U Podgorici održana prva radionica mreže ACTION SEE

Od 17. do 19. novembra 2022. godine u Podgorici (Crna Gora) održana je prva radionica mreže ACTION SEE. Osnivači ACTION SEE mreže organizovali su strateško planiranje, na kome se razgovaralo o planovima za daljnje djelovanje, budućim aktivnostima, implementaciji istih, te viziji i vrijednostima. 

ACTION SEE (Mreža za odgovornost, tehnologiju i institucionalnu otvorenost u regionu jugoistočne Evrope) je mreža organizacija civilnog društva koje zajedno rade na promociji i osiguravanju odgovornosti i transparentnosti vlada u regionu jugoistočne Evrope, povećavajući potencijal za građanski aktivizam i građansko učešće, promociju i zaštita ljudskih prava i sloboda na internetu i izgradnji kapaciteta i interesa među organizacijama civilnog društva i pojedincima u regionu za korištenje tehnologije u radu na promociji demokratije.

Na strateškom planiranju pored predstavnika/ca Fondacije Metamorfoza, Partneri za demokratske promene Srbija iz Srbije, Centra za demokratsku tranziciju iz Crne Gore, učestvovali su i predstavnici  UG “Zašto ne” iz Bosne i Hercegovine. 

Ova mreža je isplanirala još nekoliko zajedničkih sastanaka i rada na temama i aktivnostima koje dolaze u narednom periodu.

Predstavnik UG “Zašto ne” učestvovao na OSCE radionici “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u praćenju i istraživanju korištenja javnih sredstava putem otvorenih podataka”

Tokom 24. i 25. novembra, u Tirani (Albanija), održana je radionica pod nazivom “Jačanje watchdog kapaciteta u JIE u...

Sofija Tovarovic

Novinar Istinomjera Minel Abaz dobitnik UNICEF-ove novinarske nagrade za doprinos pravima djece

UNICEF Bosne i Hercegovine organizirao je, u srijedu, 23.11.2022. događaj na kojem su dodijeli novinarsku nagradu za prava djece. Novinar Istinomjera Minel Abaz, ovogodišnji je dobitnik UNICEF-ove...

Sofija Tovarovic

U Tirani održana konferencija za medije EU-WB 2022

Nakon ukidanja ograničenja vezanih za pandemiju, Evropska komisija i Evropska služba za vanjske poslove nastavile su važan dijalog i razmjenu informacija, te kroz događaje uživo omogućile kvalitetne...

Sofija Tovarovic