Idi na sadržaj

Rezultati na polju otvorenosti unaprijeđeni u 2021: Još uvijek dosta prostora za poboljšanje

Danira Karović

Treća godina istraživanja otvorenosti svih jedinica lokalnih samouprava u BiH pokazuje unapređenja u ovoj oblasti. Određene institucije napravile su značajnije iskorake u proaktivnoj transparentnosti, dok su druge krenule s izmjenama svojih web stranica.

Prosječni rezultat svih institucija iznosi svega 40% zadovoljenih indikatora, što predstavlja bolji rezultat od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 33%.

Analiza otvorenosti urađena je na osnovu četiri principa (transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost).  Ovi principi sadrže oko 80 indikatora koji provjeravaju da li institucije na svojim web stranicama objavljuju podatke poput budžetskih dokumenata, finansijskih izvještaja, budžeta za građane/ke, planova rada, informacija o nadležnostima, biografije rukovodilaca, informacije o zaposlenima, informacije o javnim nabavkama, javnim raspravama, antikorupcijskim politikama, podatke o radu općinskih/gradskih vijeća itd.

Monitoring je pokazao nekoliko “kritičnih tačaka”, odnosno ključnih prepreka kada su u pitanju otvorenost i transparentnost institucija, kao što su neadekvatno sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama, planiranje i uvid u trošenje javnih sredstava, te korištenje neadekvatnih i zastarjelih načina komunikacije. Većina institucija ne ažurira svoje zvanične web stranice, a neke, poput općina Istočni Drvar, Kupres (RS), Istočni Mostar, Glamoč, te Dobretići, i dalje nemaju svoju zvaničnu web stranicu. Nedostatak u davanju potrebnih informacija građanima/kama nije nadoknađen ni prisustvom općinskih i gradskih administracija na društvenim mrežama, jer ne postoji ujednačena praksa komunikacije na ovakav način.

S druge strane, dosta općina i gradova napravilo je pozitivne iskorake u ovoj godini, pa je tako značajan broj institucija kreirao nove, modernije i preglednije web stranice. Određene su institucije na ovaj način sistematizirale i unaprijedile otvorenost, dok je kod drugih, upravo iz ovog razloga, otvorenost pala. Naime, nove stranice nisu sadržavale informacije od javnog značaja iz prethodnih perioda (odnosno arhivu). 

Najotvorenije lokalne samouprave u 2021. godini su Općina Stari Grad Sarajevo sa 73,40% zadovoljenih indikatora otvorenosti, Općina Travnik sa 73.36%, Grad Gradiška sa 70.67%, Općina Kakanj sa 70.02% i Grad Tuzla sa 69.21%.

Pored navedenih, bitno je istaći i lokalne samouprave koje su napravile značajnije iskorake u ovoj godini u poređenju s prethodnom, pa su tako pojedine općine i gradovi ostvarili sljedeće rezultate: 

NAZIV LSU REZULTAT 2021. REZULTAT 2020.
OPĆINA NOVO SARAJEVO 68.09% 54.53%
GRAD GRAČANICA 65.71% 50.97%
GRAD ŽIVINICE 61.89% 41.09%
OPĆINA LUKAVAC 60.02% 48.21%
OPŠTINA ŠAMAC 59.74% 41.95%
GRAD PRIJEDOR 59.01% 56.81%
OPĆINA BANOVIĆI 58.66% 44.55%
OPĆINA JABLANICA 58.31% 44.75%
GRAD ZVORNIK 55.88% 33.56%
GRAD SARAJEVO 55.40% 38.41%

 

Napominjemo da transparentnost, otvorenost i odgovornost u dobrom upravljanju predstavljaju osnovne preduslove kvalitetne lokalne samouprave i oni ne smiju biti tretirani kao “poklon“ građanima/kama. 

ANALIZA OTVORENOSTI ZA 2020/2021. DOSTUPNA JE NA LINKU, KAO I TABELA S PROCENTIMA OTVORENOSTI SVIH 145 LSU U BIH.

Analiza otvorenosti lokalnih samouprava rezultat je opsežnog istraživanja baziranog na metodologiji razvijenoj na osnovu standarda i preporuka  brojnih međunarodnih institucija, kao što su Access Info Europe, EU, OECD, OGP, SIGMA, World Bank, a kreiranoj u sklopu ACTION SEE mreže. Projekat je finansirao Porticus.