Idi na sadržaj

Tim portala Javna rasprava analizirao prijedlog Zakona o državnoj službi FBiH

ulicna akcijaVlada Federacije BiH je uputila još jedan bitan zakon u Parlament FBiH po hitnoj proceduri. Nakon Zakona o radu FBiH, koji je krajem jula mjeseca ove godine usvojen u samo 7 dana, bez ikakvih konsultacija sa širom javnosti, Vlada je odlučila da isti princip primijeni i u slučaju Zakona o državnoj službi u FBiH. Prijedlog izmjena i dopuna ovog zakona je na sjednici Vlade usvojen 7. oktobra i odmah poslan u Parlament FBiH po hitnoj proceduri. Oba doma Parlamenta će, ukoliko prihvate raspravu po hitnoj proceduri, o ovom zakonu raspravljati sutra (23. oktobar).

Tim portala javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim nevladinim organizacijama, smatrajući da javnost treba biti uključena u raspravu o ključnim zakonima, analizirao je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi, identificirao ključne promjene koje se predlažu i omogućio građanima/kama da o njemu diskutuju sa parlamentarcima/kama u Parlamentu FBiH.

Ključna izmjena ovog zakona odnosi se na to da su iz primjene ovog zakona izuzete pozicije rukovodećih državnih službenika, što znači da će nosioci ovih funkcija od sada biti imenovani od strane Vlade i ministarstava, umjesto od strane Agencije za državnu službu.

Sve ostale izmjene zakona se vežu za ovu izmjenu. Prema ovom prijedlogu zakona, sve osobe koje Vlada FBiH ili ministarstva imenuju na rukovodeće funkcije, mogu biti razriješene u svakom trenutku od strane onog tijela koje ih imenuje. Također, ovaj prijedlog propisuje da mandat ovih funkcionera ne može biti duži od mandata tijela koje ih imenuje na tu poziciju.

Pored toga, ovaj prijedlog propisuje i da Vlada i ministarstva ne moraju tražiti mišljenje Agencije za državnu službu prilikom postavljanja ili razrješenja rukovodećih državnih službenika koji su izuzeti iz primjene ovog zakona.

Pored hitne procedure i očite namjere da se ovaj zakon usvoji bez ikakvog učešća građana, nevladine organizacije su problematizirale i sam tekst zakona.

Nevladine organizacije koje su reagovale na ovaj prijedlog zakona smatraju da se predloženim amandmanima na Zakon o državnoj službi FBiH ‘amputira’ najvažnija struktura radnih mjesta u državnoj službi – onih radnih mjesta koja su kreirana upravo s namjerom da budu ‘brana’ političkim uticajima, a to su sekretari institucija i pomoćnici ministara (odnosno direktori upravnih organizacja).

Prema njima, naročito je problematična ogromna diskreciona moć Vlade i ministara prilikom imenovanja rukovodećih kadrova u državnoj službi, te izražavaju bojazan da će princip političke podobnosti u potpunosti nadvaladati princip meritornosti, odnosno ličnih kompetencija te da će izborni plijen pored formalnih političkih funkcija u vladama i parlamentima postati i funkcije svih rukovodioca u državnim službama.

Posebno je problematizirana činjenica, da pored ostalih kadrova, Vlada direktno imenuje i glavne inspekcijske organe, te se postavlja pitanje koliko bi ovi kadrovi, uz sve nabrojane izmjene zakona bili nezavisni i nepristrasni u obavljanju svog posla.

Budući da se o ovom Prijedlogu u Parlamentu Federacije odlučuje sutra, 23. oktobra, tim portala javnarasprava.ba poziva sve građane da na sljedećem linku postave pitanja parlamentarcima, glasaju za ili protiv ovog zakona i njegovih pojedinih odredbi i ne dopuste da eventualno usvajanje ovog zakona prođe bez njihovog glasa.