Idi na sadržaj

Svim radnicama i radnicima želimo sretan Dan poreske slobode!

Alisa Karović

Prosječna zaposlena osoba u Federaciji BiH od 20. jula prestaje raditi za plaćanje svojih poreza, a počinje raditi za sebe. Na današnji dan, 201. dan u godini, osoba sa prosječnom neto platom od 940 KM, te prosječnim potrošačkim navikama, zaradila je dovoljno novca za plaćanje poreskih obaveza na sopstveni rad i potrošnju. U Republici Srpskoj je situacija neznatno povoljnija, s obzirom na niže stope obaveznih doprinosa, prosječna zaposlena osoba u ovom entitetu je radila do 4. jula (185 dana) za plaćanje svih poreza. 

U Federaciji, ove godine prosječna zaposlena osoba radi za poreze 4 dana manje u odnosu na prošlu, 2019. godinu, ali 4 dana više nego 2018. godine i 9 dana više nego 2017. godine. Manji broj dana je rezultat promjene potrošačkih cijena i potrošačkih navika, konkretno, smanjenja prosječne potrošnje na visokotarifnu robu, te pada tržišne cijene nafte i naftnih prerađevina. 

Iznos koji će osoba sa prosječnim primanjima i potrošačkim navikama ove godine uplatiti na ime svih poreza je u oba entiteta veći u odnosu na prošlu godinu. Ove godine će u FBiH po osnovu rada i potrošnje prosječna zaposlena osoba uplatiti 10.700 KM, u odnosu na 10.190 KM prošle godine. U RS-u će po istom osnovu prosječna osoba ove godine uplatiti 8.930 KM, u odnosu na 8.550 KM prošle godine, što je rezultat rasta prosječnih plata u oba entiteta. 

Reforme koje (ne)stoje u mjestu 

Vlasti u BiH su se reformskim dokumentima usvojenim još 2015. godine obavezale da će promjene u poreskoj politici dovesti do toga da se poresko opterećenje prebaci sa rada na potrošnju. Međutim, do danas se nije desilo očekivano smanjenje oporezivanja rada u oba entiteta, tačnije, u FBiH nije smanjeno oporezivanje rada. S druge strane, u RS je došlo do poreskog rasterećenja plata kroz povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 200 KM na 500 KM u 2018. godini, te kroz donošenje Zakona o podsticajima u privredi RS koji je stupio na snagu u julu 2019. godine, a koji definiše uslove, korisnike i postupak za ostvarenje prava na podsticaje za povećanje radničkih plata. 

Istovremeno je prosječna plata kontinuirano rasla u oba entiteta, što se pozitivno odrazilo i na povećanje javnih prihoda od oporezivanja rada i potrošnje, sve do početka krize izazvane pandemijom COVID-19. U skladu sa trendom iz prethodnih godina, nastavilo se povećanje oporezivanja potrošnje, pa se od 1. januara 2020. godine primjenjuje izmijenjen obračun specifične akcize na duhan. 

Na ovaj dan podsjećamo da jedan od najvećih prioriteta za poticanje zapošljavanja, investicija u proizvodnju i rast radničkih plata ostaje smanjenje poreskog opterećenja rada u FBiH. U vremenu usporavanja ekonomije izazvane pandemijom virusa COVID-19, smanjenje oporezivanja rada će preduzećima olakšati da prebrode težak period i sačuvaju radna mjesta, te će povećati kupovnu moć radnika i potaći potrošnju. 

Na www.mojporez.ba izračunajte svoj lični Dan slobode od poreza! Ovim povodom pozivamo sve građane i građanke BiH da posjete ažuriranu platformu www.mojporez.ba na kojoj mogu izračunati lični Dan poreske slobode – simbolični dan kada osoba prestaje raditi za plaćanje poreza, a počinje raditi za sebe. Platforma www.mojporez.ba je kreirana od strane Centra za politike i upravljanje i U.G. Zašto ne u saradnji sa Centre for International Private Enterprise i Lithuanian Free Market Institute.