u našem društvu. Zadnji ovakav primjer je obilježavanje 25. Obljetnice Hrvatske zajednice Herceg-Bosne čiji je politički i vojni vrh na Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju prvostepeno osuđen zbog udruženog zločinačkog poduhvata i ratnih zločina koje su počinile oružane snage te zajednice. Ova obljetnica je dio kontinuirane fašizacije našeg društva unutar kojeg škole i ulice dobivaju imena po fašistima, proslavljaju se ratni zločinci i obilježavaju događaji koji su bili u službi ratno huškačkih politika. Sve to uz prešutno odobravanje a ponekada i aktivno učešće sadašnjih političkih elita.

Već godinama znamo da su ove vrste kreiranja napetosti i nesigurnosti ustvari jedino u službi ratnoprofiterskih i postratnoprofiterskih elita, koje preko konstruiranja etničkih narativa pokušavaju sebi osigurati nesmetano uživanje opljačkanih naših društvenih dobara. Na žalost, mi im već decenijama dozvoljavamo da nas manipuliraju, pljačkaju i porobljavaju. Davno smo se trebali probuditi iz ove noćne more i reagirati, ali kad već nismo do sada nadamo se da ćemo se, uz globalno buđenje, i mi probuditi i početi odbijati da budemo dio nacionalističkog terora.

Pozivamo nadležne institucije da reaguju i spriječe javnu promociju ratnih zločinaca i ideja, ideologija i praksi koji su, sa sličnim snagama iz drugih etnija,  direktno odgovorni za bratoubilački rat i 100 000 mrtvih ljudi.

Nećemo mirno gledati fašizaciju društva i promociju mržnje, nacionalizma i netrpeljivosti. Smrt fašizmu – sloboda narodu. NO PASARAN.

Potpisnici i potpisnice:

Inicijativa „Jer me se tiče“
Feministički antimilitaristički kolektiv
Centar za mlade „KVART“
The Civil Rights Defenders
Udruženje žena „SEKA“
Udruženje građana Oštra Nula
Centar za kritičko mišljenje
Udruženje građana Zašto Ne
Omladinski pokret REVOLT
Mladi_e antifašisti-kinje SABNOR TK
Forum mladih Stolac
Centar za žene žrtve rata – ROSA (Hrvatska)
Udruženje antifašista i boraca NOR-a Mostar
Domine Split (Hrvatska)
Udruženje građana „Front“
Ženska mreža Hrvatske (Hrvatska)
Sarajevski otvoreni centar
One World Platform
Forum građana Tuzle
Omladinski resursni centar Tuzla
Udruženje Prijedorčanki Izvor
Fondacija za kreativni razvoj
Mreža mira BiH
Helsinški parlament građana Banja Luka
Centar za razvoj civilnog društva
Međunarodni centar za djecu i omladinu „Fortis“
Fondacija CURE
Udruženje „Naša djeca“ Sarajevo
Žene u crnom (Srbija)
Gorana Mlinarević
Nela Porobić Isaković
Štefica Galić
Amer Bahtijar
Maša Galić
Predrag Blagovčanin
Sergio Šotrić
Goran Zorić
Zlatko Dizdarević
Ena Bavčić
Marina Velićković
Lejla Huremović
Nermina Trbonja
Maša Durkalić
Jasmin Hasanović
Armin Čerkez
Nikola Vučić
Marko Vrljić
Fahro Konjhodžić
Svjetlana Salahović
Đani Böhm
Esad Bajtal
Enver Kazaz
Nidžara Ahmetašević
Esma Drkenda
Dražana Lepir
Edin Ramulić
Minel Abaz
Zorana Dabić
Aida Spahić
Darko Brkan
Elma Husnić
Mia Šoše
Dino Mustafić
Dragan Stojković
Zvonimir Nikolić
Sead Đulić
Larisa Šuša
Edita Miftari
Enisa Raković
Oliver Frljić
Amira Sadiković
Muharem Mušica Hindić
Damir Dajanović
Tijana Cvjetićanin
Lejla Hadžiahmić
Maja Krek
Aleksandar Brezar
Sadžida Tulić
Leila Šeper
Zoran Ivančić
Ines Tanović Sijerčić
Dinko Sijerčić
Slavo Kukić
Drago Bojić
Nerin Dizdar
Roko Markovina
Almir Methadžović
Sevima Sali-Terzić
Boris Dežulović
Dalio Sijah
Alisa Karović
Svjetlana Nedimović
Hajdar Selmić
Azer Ćatić
Slobodan Dukić
Džemal Sokolović
Selma Porobić
Arman Ajanić
Nataša Govedarica
Azra Šehović
Mirjana Kučer
Armela Husković
Rada Šukara
Dino Pobrić
Behdžed Mesihović
Emina Ćorić
Nenad Porobić
Azra Simeunović
Spomenka Sadžak
Zujo Šaha Kada
Danijel Senkić
Zoran Janić
Ljiljana Dezelin
Nermin Tulić
Dubravka Kovačević
Ulvija Tanović
Haris Ljevo
Zlatan Terzić
Selma Terzić
Sabina Šabić
Igor Sain Kovačević
Hana Obradović
Emir Hodžić
Ada Sokolović
Goran Sarić
Ivan Botica Škafo
Nikolina Zec
Amsal Mešić
Darjan Bilić
Alma Milavić
Lana Vuletić
Goran Bubalo
Marina Veličković
Hana Ćurak
Belma Buljubašić
Franjo Šarčević
Selma Korjenić
Srđan Žagovec
Tamara Šmidling
Mirjana Tešanović
Valentina Pelizzer
Čedomir Glavaš
Jasenko Osmanagić
Berina Ceribašić
Ferida Duraković