Sastanak sa predstavnicima Evropske delegacije u BiH i EUSR

bihEvropa_puzzlePredstavnici/e koalicije nevladinih organizacija okupljenih oko zajedničkog protivljenja prijedlogu SDP-a i HDZ-a za implementaciju presude „Sejdić i Finci“, održali su danas sastanak sa predstavnicima/cama Specijalnog predstavnika Evropske unije (EUSR) i Delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Sastanku su prisustvovali Henrik Villadsen, šef pravnog ureda i Stefan Simosas, šef političkog ureda EUSR, te njihovi savjetnici/e. Ispred koalicije organizacija civilnog društva, sastanku su prisustvovalli Jakob Finci, apelant pred Evropskim sudom za ljudska prava u slučaju “Sejdić i Finci”, Darko Brkan i Tijana Cvjetićanin (UG “Zašto ne”), Tija Memišević (Evropski istraživački centar), Darjan Bilić (Akcija građana) i Jesenko Osmanagić (Fondacija za kreativni razvoj).

Predstavnici EUSR su upoznati sa aktivnostima koje su apelanti pred sudom u Strazburu, Jakob Finci i Dervo Sejdić, poduzeli u prethodnom periodu u vezi sa implementacijom presude, te sa stavovima gosp. Fincija vezanim za djelovanje EU po ovom pitanju. Predstavnici/e EUSR su istakli/e da implementacija presude u slučaju “Sejdić i Finci” ostaje jedno od ključnih pitanja za proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, te da se od toga neće odustati, niti je moguće umanjiti njen značaj. Istaknuto je da Vijeće Evrope i Evropski sud za ljudska prava ocjenjuju sadržaj predloženih amandmana sa pravnog aspekta, dok će Evropska komisija ocijeniti da li je učinjen kredibilan napor na implementaciji presude.

Predstavnici/e organizacija civilnog društva iznijeli su, također, svoje stavove o postojećim predlozima bh. partija za implementaciju presude, te o ulozi koju bi Evropska unija trebala imati u ovom procesu. Ponovili/e su da koalicija pozdravlja reakciju Evropske komisije kojom je ista osudila neodgovornost bh. političkih partija i njihov neuspjeh da u dogovorenom roku usaglase amandmane za provedbu odluke Evropskog suda za ljudska prava u slučaju “Sejdić i Finci”, te izrazili/e nadu da institucije EU neće odstupiti od principijelnih stavova kakvi su pokazani u ovoj reakciji Evropske komisije. Istaknuto je, također, da se od predstavnika/ca Evropske unije očekuje da budu partneri civilnog društva u demokratskim procesima u Bosni i Hercegovini i da se, u ocjenjivanju koraka koje bh. politički akteri čine na implementaciji presude suda u Strazburu, neće voditi samo poštivanjem dogovorenih rokova, već i sadržajem iznesenih prijedloga, kako bi se izbjegla mogućnost da Evropska unija podrži ustavne reforme kojima bi se produbila diskriminacija svih građana i građanki BiH koji/e ne pripadaju konstitutivnim narodima.

Bez značajnijeg napretka u otvorenosti institucija izvršne i zakonodavne vlasti u BiH tokom 2022. godine

Regionalni indeks otvorenosti već sedam godina mjeri koliko su institucije izvršne i zakonodavne vlasti otvorene prema...

Amina Izmirlić

U. G. “Zašto ne” zapošljava asistenta/icu za administraciju i finansije

U.G. “Zašto ne” zapošljava novog/u kolegu/icu specijalizovanog/u za administraciju i finansije, koji/a će nam pomoći da što kvalitetnije upotpunimo naš tim finansija i računovodstva.  U.G....

Amina Izmirlić

Okrugli sto: Transparentnost procesa donošenja odluka u BiH

Na okruglom stolu koji je 14. juna 2023. godine, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, organizirao Transparency International u BiH (TIBiH) predstavljeni su rezultati istraživanja objavljenih u...

Admin