Idi na sadržaj

NAJVAŽNIJI TELEFONI

KONTAKT TELEFONI SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE

May 15, 2014 at 10:56pm

CENTAR ZA KRIZNE SITUACIJE MINISTARSTVA SIGURNOSTI BIH:

Tel: 033/492-778

 

Univerzalni telefonski broj Centra za obavještavanje: 121

 

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE (FBiH):

e-mail: [email protected]

Tel: 033/779-450

Fax: 033/779-499

Adresa: Vitomira Lukića br. 10, Sarajevo

 

KANTONALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE:

 

UNSKO-SANSKI KANTON

Kantonalni štab civilne zaštite:

Tel: 037/227-801,

037/227-803

Kantonalna uprava civilne zaštite:

e-mail: [email protected]

Tel: 037/ 229-024
037/229-023

037/316-117
037/229-023

Kantonalni operativni centar:

e-mail: [email protected]

Tel: 037/316-117

037/229-023

 

OPĆINE U USK

 

BIHAĆ

Općinski štab civilne zaštite:

e-mail: [email protected]

Tel: 037/229-605

037/222-220

Općinska služba civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel:  037/228-134
037/223-266

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/226-134
037/223-266

 

BOSANSKA KRUPA

Općinski štab civilne zaštite

Tel:  037/471-083
037/471-090

Općinska služba civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel:  037/471-097
037/471-097

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel:  037/470-013

037/476-530
037/476-531

 

BOSANSKI PETROVAC

Općinski štab civilne zaštite

Tel:  037/883-579
037/881-012

Općinska služba civilne zaštite

Tel:  037/881-714
037/883-596

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel:  037/881-714
037/883-598

 

BUŽIM

Općinski štab civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/419-500
037/410-131

Općinska služba civilne zaštite

e-mail:[email protected]

Tel: 037/419-513

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/419-513

CAZIN

Općinski štab civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/514-006
037/515-321
037/514-314

Općinska služba civilne zaštite

037/515-367

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/515-367

 

KLJUČ

Općinski štab civilne zaštite

Tel: 037/662-054
037/661-104

Općinska služba civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/661-100
037/661-293

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 037/661-100
037/661-293

 

SANSKI MOST

Općinski štab civilne zaštite

Tel: 037/686-261
037/686-010

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 037/685-613

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 037/682-252
037/685-613

 

VELIKA KLADUŠA

Općinski štab civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/770-030
037/775-272

Općinska služba civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 037/770-030
037/775-272

Općinski operativni centar civilne zaštite

(nema kontakta)

 

 

POSAVSKI KANTON

 

Kantonalni štab civilne zaštite:

e-mail:  [email protected]

Tel: 031/713-265

031/713-806

Kantonalna uprava civilne zaštite:

e-mail: [email protected]

Tel: 031/714-535

Kantonalni operativni centar:

e-mail: [email protected]

Tel:031/712-062

 

OPĆINE U PK

 

ORAŠJE

Općinski štab civilne zaštite

e-mail:  [email protected]

Tel:  031/712-662

031/712-011

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 031/712-322

Općinski operativni centar civilne zaštite

(nema kontakta)

 

 

ODŽAK

Općinski štab civilne zaštite

e-mail:  [email protected]

Tel:  031/762-101

Općinska služba civilne zaštite

e-mail:  [email protected]

Tel: 031/761-017

Općinski operativni centar civilne zaštite

(nema kontakta)

 

DOMALJEVAC- ŠAMAC

Općinski štab civilne zaštite

e-mail:  [email protected]

Tel:  031/716-600

031/716-604

Općinska služba civilne zaštite

e-mail:  [email protected]

Tel:  031/716-600

031/716-604

Općinski operativni centar civilne zaštite

(nema kontakta)

 

 

TUZLANSKI KANTON

Website: http://www.kucztk.com.ba

 

Kantonalni štab civilne zaštite:

e-mail:  [email protected]
[email protected]

Tel: 035/369-394
035/369-395

035/369-396

Kantonalna uprava civilne zaštite:

e-mail: [email protected]

[email protected]

Tel: 035/277-746

035/256-539

035/361-161

 

Kantonalni operativni centar:

e-mail: [email protected]

Tel:035/361-161

035/361-160

 

 

OPĆINE U TK

 

BANOVIĆI

Općinski štab civilne zaštite

Tel:  035/743-401

035/743-465

Općinska služba civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 035/743-474

035/743-472

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 035/743-474

035/875-246

 

ČELIĆ

Općinski štab civilne zaštite

Tel:  035/ 668-651

035/ 668-672

Općinska služba civilne zaštite

e-mail:            [email protected]

Tel:  035/ 668-657

035/ 668-672

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 035/668-673

035/660-894

 

 

DOBOJ-ISTOK

Općinski štab civilne zaštite

Tel:  035/720-028

035/720-416

Općinska služba civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 035/720-623

Općinski operativni centar civilne zaštite

(nema kontakta)

 

GRAČANICA

Općinski štab civilne zaštite

Tel:  035/700-801

035/707-000

Općinska služba civilne zaštite

e-mail:            [email protected]

Tel: 035/706-345

Općinski operativni centar civilne zaštite

e-mail: [email protected]

Tel: 035/702-729

035/706-985

 

GRADAČAC

Općinska služba civilne zaštite

Tel:  035/369-772

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel:  035/816-985

 

KALESIJA

Općinska služba civilne zaštite

Tel:  035/631-274

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 035/631-162

 

KLADANJ

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 035/628-462

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 035/628-400

 

LUKAVAC

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 035/553-248

 

SAPNA

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 035/599-551

 

SREBRENIK

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 035/647-140

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 035/647-140

 

TUZLA

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 035/364-255

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 035/364-455

 

ŽIVINICE

Općinska služba civilne zaštite

Tel:  035/743-399

 

TEOČAK

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 035/755-903

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 035/755-903

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

 

ZENICA

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 245-092

061/596-298

061/736-623

061/825-508

061/519-785

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/ 247-939

063/ 711-899

 

DOBOJ-JUG

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 691-250

061/ 585-825

061/ 527-792

 

ZAVIDOVIĆI

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 878-298

061/ 162-181

061/ 189-199

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/ 878-342

061/ 754-574

 

MAGLAJ

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 603-436

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 063/ 855-482

062/ 111-054

061/ 166-213

 

TEŠANJ

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 650-108

061/ 835-254

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/ 650-439

061/ 756-457

 

KAKANJ

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 554-600

061/ 756-370

061/ 824-696

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/ 556-050

062/ 210-630

 

BREZA

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/786-055

061/820-108

 

VISOKO

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/735-700

061/ 780-435

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/735-700

061/264-399

 

ŽEPČE

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 888-625

032/ 888-600

063/ 333-896

 

OLOVO

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 829-565

061/ 853-400

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 061/ 915-702

 

USORA

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 893-479

032/ 895-239

061/ 701-841

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/ 893-479

061/ 594-769

 

VAREŠ

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 032/ 848-100

032/ 848-100

061/ 969-947

061/ 838-252

Općinski operativni centar civilne zaštite

Tel: 032/ 848-100

063/ 378-330

 

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Kantonalna uprava civilne zaštite

Tel: 038 224 027
Fax: 038 228 729

FOČA – USTIKOLINA

Općinska služba civilne zaštite

Tel: 038/518 108

 

GORAŽDE

Služba za civilnu zaštitu
Tel: 038/241 451

e-mail: [email protected]

 

PALE-PRAČA
Općinska služba za civilnu zaštitu

Tel: 038/799 100
e-mail: [email protected]

 

 

SREDNJOBOSANSKI KANTON
Kantonalna uprava civilne zaštite
Tel: 030/510 931

030/510 930

 

BUGOJNO
Služba za civilnu zaštitu

Tel: 030/270 021 (općina)

 

BUSOVAČA
Služba za civilnu zaštitu

Tel: 030/732 192

 

DOBRETIĆI
Služba za imovinsko – pravne, stambeno – komunalneposlove i civilnu zaštitu
Tel: 
030/641 202 (općina)

 

DONJI VAKUF
Služba za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu
Tel: 030/509 611
e-mail: [email protected]

 

FOJNICA
Služba za civilnu zaštitu
Tel:  030/547 720
e-mail: [email protected]

 

GORNJI VAKUF –USKOPLJE
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 030/265 303
Fax: 030/265 703
e-mail: [email protected]

 

JAJCE
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 030/658 061

 

KISELJAK
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 030/877 823
e-mail: [email protected]

 

KREŠEVO
Služba za civilnu zaštitu, urbanizam, imovinsko-pravne poslove i katastarnekretnina
Tel: 030/806-466

 

NOVI TRAVNIK
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 030/795 600 (općina)

 

TRAVNIK
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 030/518 135
Fax: 030/511 277
e-mail: [email protected]

 

VITEZ
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 030/718-225

 

 

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

 

Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Tel: 036/319 869
Fax: 036/319 869
e-mail: [email protected]

 

ČAPLJINA
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 036/
807 076

e-mail:[email protected]

 

ČITLUK

Služba za civilnu zaštitu

Tel:036/640-546

Fax:036/640-537
e-mail:[email protected]

 

JABLANICA
Služba civilne zaštite
Tel:036/750 309

KONJIC

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo
Tel: 036/726 919
036/735 370
Fax: 036/729 813
e-mail:[email protected]

 

MOSTAR
Civilna zaštita Grada Mostara
Tel: 036/319 869
Fax: 036/319 869
e-mail: [email protected]

NEUM
Služba civilne zaštite i vatrogastva
Tel: 036/880 214 (općina)

PROZOR-RAMA
Centar Civilne zaštite

Tel: 036/771 930

 

RAVNO
Služba za opću upravu, društve djelatnosti,zajedničke poslove i civilnu zaštitu
Tel: 036/891 465 (općina)

 

STOLAC
Služba za opću upravu, civilnu zaštitu i braniteljsko invalidsku zaštitu
Tel: 036/853 101 (općina)

ZAPADNOHERCEGOVAČKI KANTON/ŽUPANIJA

Uprava civilne zaštite

Tel: 039/661 580
Fax: 039/661 580

 

GRUDE

Služba za gospodarstvo, inspekcijski nadzor i civilnu zaštitu
Tel: 039/660 913

e-mail: [email protected]

 

LJUBUŠKI
Služba civilne zaštite
Tel: 039/833810 (općina)

 

POSUŠJE
Služba za gospodarstvo, obnovu, razvitak i civilnu zaštitu
Tel: 039/685 529

 

ŠIROKI BRIJEG
Služba za civilnu zaštitu

Tel: 039/703 255
e-mail: [email protected]

 

 

KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava civilne zaštite
Tel: 033/201 595
033/443 720
033/560452
Fax: 033/560453

033/443 720
e-mail:[email protected]

Općinska služba civilne zaštite Stari Grad
Tel: 033/282 395
033/282 336
033/226 892
Fax: 033/205 817
e-mail:[email protected]

 

Općinska služba civilne zaštite Centar
Tel: 033/ 562 342
Fax:033/562 437
e-mail:[email protected]

Općinska služba civilne zaštite Novo Sarajevo
Tel: 033/ 492 142
033/492 140
Fax:033/492 141
e-mail:[email protected]

 

Općinska služba civilne zaštite Novi Grad
Tel: 033/ 291 114
033/291 309
033/291 135
Fax: 033/291 265
e-mail:[email protected]

 

Općinska služba civilne zaštite Ilidža
Tel: 033/ 637-229
033/ 775-614
033/ 775-615
033/775616
Fax: 033/ 637-229
e-mail:[email protected]

 

Općinska služba civilne zaštite Hadžići
Tel: 033/421-006
Fax: 033/ 428-550
e-mail: [email protected]

 

Općinska služba civilne zaštite Vogošća
Tel: 033/586-443
Fax: 033/ 586-418
e-mail: [email protected] 

 

Općinska služba civilne zaštite Ilijaš
Tel: 033/580-695
Fax: 033/ 400-785
e-mail: [email protected]

 

Općinska služba civilne zaštite Trnovo
Tel: 033/586-701
Fax: 033/ 586-701

 

 

KANTON BR.10

 

BOSANSKO GRAHOVO
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 034/206 144
e-mail: [email protected]

 

DRVAR
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 034/820 090 (opština)
e-mail:[email protected]

 

GLAMOČ
Služba civilne zaštite i vatrogastva
Tel: (nema kontakta)

KUPRES
Služba za inspekcijske poslove, financije, pitanja branitelja i civilnu zaštitu
Tel: 034/276 305

 

LIVNO
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 034/206 247

TOMISLAVGRAD
Služba za civilnu zaštitu
Tel: 034/356-449

 

 

 

 

REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE (RS):

Tel: 057/344-258

Fax: 057/344-259

Adresa: Spasovdanska 3, 71123 Istočno Sarajevo

 

REGIONALNE I LOKALNE UPRAVE:

 

BANJA LUKA

Regionalni centar civilne zaštite Banjaluka

e-mail: [email protected]

Tel:051/314-145

Republička uprava civilne zaštite, odjeljenje RUCZ Banja Luka

Tel:051/307-774

 

BIJELJINA

Republička uprava civilne zaštite, odjeljenje RUCZ Bijeljina

Tel:055/201-017

 

ČELINAC

Hitna pomoć – 124,  551-015

Šef odsjeka civilne zaštite: 065/457-194

VatrogAsci: 065/734-638,  066/948-948

Opština Čelinac: 553-010

Portparol opštine: 065/441-358

Vodovod: 555-460

Elektro: 551-141

DOBOJ

Republička uprava civilne zaštite, odjeljenje RUCZ Doboj

Tel:053/224-171

Odjeljenje za opštu u pravu- Odsjek civilne zaštite

Tel:053/224-904

 

ISTOČNO SARAJEVO

Republička uprava civilne zaštite

e-mail:mailto:[email protected]

Tel:057/340-258

057/340-257

Fax:057/342-925

 

PRIJEDOR

Odjeljenje za opštu upravu –Odsjek civilne zaštite

Tel:052/245-152

 

PRNJAVOR

Odjeljenje za boračkoinvalidsku i civlinu zaštitu

Tel:051/660-674

 

SOKOLAC

Republička uprava civilne zaštite, odjeljenje RUCZ Sokolac

Tel:057/447-355

 

SRBAC

Odjeljenje za opštu upravu – Odsjek za boračko invalidsku i civilnu zaštitu

Tel:051/740-001

 

ŠAMAC

Služba civilne zaštite

Tel:054/611-637

054/620-280

 

TREBINJE

Regionalni centar civilne zaštite Trebinje

Tel:059/261-179

 

NOVO GORAŽDE

Civilna zaštita

Tel: 058/430-064

058/430-095

 

Dodatni kontakti izvor BUKA:

Banja Luka, Željko Katić, 051/244-443; 244

Gradiška, Dušan Malešević, 052/814-753

Kneževo, Mitar Ćelić, 051/591-311

Kotor Varoš, Gostimir Milić, 051/785-108

Kozarska Dubica, Đuro Trubarac, 052/416-029

Novi Grad, Ratko Pavić, 052/751-095; 052/751-540

Laktaši, Ivica Dejanović, 051/334-205

Mrkonjić Grad, Mirko Vučenović, 050/220-947

Prnjavor, Milenko Milivojac, 051/660-853

Ribnik, Vaso Stojaković, 050/430-070

Oštra Luka, Milan Sredić, 052/337-200

Kostajnica, Slobodan Đurić, 052/663-139

Prijedor, Duško Vranješ, 052/245-153

Srbac, Stojan Bilanović, 051/741-422

Čelinac, Miroljub Vasić, 051/553-031

Šipovo, Krsto Aćimović, 050/360-138

Jezero, Dragan Strugalović, 050/291-001

Krupa na Uni, Rade Milešević, 052/480-835

Kupres, Zarije Zubić, 050/480-077

Petrovac, Milan Ožegović, 050/465-002

Istočni Drvar, Velimir Kunjadić, 050/482-877

Dodatni kontakti:

Fojnica, Goran Antunović: 063 340 436

Brod, Goran Gračić 053 610 116

Zavidovići, za sve hitne stvari zvati Senada u OC CZ 061 754 574 ili Remzu OS CZ 061 162 181

Doboj Dragan Vasilić (zamjenik načelnika Civilne zaštite), 065 661 545

Mostar – Alen Kajtaz (Crveni Krst) 062 776 670