Idi na sadržaj

U Gimnaziji Dobrinja održan drugi interaktivni događaj na kojem je predstavljena aplikacija “Mislimetar”

Sofija Tovarović

Druga radionica i predstavljanje aplikacije “Mislimetar” održane su u utorak 31. 10. 2023. godine u Gimnaziji Dobrinja. Aplikacija je već dostupna za korištenje i može se preuzeti na linkovima u nastavku teksta.

Foto: Centar za obrazovne inicijative “Step by Step”

Centar za obrazovne inicijative “Step by Step” i Udruženje građana i građanki “Zašto ne” organizovali su interaktivnu radionicu kroz koju su predstavili svoju aplikaciju “Mislimetar” – besplatni alat za učenje kritičkog mišljenja i medijske pismenosti. Dvadeset i pet učenika/ca i pet nastavnika/ca pomenute škole bili/e su druga grupa koja je isprobala “Mislimetar” u obrazovnom kontekstu i kroz interaktivnu radionicu istražila mogućnosti ove mobilne aplikacije i njene upotrebe u školi i izvan nje.

Radionica i predstavljanje aplikacije održani su u utorak 31.10.2023. godine u Gimnaziji Dobrinja. Aplikacija je već dostupna za korištenje i može se preuzeti na linkovima u nastavku teksta.

Farah Vejzagić, učenica Gimnazije Dobrinja istakla je da joj se aplikacija sviđa te da su video materijali unutar nje dovoljno kratki, a dovoljno poučni da su privlačni mladim generacijama, ali i da vjeruje da će je sa vršnjacima koristiti u nastavi i van nje.

Mobilna aplikacija “Mislimetar” edukacijski je, interaktivni i zabavni alat namijenjen za korištenje u formalnom i neformalnom obrazovanju. Cilj je “Mislimetra” podsticanje razvoja kritičkog promišljanja i medijske pismenosti kod mladih.

Sadržaj aplikacije podijeljen je na sedam tematskih cjelina (modula) koje obuhvataju važne oblasti kritičkog mišljenja i medijske pismenosti, poput postavljanja pitanja, organizacije i analize informacija, razlike između činjenica i mišljenja, informacija i dezinformacija, teorija zavjere, rješavanja problema iz različitih perspektiva, razumijevanja uzroka i posljedica, debate…

Aida Hasović, profesorica u Gimnaziji Dobrinja rekla je: „Aplikacija je značajna za nastavni proces, učestovala sam i u fokus grupama kao profesorica dok se aplikacija razvijala i već sam tada vidjela potencijal. Što se tiče mog predmeta, definitivno mogu iskoristiti aplikaciju, ne samo na časovima, već i van časova, potaknuti učenike/ice da uz pomoć aplikacije istražuju, posebno sa strategijom Šest šešira koju već odavno i sama implementiram u nastavi. Ako uzmemo u obzir ovu novu kurikularnu reformu koja je tek na početku, ona zahtjeva uvođenje kritičkog mišljenja, ali ranije to nije bio slučaj. Učenicima je to sigurno falilo, ja kao profesorica stvarno želim da to upražnjavam i da nijedno učenje ne prođe bez kritičkog promišljanja, ne samo u školi, nego u svim životnim situacijama.“

Foto: Centar za obrazovne inicijative “Step by Step”

Aplikacija koristi metode i tehnike kritičkog mišljenja koje su primjenjive na različite sadržaje te kroz detaljno razvijen sistem napredovanja i na zabavan način omogućuje upotrebu ovih tehnika, kao i praćenje postignuća i nivoa dostignutog mišljenja. Uključuje i dodatne materijale koji mogu pomoći u obogaćivanju nastavnih programa, a osim toga, koncipirana je i dostupna svima koji žele razvijati vještine kritičkog promišljanja i medijske pismenosti.

Zadaci unutar “Mislimetra” su interaktivni i sastoje se od videosnimaka, tekstualnih objašnjenja, fotografija i pitanja za korisnice i korisnike, a svaki modul pomaže u postizanju specifičnih ishoda učenja koji unapređuju kritičko razmišljanje i medijsku pismenost.

Iako je to njegov primarni cilj, “Mislimetar” nije ograničen samo na korištenje u nastavi i neformalnom obrazovanju. Moguće ga je koristiti i za individualno učenje i napredovanje te je potpuno besplatan za preuzimanje na sljedećim linkovima: