U.G. Zašto ne traži Koordinatora/icu istraživanja

Udruženje građana “Zašto ne” traži kandidata/kinju za popunjavanje radnog mjesta Koordinatora/ice istraživanja na temama vezanim za političku odgovornost i otvorenost vlasti.
Ukoliko ispunjavate ispod navedene uslove, aplicirati možete do 25.01. kroz slanje potrebne dokumentacije na email adresu info@zastone.ba ili putem portala posao.ba

Koordinator/ica istraživanja će obavljati sljedeće zadatke:

 • Koordinacija i nadzor istraživačkog procesa, uključujući praćenje ispunjenosti predizbornih obećanja u sklopu inicijative Istinomjer; istraživanje otvorenosti vlasti u regionu kroz inicijativu Regionalni indeks otvorenosti vlasti; prateća istraživanja po potrebi
 • Učešće u realizaciji istraživanja
 • Pripremanje, koordinacija pripreme i kontrola kvaliteta izlaza istraživanja (izvještaji, saopštenja za medije, multimedijalni sadržaji i sl.)
 • Predstavljanje rezultata istraživanja (rad sa medijima)
 • Koordinacija i planiranje projekata i aktivnosti na projektima vezanim za istraživanja, konsultacije oko administrativnih i finansijskih odluka vezanih za implementaciju projekata
 • Koordinacija istraživačkog tima organizacije
 • Koordinacija pisanja izvještaja donatorima o istraživačkim projektima organizacije
 • Traženje, angažovanje i podrška kratkoročnih i dugoročnih međunarodnih i lokalnih eksperata na projektima
 • Komunikacija i razvoj odnosa sa ključnim akterima, organizacijama i donatorima, po potrebi
 • Drugi zadaci po potrebi

 

Potrebno iskustvo i vještine:

 • Završen bachelor ili master studij u relevantnom polju obrazovanja (političke nauke, društvene nauke, pravo, javna uprava, međunarodni odnosi i sl.)
 • Bar 3-5 godina relevatnog radnog iskustva na sličnim poslovima
 • Praćenje i poznavanje političke situacije i aktualnih zbivanja na društveno-političkoj sceni u BiH i regionu
 • Bar 2 godine iskustva u menadžmentu projekata i istraživanja
 • Iskustvo u radu na istraživačkim projektima na relevantnom polju
 • Prethodno iskustvo pisanja istraživačkih izvještaja i drugih tekstova
 • Poželjno je iskustvo u radu na/sa medijima i na društvenim mrežama
 • Iskustvo u fact-checkingu (provjeri činjenica) je prednost
 • Izvrsno poznavanje engleskog jezika
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH

Proces selekcije podrazumijeva i intervju odabranih kandidata/kinja, a svi kandidati/kinje koji uđu u uži izbor za intervju biti će obavješteni u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa.

Aplikacija treba da sadrži:

 • Kratak CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)
 • Primjer prethodnog istraživačkog i/ili novinarskog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
 • Reference prethodnih poslodavaca (dodatak aplikaciji)

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Lokacija:Sarajevo

 

Okrugli sto o Nacrtu Zakona o provođenju odluka sudova FBiH

Portal javnarasprava.ba, u saradnji sa drugim organizacijama civilnog društva, parlamentarcima i parlamentarkama, te...

Alisa Karović

Objavljena Regionalna mapa puta za dobro upravljanje za zemlje Zapadnog Balkana

Između jula i decembra 2018. godine, konzorcijum 6 zemalja u regionu kao i Westminister fondacija za demokratiju razvili su Indeks regionalne otvorenosti, koji je služio kao pokazatelj u pogledu...

Alisa Karović

Javni poziv za imenovanje 5 članova u savjetodavno tijelo Vijeća ministara BiH za saradnju sa nevladinim organizacijama

Na osnovu člana 5. Odluke o osnivanju Savjetodavnog tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju sa nevladinim organizacijama („Službeni glasnik BiH“, br. 89/18), Ministarstvo pravde Bosne...

Danira Karović