Rezultati na polju otvorenosti unaprijeđeni u 2021: Još uvijek dosta prostora za poboljšanje

Treća godina istraživanja otvorenosti svih jedinica lokalnih samouprava u BiH pokazuje unapređenja u ovoj oblasti. Određene institucije napravile su značajnije iskorake u proaktivnoj transparentnosti, dok su druge krenule s izmjenama svojih web stranica.

Prosječni rezultat svih institucija iznosi svega 40% zadovoljenih indikatora, što predstavlja bolji rezultat od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 33%.

Analiza otvorenosti urađena je na osnovu četiri principa (transparentnost, pristupačnost, integritet i učinkovitost).  Ovi principi sadrže oko 80 indikatora koji provjeravaju da li institucije na svojim web stranicama objavljuju podatke poput budžetskih dokumenata, finansijskih izvještaja, budžeta za građane/ke, planova rada, informacija o nadležnostima, biografije rukovodilaca, informacije o zaposlenima, informacije o javnim nabavkama, javnim raspravama, antikorupcijskim politikama, podatke o radu općinskih/gradskih vijeća itd.

Monitoring je pokazao nekoliko “kritičnih tačaka”, odnosno ključnih prepreka kada su u pitanju otvorenost i transparentnost institucija, kao što su neadekvatno sprovođenje Zakona o slobodnom pristupu informacijama, planiranje i uvid u trošenje javnih sredstava, te korištenje neadekvatnih i zastarjelih načina komunikacije. Većina institucija ne ažurira svoje zvanične web stranice, a neke, poput općina Istočni Drvar, Kupres (RS), Istočni Mostar, Glamoč, te Dobretići, i dalje nemaju svoju zvaničnu web stranicu. Nedostatak u davanju potrebnih informacija građanima/kama nije nadoknađen ni prisustvom općinskih i gradskih administracija na društvenim mrežama, jer ne postoji ujednačena praksa komunikacije na ovakav način.

S druge strane, dosta općina i gradova napravilo je pozitivne iskorake u ovoj godini, pa je tako značajan broj institucija kreirao nove, modernije i preglednije web stranice. Određene su institucije na ovaj način sistematizirale i unaprijedile otvorenost, dok je kod drugih, upravo iz ovog razloga, otvorenost pala. Naime, nove stranice nisu sadržavale informacije od javnog značaja iz prethodnih perioda (odnosno arhivu). 

Najotvorenije lokalne samouprave u 2021. godini su Općina Stari Grad Sarajevo sa 73,40% zadovoljenih indikatora otvorenosti, Općina Travnik sa 73.36%, Grad Gradiška sa 70.67%, Općina Kakanj sa 70.02% i Grad Tuzla sa 69.21%.

Pored navedenih, bitno je istaći i lokalne samouprave koje su napravile značajnije iskorake u ovoj godini u poređenju s prethodnom, pa su tako pojedine općine i gradovi ostvarili sljedeće rezultate: 

NAZIV LSU REZULTAT 2021. REZULTAT 2020.
OPĆINA NOVO SARAJEVO 68.09% 54.53%
GRAD GRAČANICA 65.71% 50.97%
GRAD ŽIVINICE 61.89% 41.09%
OPĆINA LUKAVAC 60.02% 48.21%
OPŠTINA ŠAMAC 59.74% 41.95%
GRAD PRIJEDOR 59.01% 56.81%
OPĆINA BANOVIĆI 58.66% 44.55%
OPĆINA JABLANICA 58.31% 44.75%
GRAD ZVORNIK 55.88% 33.56%
GRAD SARAJEVO 55.40% 38.41%

 

Napominjemo da transparentnost, otvorenost i odgovornost u dobrom upravljanju predstavljaju osnovne preduslove kvalitetne lokalne samouprave i oni ne smiju biti tretirani kao “poklon“ građanima/kama. 

ANALIZA OTVORENOSTI ZA 2020/2021. DOSTUPNA JE NA LINKU, KAO I TABELA S PROCENTIMA OTVORENOSTI SVIH 145 LSU U BIH.

Analiza otvorenosti lokalnih samouprava rezultat je opsežnog istraživanja baziranog na metodologiji razvijenoj na osnovu standarda i preporuka  brojnih međunarodnih institucija, kao što su Access Info Europe, EU, OECD, OGP, SIGMA, World Bank, a kreiranoj u sklopu ACTION SEE mreže. Projekat je finansirao Porticus.

Analiza aktivnosti Parlamenta FBiH u mandatu 2018 – 2022: Više od 150 prijedloga i nacrta usvojeno u oba doma

Platforma Javna rasprava donosi statističku analizu aktivnosti domova Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)...

Sofija Tovarovic
Foto: CDT

UG “Zašto ne” na konferenciji “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”

Konferencija “Važnost poštovanja prava na slobodan pristup informacijama za otvorenost državne uprave”, koju je organizovao Centar za demokratsku tranziciju (CDT Crna Gora), uz podršku Nacionalne...

Amina Izmirlić

Aktuelni parlamentarci/ke ponovo na izbornim listama: Ko je bio naj(ne)aktivniji u proteklom mandatu?

Pojedini parlamentarci/ke koji su osvojili mandat u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH) na Općim izborima 2018. godine ponovo su svoje mjesto našli/e na izbornim listama za...

Sofija Tovarovic