Idi na sadržaj

U.G. Zašto ne: Zapošljavamo novinara/ku i voditelje/ice programskih timova

Danira Karović

U.G. “Zašto ne” je u potrazi za kandidatkinjama i kandidatima za popunjavanje sljedećih pozicija:

 

Aplicirati možete slanjem potrebne dokumentacije na email [email protected]putem platforme MojPosao.ba ili putem LinkedIn platforme.

Oglasi ostaju otvoreni do 31. januara 2022.

 

Pozicija: Istraživač/ca – Novinar/ka na portalu Istinomjer 

UG “Zašto ne” traži kandidata/kinju za popunjavanje radnog mjesta Novinar/ka – Istraživač/ica na portalu Istinomjer

Kvalifikacije i radno iskustvo:

 • Visoka stručna sprema u relevantnom polju obrazovanja, prednost imaju fakulteti društvenih nauka (posebno Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika).  
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsne vještine pisanja i uređivanja teksta; 
 • Izvrsno poznavanje rada na računaru (MS Office / Google docs i drugi Google suite alati ili slični programi, online pretraga. Prednost je poznavanje rada sa bazama podataka); 
 • Prednost imaju kandidati/kinje sa relevantnim iskustvom u istraživačkom i/ili novinarskom poslu, posebno sa iskustvom u desk-istraživanju (online istraživanja, istraživanje legislative i dr. pisane građe), te sa iskustvom rada na sličnim projektima;
 • Odlično poznavanje društvenih i političkih prilika, te aktuelnih zbivanja u BiH i regionu
 • Poželjno radno iskustva na novinarskim, istraživačkim ili srodnim poslovima
 • Poželjno je iskustvo u radu sa medijima i na društvenim mrežama
 • Iskustvo u fact-checkingu (provjeri činjenica) je prednost
 • Iskustvo u primjeni metoda naučnog istraživanja je prednost
 • Vještine javne prezentacije i komunikacije sa medijima su prednost
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH je prednost

Kandidat/kinja za poziciju na portalu Istinomjer će obavljati sljedeće zadatke:

 • Prikupljanje i kompiliranje podataka koji uključuju (ali nisu ograničeni na) informacije o radu izvršnih i zakonodavnih vlasti u BiH, programima političkih partija, ustavnom uređenju u BiH i drugim temama iz političkog domena
 • Novinarski rad – pisanje članaka za portal Istinomjer
 • Istraživanje ispunjenosti predizbornih obećanja 
 • Komunikacija sa nadležnim institucijama
 • Kvalitativna analiza i statistička obrada podataka
 • Proizvodnja analitičkih članaka
 • Javna prezentacija i komunikacija sa medijima po potrebi
 • Priprema scenarija za kratke video-forme
 • Pisanje dijelova izvještaja ka partnerima i donatorima po potrebi
 • Drugi zadaci po potrebi

Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen offline ili online u zavisnosti od uslova, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa. 

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Oglas je otvoren za zapošljavanje na puno radno vrijeme.

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju. 

Grad: Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Broj radnih mjesta: 1

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Aplikacija treba da sadrži:    

 • Kratak CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno). 
 • Primjer prethodnog istraživačkog i/ili novinarskog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
 • Reference prethodnih poslodavaca (poželjno kao dodatak aplikaciji)

Datum objave: 10.1.2022.

Oglas ostaje otvoren do: 31.01.2022.

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirajte na [email protected] 

 

Pozicija: Voditelj/ica programskih timova

U.G. “Zašto ne” traži kandidate/kinje za popunjavanje radnog mjesta Voditelj/ica programskih timova. Pozicija podrazumijeva vođenje timova koji osmišljavaju i implementiraju programe organizacije u oblastima: 

 • odgovornost javnih aktera; 
 • analiza i monitoring rada i otvorenosti zakonodavne i izvršne vlasti; 
 • uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka; 
 • analiza i monitoring međunarodnih integracija u BiH; 
 • borba protiv dezinformacija i praćenje stranih uticaja u BiH

Napomena: U konkursu naznačite koje od navedenih tema vas interesuju (moguće je označiti više tema). 

Kvalifikacije i radno iskustvo:

 • Završen ili tekući bachelor studiju relevantnoj oblasti (političke nauke, društvene nauke, pravo, javna uprava, međunarodni odnosi i sl.)
 • Poželjno radno iskustvo na poslovima menadžmenta projekata ili vođenja istraživanja
 • Praćenje i poznavanje političke situacije i aktualnih zbivanja na društveno-političkoj sceni u BiH, u regiji i globalno
 • Poželjno prethodno iskustvo u istraživanju, prikupljanju podataka i pisanju istraživačkih izvještaja
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH

Voditelji/ce programskih timova će obavljati sljedeće zadatke:

 • Koordinacija timova pri implementaciji projekata i programa organizacije iz navedenih oblasti 
 • Rad na platformi Javna rasprava
 • Koordinacija sa menadžmentom UG Zašto ne oko ostvarenja ciljeva i programa i projekata
 • Koordinacija istraživačkih i aktivnosti prema potrebi projekata i programa, te učešće u proizvodnji sadržaja u okviru ovih aktivnosti
 • Monitoring i evaluacija implementacije ciljeva projekata i programa i ostvarenja planiranih rezultata
 • Traženje, angažovanje i podrška međunarodnih i lokalnih eksperata/ica i konsultanata/ica na projektima
 • Saradnja sa trećim licima koja učestvuju na projektima kao eksperti/ce, konsultanti/ce, partneri/ce, ili u nekom drugom svojstvu
 • Učešće u koordinaciji, planiranju i kontroli projekata, te u pisanju izvještaja na projektima za partnere i donatore
 • Predstavljanje rezultata projekata na javnim događajima ili u medijima
 • Planiranje i implementacija budžeta na programima iz navedenih oblasti u saradnji sa menadžmentom i projektnim koordinatorima
 • Drugi zadaci po potrebi

Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen offline ili online u zavisnosti od uslova, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa. 

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Oglas je otvoren za zapošljavanje na puno radno vrijeme.

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju. 

Grad: Sarajevo

Država: Bosna i Hercegovina

Broj radnih mjesta: 2

Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Aplikacija treba da sadrži:

 • Kratak CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)
 • Reference prethodnih poslodavaca (poželjno kao dodatak aplikaciji)

Datum objave: 10.1.2022.

Oglas ostaje otvoren do: 31.01.2022.

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirajte na [email protected]