U okviru programa “Podrška civilnom društvu na Zapadnom Balkanu” održane dvije radionice o analizi i planu rada na projektima

U okviru projekta  “ACTION SEE” (program “Podrška civilnom društvu na Zapadnom Balkanu”) održane su dvije radionice (20.12.2022. i 20.1.2023. godine) na kojima su predstavljene komunikacijske strategije i planovi zagovaračkih inicijativa, koje je za potrebe projekata pisala komunikacijska ekspertica Sofija Tovarović iz Udruženja građana/ki “Zašto ne”.

Teme radionica usko su vezane za plan projekata i aktivnosti koje organizacije implementiraju. Nakon prezentacije strategija i inicijativa, na radionicama se s predstavnicima/ama organizacija  radilo na analizi planova rada i finalizaciji dokumenata.

Opšti cilj programa jeste razvijanje i podrška koalicijama različitih organizacija civilnog društva (OCD) za zalaganje za transparentno i odgovorno upravljanje u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji na osnovu regionalne saradnje, strateškog učešća u međunarodnim i regionalnim forumima i domaćih kampanja javnog zastupanja.

Ciljevi ovog programa jesu da građanske grupe sarađuju preko granica na ključnim pitanjima koja se odnose na transparentnost i odgovornost, koja utiču na sve zemlje na Balkanu, te da građanski akteri učestvuju u međunarodnim forumima kako bi unaprijedili odgovornost vlade. 

Aktivnosti projekta bit će implementirane u narednih šest mjeseci, uz primjenu komunikacijske strategije i zagovaračke inicijative. 

ACTION SEE je mreža organizacija civilnog društva koje zajednički rade na promicanju i osiguravanje odgovornosti i transparentnosti vlade u regiji jugoistočne Europe, podizanje potencijal za građanski aktivizam i građansko sudjelovanje, promicanje i zaštitu ljudskih prava i slobode na internetu i izgradnju kapaciteta i interesa unutar organizacija civilnog društva i pojedinaca u regiji u korištenju tehnologije u radu na promicanju demokratije. 

Projekt “ACTION SEE”, kojeg financira NDI, sprovodi Metamorphosis Fondacija (Sjeverna Makedonija), Levizja Mjaft! (Albanija), Partneri za demokratske promjene (Srbija), Centar za demokratsku tranziciju (Crna Gora), UG “Zašto ne” (Bosna i Hercegovina) i Open Data Kosovo (ODK).

Projekt će ojačati mrežu ACTION SEE kako bi se povećali napori uključenih OCD-a u rješavanje i unapređenje pitanja vladavine prava i dobrog upravljanja kroz umrežavanje, izgradnju kapaciteta i zagovaranje, s ciljem poboljšanja veza horizontalno između OCD-a i vertikalno s javnim institucijama. Ti će novi odnosi dovesti do izgradnje koalicija, poboljšanog angažmana javnosti i mogućnosti za OCD da utiču na donošenje politika.

Vodič za proaktivno objavljivanje informacija

U okviru regionalnog projekta Indeks otvorenosti, u sklopu kojeg se mjeri otvorenost zakonodavnih i izvršnih...

Danira Karović

POINT and Mixer are joining forces this year!

Ever since its start back in 2012, POINT has been nurturing partnerships as one of its main values. The POINT conference started as a partnership of regional organizations and individuals from the...

Sofija Tovarovic

Interna obuka o provjeri činjenica za medije u BiH

U kontekstu brze digitalne transformacije i procvata informacijskog haosa, kojeg karakterišu pad predanosti profesionalnim novinarskim standardima, rast dezinformacija i očit pad povjerenja civilnog...

Sofija Tovarovic