Idi na sadržaj

U.G. Zašto ne: Zapošljavamo novinare/ke, lektora/icu i interne/ice

Alisa Karović

U.G. “Zašto ne” je u potrazi za kandidatkinjama i kandidatima za popunjavanje sljedećih pozicija:

Aplicirati možete slanjem potrebne dokumentacije na email [email protected] ili putem platforme MojPosao.ba

Oglasi ostaju otvoreni do 20. septembra 2020.

Pozicija: Istraživači/ce – Novinari/ke na portalima Istinomjer i Raskrinkavanje

 

Kvalifikacije i radno iskustvo:

 • Visoka stručna sprema u relevantnom polju obrazovanja, prednost imaju fakulteti društvenih nauka (posebno Pravni fakultet i Fakultet političkih nauka, odsjek žurnalistika).  
 • Dobro poznavanje engleskog jezika
 • Izvrsne vještine pisanja i uređivanja teksta; 
 • Izvrsno poznavanje rada na računaru (MS Office ili slični programi, online pretraga, prednost je poznavanje rada sa bazama podataka); 
 • Prednost imaju kandidati/kinje sa relevantnim iskustvom u istraživačkom i/ili novinarskom poslu, posebno sa iskustvom u desk-istraživanju (online istraživanja, istraživanje legislative i dr. pisane građe), te sa iskustvom rada na sličnim projektima;
 • Odlično poznavanje društvenih i političkih prilika, te aktuelnih zbivanja u BiH i regionu
 • Bar 2 godine relevatnog radnog iskustva na novinarskim, istraživačkim ili srodnim poslovima
 • Poželjno je iskustvo u radu sa medijima i na društvenim mrežama
 • Iskustvo u fact-checkingu (provjeri činjenica) je prednost
 • Iskustvo u primjeni metoda naučnog istraživanja je prednost
 • Vještine javne prezentacije i komunikacije sa medijima su prednost
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH je prednost

Kandidat/kinja za poziciju na portalu Istinomjer će obavljati sljedeće zadatke:

 • Prikupljanje i kompiliranje podataka koji uključuju (ali nisu ograničeni na) informacije o: radu izvršnih i zakonodavnih vlasti u BiH, programima političkih partija, ustavnom uređenju u BiH i dr. temama iz političkog domena
 • Novinarski rad – pisanje članaka za portal Istinomjer
 • Istraživanje ispunjenosti predizbornih obećanja 
 • Komunikacija sa nadležnim institucijama
 • Kvalitativna analiza i statistička obrada podataka
 • Proizvodnja analitičkih članaka
 • Javna prezentacija i komunikacija sa medijima po potrebi
 • Priprema scenarija za kratke video-forme
 • Pisanje dijelova izvještaja ka partnerima i donatorima po potrebi
 • Drugi zadaci po potrebi

Kandidat/kinja za poziciju na portalu Raskrinkavanje će obavljati sljedeće zadatke:

 • Praćenje medijskih objava, te objava na društvenim mrežama u BiH i regionu 
 • Provjera činjenica iz medijskih izvještaja i sadržaja sa društvenih mreža
 • Pisanje analiza i članaka za portal Raskrinkavanje
 • Priprema scenaria za kratke video priloge i Instagram stories   
 • Učešće u uređivanju portala  
 • Učešće u realizaciji i predstavljanju rezultata istraživanja po potrebi
 • Pisanje dijelova izvještaja ka partnerima i donatorima po potrebi
 • Drugi zadaci po potrebi

Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen online, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa. 

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Moguć je rad na daljinu, naročito tokom trajanja aktuelne epidemiološke situacije. Oglas je otvoren za zapošljavanje na puno radno vrijeme, ali postoji i mogućnost honorarnog rada.  

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju. 

Grad: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Broj radnih mjesta: 2
Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Aplikacija treba da sadrži:    

 • Kratak CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno). Napomena: Kandidati/kinje mogu u motivacionom pismu naglasiti da li su primarno zainteresirani za poziciju na portalu Istinomjer, ili za poziciju na portalu Raskrinkavanje.
 • Primjer prethodnog istraživačkog i/ili novinarskog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
 • Reference prethodnih poslodavaca (dodatak aplikaciji)

Pozicija: Lektor/ka

 

Kandidat/kinja će obavljati sljedeće zadatke:

 • Lektura i stilsko uobličavanje članaka koji se objavljuju na fact-checking portalima organizacije (Raskrinkavanje i Istinomjer)
 • Lektura i stilsko uobličavanje članaka i drugih sadržaja koji se objavljuju na ostalim web stranicama organizacije 
 • Lektura i stilsko uobličavanje drugih vrsta sadržaja za fact-checking portale organizacije (scenarija za kratke video priloge, scenaria za Instagram stories i druge objave na društvenim mrežama, scenaria za online kvizove, itd.)
 • Lektura i stilsko uobličavanje drugih tipova tekstova koji se proizvode u radu organizacije (analize, istraživanja, izvještaji, itd.)
 • Drugi slični zadaci po potrebi

Kvalifikacije i prethodno radno iskustvo:

 • Završen bachelor ili master studij u relevantnom polju obrazovanja (prednost imaju studij BHS jezika, studiji stranih jezika, književnost, lingvistika, žurnalistika i srodne discipline)
 • Poznavanje engleskog jezika 
 • Bar 2 godine relevantnog radnog iskustva na lektorskim i srodnim poslovima
 • Poželjno je iskustvo pisanja i uređivanja novinarskih tekstova, analitičkih i istraživačkih izvještaja 
 • Poželjno je iskustvo u radu sa medijima i na društvenim mrežama
 • Prednost imaju kandidati/kinje sa iskustvom u obavljanju redaktorskih poslova

Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen online, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa. 

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Moguć je rad na daljinu, naročito tokom trajanja aktuelne epidemiološke situacije. 

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju. 

Grad: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Broj radnih mjesta: 1
Vrsta zaposlenja: Ugovor o radu
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Aplikacija treba da sadrži:    

 • Kratki CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)
 • Primjer rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (obavezno)
 • Reference prethodnih poslodavaca (dodatak aplikaciji)

Pozicija: Interni/ce na portalu Raskrinkavanje.ba

 

Kandidat/kinja će obavljati sljedeće zadatke:

 • Podrška istraživanju i pisanju analiza
 • Asistencija u procesu rada na proizvodnji sadržaja za portal Raskrinkavanje
 • Arhiviranje i objavljivanje članaka i drugih materijala
 • Održavanje i ažuriranje baza podataka  
 • Administracija stranica koje uređuje tim Raskrinkavanja
 • Samostalna istraživanja po potrebi
 • Drugi srodni zadaci po potrebi

Kvalifikacije i prethodna radna iskustva:

 • Studenti/ce novinarstva ili srodnih fakulteta; ili završen bachelor ili master studija sa manje od 2 godine radnog iskustva
 • Poznavanje engleskog jezika 
 • Poznavanje rada na računaru 
 • Prilagodljivost radu u timu, te sposobnost samostalnog rada
 • Poželjno je poznavanje društvenih i političkih prilika, te aktuelnih zbivanja u BiH i regionu
 • Poželjno je iskustvo pisanja i uređivanja novinarskih tekstova, analitičkih i istraživačkih izvještaja 
 • Poželjno je iskustvo rada sa društvenim mrežama
 • Zainteresovanost za učenje i napredovanje, te sposobnost brzog učenja i prilagođavanja, su prednost
 • Zainteresovanost za oblasti medijske pismenosti, medijske etike, fact-checkinga i borbe protiv dezinformacija je prednost
 • Mogućnost putovanja unutar i van BiH 

Proces selekcije podrazumijeva intervju sa odabranim kandidatima/kinjama koji će biti obavljen online, te eventualni testni zadatak za kandidate/kinje koji/e uđu u uži izbor. Svi/e kandidati/kinje koji uđu u izbor za intervju biti će obaviješteni o tome u roku od 7 dana od zatvaranja konkursa. 

Pozicija zahtijeva probni rad u trajanju od tri mjeseca (probni rad će biti plaćen). Moguć je rad na daljinu, naročito tokom trajanja aktuelne epidemiološke situacije. 

UG “Zašto ne” je poslodavac koji promoviše jednakost u zapošljavanju, te naglašavamo da je svaka pozicija u organizaciji jednako otvorena za sve kandidate/kinje koji/e ispunjavaju tražene kvalifikacije, bez obzira na njihov etnički, nacionalni, vjerski, rasni i rodni identitet, invaliditet, ili seksualnu orijentaciju. 

Grad: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Broj pozicija: 2
Vrsta zaposlenja: Internship
Radno vrijeme: Pola radnog vremena

Aplikacija treba da sadrži:    

 • Kratki CV (obavezno)
 • Motivaciono pismo (obavezno)
 • Primjer prethodnog rada relevantnog za zahtijevane kvalifikacije (poželjno)
 • Reference prethodnih poslodavaca (dodatak aplikaciji)