Suštinski izostanak napretka u reformi javne uprave u BiH

Udruženje građana „Zašto ne“ u saradnji sa organizacijama civilnog društva iz regiona objavilo je analizu pod nazivom “Javna uprava – Stanje i tok reforme”, čiji je autor Srđan Blagovčanin.

Ova analiza daje pregled trenutnog stanja javne administracije u Bosni i Hercegovini, uključujući razmatranje strateškog okvira i njegove implementacije, pregled zakonodavnog okvira i trenutnog stanja prema nalazima ključnih referentnih istraživanja. Generalno gledano, uprkos činjenici da je reforma javne uprave bila visoko prioritizirana u svim dokumentima koji su odražavali bilo strateško opredijeljenje zemlje, bilo zahtjeve EU prema BiH, rezultati i snažniji iskoraci u reformi javne uprave su izostali.

Razlozi izostanka suštinskog napretka u reformi javne uprave, kako se ističe u objavljenoj analizi su višestruki. Dio problema leži u ustavnoj strukturi u BiH, to jest u činjenici da je javna uprava regulisana na više nivoa vlasti (državnom, entitetskom i kantonalnom). Fragmentiranost javne uprave u kombinaciji sa odsustvom formalno garantovanog sistema subordinacije, svodi harmonizaciju i reformu javne uprave na pitanje dobre volje donosilaca odluka.

Drugi dio problema vezan za stanje u javnoj upravi proizlazi iz nespremnosti političkih elita, i pored deklarativih opredjeljenja, da krenu u provođenje neophodnih reformskih poteza koji bi prije svega obuhvatali racionalizaciju broja zaposlenih, otvaranje javne uprave prema građanima/kama i smanjenje troškova javne administracije. Političke elite su javnu upravu uglavnom koristile za kupovinu socijalnog mira, zapošljavajući lojalne stranačke kadrove, navodi se u analizi.

Nakon više od petnaest godina provođenja reforme javne uprave, duboko ukorijenjene slabosti i problemi u funkcionisanju institucija i generalno javnog sektora i dalje su veoma izražene. Veliki raspon između zakonom propisanih pravila i onog što se dešava u praksi, svjedoči o tome da stvarna politička volja za provođenjem reforme javne uprave kao takva nije prisutna.

Napredak u provođenju reformi kroz proces evropskih integracija zahtijeva snažnije podsticaje, ističe se u ovoj analizi.

Takvi podsticaji kroz proces demokratizacije donošenja odluka i ukupnog djelovanja institucija bi morali doći odozdo, odnosno od strane samih građana uz artikulaciju zahtjeva za reformama od strane civilnog društva. Kako bi civilno društvo bilo kredibilan partner ono zahtjeve za refromama mora temeljiti na egzaktnim pokazateljima stanja koji proizilaze iz procesa dosljednog monitoringa. U sljedećem koraku je zadatak za civilno društvo da osigura transparentost procesa donošenja politika kako bi moglo uticati na kvalitet donesenih odluka i nadziranje njihove implementacije. Naravno konitnuirana i snažna podrška EU u procesu je takodje pretpostavka uspješne realizacije reformskih izazova.

Istraživanje je provelo UG “Zašto ne” u saradnji sa partnerima u zemljama regiona  – Centrom za demokratsku tranziciju (CDT) iz Crne Gore, Centrom za istraživanje transparentnosti i odgovornosti (CRTA) iz Srbije, te Metamorphozis fondacijom iz Makedonije, a možete ga preuzeti na linku ispod:

Javna uprava – stanje i tok reforme

 

Nakon tri godine mandata 12 lidera jedinica lokalne samouprave u BiH ispunilo 152 od ukupno 735 datih predizbornih obećanja

Od ukupno 735 obećanja koja su dali načelnici i gradonačelnici 12 jedinica lokalne samouprave u BiH, a čije...

Amina Izmirlić

Parlamenti u BiH i dalje na posljednjem mjestu u regiji kada je u pitanju njihova otvorenost

Istraživanje otvorenosti institucija u BiH i regionu, koje je U.G. “Zašto ne” provelo sa članicama mreže Action SEE, pokazuje da otvorenost parlamenata nije zadovoljavajuća, a umjesto očekivanog...

Danira Karović

Omladinski kamp na Jahorini: Razmjenom ideja i iskustava do veće medijske pismenosti

Omladinski kamp medijske pismenosti još jednom je okupio mlade ljude koji su tokom pet dana učili o bh. medijskom okruženju i problematičnim medijskim sadržajima, a Emir Zulejhić, urednik...

Emir Zulejhić