Idi na sadržaj

Službena vozila Predsjedništva BiH: Javno vlasništvo, tajna pravila

Alisa Karović

Nakon što je automobil u vlasništvu Predsjedništva BiH stavljen na raspolaganje supruzi Bakira Izetbegovića, pokušali smo saznati kako je korištenje službenih automobila ove institucije uređeno propisima. To se, međutim, pokazalo nemogućim. Zahtjevi za pristup informacijama za sada su otkrili samo pravni haos koji su dvije krovne institucije izvršne vlasti u BiH stvorile oko ovog pitanja.

 

Krajem aprila, portal “Žurnal” objavio je da je Sebija Izetbegović, direktorka Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i supruga Bakira Izetbegovića, na svoj službeni put u Tuzlu otišla u vozilu Predsjedništva BiH. Bakir Izetbegović se, nakon sedmodnevne šutnje, konačno oglasio izjavom u kojoj je ovo dodjeljivanje službenog vozila i vozača objasnio namjerom da suprugu zaštiti od “raznih neprijatnosti” koje doživljava. Državni ministar sigurnosti, Dragan Mektić, rekao je da za tako nešto nije postojao nikakav osnov prema važećim propisima. Mektić je takođe rekao da bezbjednosne službe nisu pratile Sebiju Izetbegović na put u Tuzlu, niti je zabilježeno da je Bakir Izetbegović nadležnim tijelima ikada prijavio prijetnje na osnovu kojih bi se donijela odluka o dodjeli takve zaštite.

Tvrdnja o “pružanju zaštite” očito je bila samo loš pokušaj da se opravda zloupotreba službenog automobila. No, uvid u postojeće propise pokazao je da je problem mnogo dublji. Naime, trenutno ne postoji nijedan javno dostupan javni dokument koji propisuje pravila za nabavku i upotrebu službenih vozila u Predsjedništvu BiH.

Početkom marta 2014. godine, Predsjedništvo je usvojilo interni Pravilnik kojim se regulira upotreba službenih vozila. Pravilnik je usvojen po preporuci revizora, kako bi se uspostavio bolji nadzor nad trošenjem javnih sredstava i, s obzirom da se radi o internom dokumentu, nije objavljen u Službenom glasniku. Vijeće ministara BiH je samo par sedmica kasnije, 19. marta 2014. godine, usvojilo Pravilnik o uslovima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH. Ovim pravilnikom je, između ostalog, propisano da nijedno vozilo u posjednu državne institucije ne može koštati više od 130.000 KM sa svom pratećom opremom (Član 3.), pri čemu je nabavka vozila iz ove kategorije bila dopuštena samo članovima Predsjedništva i Vijeća ministara (Član 11). Pravilnik propisuje i obavezno korištenje i formu putnog naloga, ali i maksimalan broj vozila koji može posjedovati svaka državna institucija (Član 5. Tabela 1). Za Predsjedništvo BiH, propisan je maksimum od 15 službenih vozila. Svim institucijama koje su u trenutku donošenja Pravilnika imale više vozila od dozvoljenog broja, naloženo je da ih prodaju u skladu s propisanim odredbama (Član 14.).

Prema posljednjem revizorskom izvještaju, 2015. godine Predsjedništvo je posjedovalo 34 vozila – 24 za urede članova Predsjedništva i 10 za Sekretarijat – i upošljavalo 14 vozača. Ukupan trošak upotrebe i održavanja ovog voznog parka bio je 343.969 KM. U 2014. godini, u iste svrhe potrošeno je 347.002 KM.

No, i pored 34 vozila i 14 vozača, kako se navodi u izvještaju, 2015. godine potrošeno je još 15.595 KM za „najam motornog vozila za potrebe Ureda člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda“. Poređenja radi, u 2014. godini za istu stavku je potrošeno ukupno 1.287 KM.

 

Novi pravilnik stupio je na snagu u januaru 2015. godine, a Predsjedništvo BiH je već u martu tražilo da ga Vijeće ministara izuzme od njegove primjene, kao i od primjene Pravilnika o korištenju službenih telefona i Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju. Predsjedništvo je u svojim zaključcima tražilo da sva ova pitanja regulira svojim internim aktima. Ovakav zahtjev Vijeću ministara su uputile i druge državne institucije, ali bez uspjeha. Za razliku od njih, svim zahtjevima Predsjedništva je udovoljeno.

U julu 2015. godine, Vijeće ministara je zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da, u saradnji sa Predsjedništvom, pripremi prijedlog izmjena navedenih pravilnika. U septembru 2015, Vijeće ministara je usvojilo Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o uvjetima nabavke i načinu korištenja službenih vozila u institucijama BiH. Član 1. izmijenjen je tako da je iz njegove primjene izuzeto Predsjedništvo BiH, te je navedeno da će se ovo pitanje regulirati internim aktom koje će usvojiti Predsjedništvo. Član 5. izmijenjen je tako da se Predsjedništvo BiH briše iz tabele kojom je propisan maksimalan broj vozila kojima može raspolagati svaka pojedinačna institucija. Na istoj sjednici usvojene su i izmjene pravilnika o korištenju službenih telefona i sredstava za reprezentaciju.

 

U sva tri akta, Vijeće ministara je propisalo da njihova primjena počinje “od 1. januara 2015. godine”, iako su izmjene usvojene u septembru 2015. godine. S obzirom da se propisi ne mogu primjenjivati i ne smiju donositi retroaktivno, provjerili smo da li su naknadno objavljene ispravke ovog dokumenta, u slučaju da se radilo o pogrešci prilikom objavljivanja. Međutim, registar propisa objavljenih u Službenom glasniku 2015. i 2016. godine, te pregled propisa objavljenih u 2017. godini, pokazuju da nikada nije objavljena ispravka nijednog od ova tri pravilnika.

Ovakvim protuzakonitim postupkom, Vijeće ministara je zapravo legalizovalo nepoštovanje primjene Pravilnika od strane Predsjedništva BiH. Budući da je primjena samog Pravilnika počela 1.1.2015, Predsjedništvo je moralo uskladiti svoje korištenje službenih vozila sa njegovim odredbama i prodati 19 vozila u svom posjedu. No, kako su i izmjene pravilnika retroaktivno “počele da se primjenjuju” 1.1.2015. godine, Vijeće ministara je naprosto poništilo činjenicu da je Predsjedništvo devet mjeseci kršilo postojeći propis time što je – kako se vidi iz izvještaja o reviziji – zadržalo 34 vozila koja je posjedovalo i 2014. godine.

 

Osim što je Predsjedništvo pošteđeno prodaje polovine svog voznog parka, ovo poigravanje sa zakonima i procedurama ubrzo je dalo i druge konkretne “rezultate”. Izmjene kojima je Predsjedništvo izuzeto iz primjene postojećeg pravilnika Vijeće ministara je usvojilo 15.09.2015, a već 22.09.2015. raspisan je poziv za nabavku vozila za Predsjedništvo BiH. Po ovom konkursu, nabavljen je Audi 8 za Dragana Čovića, koji je sa PDV-om plaćen 200.000 KM, što ne bi bilo moguće da nisu usvojene izmjene pravilnika kojima je Predsjedništvu ukinuto ograničenje cijene vozila na 130.000 KM.

Za ovu nabavku aktiviran je još jedan administrativni „vremeplov“. Predsjedništvo je, naime, retroaktivno korigovalo sopstveni plan javnih nabavki, s obzirom da isti nije predviđao kupovinu vozila od 200.000 KM. Čovićev Audi kupljen je 27.10.2015. a  4.12.2015. donesena je Odluka o izmjenama i dopunama plana javnih nabavki Predsjedništva BiH, čime je retroaktivno „planirana“ nabavka vozila u vrijednosti od 200.000 KM. Ironično je da je upravo Čović bio među prvima koji su komentarisali korištenje službenog vozila od strane Sebije Izetbegović, rekavši kako „u 90% slučajeva“ ne koristi svoj službeni automobil, koji je evidentno bio direktan povod da Predsjedništvo zahtjeva izmjenu postojećih propisa.

Od ukidanja Pravilnika imao je koristi i Mladen Ivanić, za kog je takođe nabavljen novi Audi vrijedan 200.000 KM, godinu dana nakon Čovićevog.

 

Kada je Vijeće ministara usvojilo izmjene Pravilnika, propisalo je da će Predsjedništvo donijeti sopstveni interni akt, za koji će tražiti saglasnost Vijeća ministara. Pokušali smo saznati da li je ovakav akt donešen, da li je za njega dobijena saglasnost Vijeća ministara i kakav je njegov sadržaj. Sa ovim pitanjima smo se 26.4.2017. obratili objema institucijama sa zahtjevom za pristup navedenim informacijama.

 

Predsjedništvo je u odgovoru navelo da primjenjuje svoj pravilnik iz 2014. godine, čiji je tekst odbilo dostaviti. Novi pravilnik, kako su naveli, još nije usvojen jer se čeka odgovor Vijeća ministara na još jedan specijalni zahtjev Predsjedništva:

 

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, imajući u vidu svoju ustavnu poziciju glavnog tijela izvršne vlasti Bosne i Hercegovine, zatražilo je od Vijeća ministara BiH da gore navedeni pravilnik donosi bez prethodne suglasnosti Vijeća ministara BiH. Navedeni zahtjev je trenutno u proceduri rješavanja u Vijeću ministara BiH. Do donošenja tražene odluke u Predsjedništvu BiH primjenjuje se važeći interni akt koji propisuje uvjete nabave i način korištenja službenih vozila.

Sekretarijat Predsjedništva BiH, odgovor na zahtjev za pristup informacijama

Ukoliko Vijeće ministara odobri i ovaj zahtjev, time će i zvanično biti kompletirano ukidanje bilo kakve kontrole nad trošenjem javnih sredstava za vozni park Predsjedništva BiH.

(istinomjer.ba)